Studijsko putovanje - Listopad 2008

Venecija 2008._10Na naše prvo studijsko putovanje, 2003. godine, potaknulo nas je održavanje velikog međunarodnog skupa geodeta u Zagrebu. Krenuli smo vođeni željom da bar za trenutak budemo dio „svijeta“, da naučimo nešto novo, znajući da svako novo saznanje čovjeka mnogostruko obogati. Skup u Zagrebu i posjet katastru u Varaždinu, i sve ono što smo tada doživjeli i vidjeli, potaknulo nas je da nastavimo sa putovanjima; 2004.,2005., 2006., 2007.

GODIŠNJA, IZBORNA, SKUPŠTINA GD H-B 2008

Odžak 2008._2U članku 1. našeg Statuta stoji; „Društvo će djelovati na području Federacije Bosne i Hercegovine, a i šire sukladno pozitivnim zakonskim propisima“, a u članku 5 da je; „Cilj i djelatnost udruge je promicanje geodetske struke i znanosti, te poticanje društvenog života članstva“ . Sukladno spomenutim člancima, ali i ostalim usvojenim odlukama i planovima, od osnutka Društva smo nastojali da sjednice tijela Društva održavamo na cijelom teritoriju svog Statutom određenog djelovanja kako bi tako ujedno ispunili i ono što piše u članku 5. Vodeći računa o naprijed spomenutom redovita Godišnja, izborna skupština Geodetskog društva Herceg Bosne, i aktivnosti u sklopu iste, održali su se 20. i 21 lipnja 2008. godine u Odžaku, hotel Euro, po slijedećem programu;

I KONGRES O KATASTRU U BOSNI I HERCEGOVINI

1. UVOD
Opće je poznata činjenica da je samo uređena, ažurirana i svima dostupna evidencija nekretnina temeljni preduvjet za razvoj i poticaj ulaganjima zainteresiranih investitora.
Koliko su ulaganja i razvoj, u svim sferama, bitni za jednu zemlju, posebno onu koja je nedavno izašla iz rata, sa ogromnim brojem izbjeglih, raseljenih i neuposlenih, porušenim stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima, mostovima i skoro ugaslom proizvodnjom suvišno je i govoriti.
Imajući u vidu sve gore spomenuto u Upravnom odboru Društva se već dugo vremena vodila rasprava o potrebi jednog skupa koji bi omogućio susret i rasprave geodetskih djelatnika i onih koji u državnim institucijama trebaju pokrenuti proces preobrazbe evidencije nekretnina, radi poticaja razvoja, ali i boljitka geodetske znanosti i struke. Katastar nekretnina, kao temeljni infrastrukturni sustav za modernu javnu upravu u BiH je u međuvremenu započeo sa procesom reformi, koji će definirati njegovu budućnost. Donesen je Zakon o zemljišnim knjigama, kojim se BiH vratila klasičnom srednjoeuropskom sustavu evidencije nekretnina i prava na nekretninama. Novi Zakon o izmjeri i katastru nekretnina usvojen je u Republici Srpskoj, a očekivalo se donošenje istog u Federaciji BiH. Započeo je nagli prodor geoinformatike. U takvim okolnostima ocjenjeno je da je krajnje vrijeme da se oglase oni kojih se sve te promjene najviše i tiču - geodetski djelatnici. Aktivnosti na organizaciji skupa započele su krajem 2006. godine kada se na sjednici Upravnog odbora povela prva rasprava pod točkom dnevnog reda; Organizacija stručnog skupa u sklopu Godišnje skupštine Društva 2007.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar