STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE IZ BiH

NA GEODETSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Geodetsko društvo Herceg-Bosne u svom djelovanju daje veliki značaj  trajnoj izobrazbi svojih članova, kao i izobrazbi budućih generacija geodetskih stručnjaka. U svrhu utvrđivanja postojećeg stanja Društvo je tijekom 2001. i 2002. godine utvrdilo brojnost i starosnu strukturu geodetskih stručnjaka u 5 županija Federacije BiH.

Nakon izvršene analize postojećeg stanja i minimalnog broja potrebnih geodetskih stručnjaka za poslove koji slijede u narednom desetljeću, dobili su se rezultati koji su ukazivali da je potrebito žurno rješavanje pitanja osiguranja kadra koji nedostaje, i da je jedino kvalitetno rješenje izobrazba studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz dodjelu odgovarajućih stipendija.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, i znanstvenih programa hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, KLASA:612-08/02-02-02/01, URBROJ:5030104-03-05, od 30 srpnja 2003. god. Geodetsko društvo Herceg Bosne, Mostar dobilo je financijsku potporu, u visini od 225.000,00 kn, za provedbu našeg Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Iz spomenutih sredstava u  ak. 2003./2004. godini stipendirali smo niže navedene studente;

Redni broj.

Ime i prezime

Grad

Godina

1.

Dijana El-Mazareh

Novi Travnik

I.

2.

Zlata Kljajić,

Bihać

I.

3.

Marija Kovačević

Tomislavgrad

I.

4.

Branimir Marinčić

Tomislavgrad

I.

5.

Vedran Peran

Prozor-Rama

I.

6.

Igor Raič

Stolac

I.

7.

Andrej Vasilj

Čapljina

I.

8.

Ante Rezo

Posušje

II.

9.

Slavica Bevanda

Mostar

III.

10.

Marina Azinović

Konjic

IV

11.

Ajla Bakalbašić

Banja Luka

IV

12.

Tanja Koren

Čapljina

IV

13.

Nikolina Vukanović

Stolac

IV

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar