Godišnja Skupština GD H-B 2006

Vitez 2006._19Mada se po slici gore to ne bi moglo zaključiti, Geodetsko Društvo održalo je svoju redovitu Godišnju skupštinu u Vitezu 02. i 03. lipnja 2006. sa, kako je to već uobičajeno, pratećim aktivnostima,

a po slijedećem programu:

 

02. LIPNJA (PETAK) 2006. GODINE

v 1500 sati Godišnja Skupština GD HB

v 16 00 sati Okrugli stol:

NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA

Zemljišna knjiga ↔ katastar ↔ ovlašteni geodeti


v 2030 sati Svečana večera, s plesom i tombolom

03. LIPNJA (SUBOTA) 2006. GODINE

v 10 00 sati Predstavljanje:

“Godišnjak 2005”

v 1030 sati Predavanja:

Ivan Landek

SLUŽBENA KARTOGRAFIJA U R. HRVATSKOJ

Eldin Đonlagić dipl.ing. geod.

KARTOGRAFSKI PROJEKTI U BiH


v 1230sati

Posjet samostanu Guča gora (fakultativno)

Vitez 2006._5Aktivnosti "skupštinskih dana" započele su samom Godišnjom skupštinom kojoj su nazočili preko 100 geodeta iz raznih gradova F BiH, i koju je otvorio predsjednik Skupštine g-din Toni Bukovac pozdravivši sve nazočne, a posebno cijenjene goste: kao domaćina- načelnika općine Vitez, goste iz Republike Hrvatske gospodu: Josipa Vrbošića, Veleposlanika R Hrvatske u BiH, Zdravka Kapovića, dekana Geodetskog fakulteta u Zagrebu, Mirka Alilovića, zamjenika ravnatelja Državne geodetske uprave, Ivana Landeku, pomoćnika ravnatelja Državne geodetske uprave, Peru Ljubića, pročelnika Županijske geodetske uprave – Dubrovnik, Petra Nikolića predsjednika Hrvatskog Geodetskog društva, i Marka Džapu, profesora na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, potom g-dina Željka Obradovića ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove F BiH i predstavnike srodnih Društava iz cijele BiH gospodu; Eldina Đonlagića, ispred udruge geodeta Sarajevskog kantona, Fadila Muhamedovića i Mehmeda Haseljića ispred Udruge građana geodetske struke "Geodet" iz Tuzle, te Momčila Fržovića predsjednika Geodetskog društva RS (slika 2).

Kratkim obraćanjima u kojima nisu štedjeli riječi pohvale, kako za rad Društva tako i za suradnju koje njihove institucije i oni osobno imaju da Društvom, na pozdravni govor predsjednika Skupštine uzvratili su gore spomenuti gosti.

Time je završen uvodni, protokolarni dio Skupštine, te je g-din Bukovac predložio Skupštini, na usvajanje slijedeći Dnevni red:

 

1. Izbor radnog predsjedništva

2. Godišnje izvješće o radu Društva

3. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju

4. Program rada Društva

5. Prijedlog Proračuna

6. Izbori za tijela Društva;

- Predsjednik Skupštine,

- Predsjednik Društva,

- Upravni odbor,

- Nadzorni odbor,

- Sud časti

7. Zatvaranje Skupštine

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nakon čega je predsjednik Društva gospodinu Josipu Vrbošiću Veleposlanika R Hrvatske u BiH uručio Odluku kojom ga Društvo proglašava svojim počasnim članom, a koju nismo imali prigodu da uručimo na prošlogodišnjoj skupštini radi spriječenosti gospodina Vrbošića.

Nakon što je pročitano obrazloženja iste i uručena Odluka, te se g-din Vrbošić zahvalio na priznanju, prešlo se na prvu točku dnevnog reda u okviru koje je izabrano, predloženo radno predsjedništvo, u sastavu: Toni Bukovac, Nada Stanić, Margareta Dodik, (ujedno predložena i za zapisničara), i Tomislav Tomić kao ovjerovitelj zapisnika.


Dalje je slijedilo podnošenje i usvajanje Izvješća o radu, Izvješća o financijskom poslovanju za 2005., Programa rada Društva za naredni period, te prijedloga Proračuna za naredni period,

Kako je Statutom Geodetskog društva HB H-B, određeno da mandat predsjednika Skupštine, predsjednika Društva, članova Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti traje dvije godine, s mogućnošću da Skupština svojom Odlukom produži mandate na još dvije godine ista je, pod šestom točkom dnevnog reda, usvojila Odluku kojom se za naredne dvije godine, produžava mandat; predsjedniku Skupštine, predsjedniku Društva, Upravnom odbora, Nadzornom odbora i Sudu časti.

Nakon obraćanja Skupštini novog-starog predsjednika g-dina Stipice Oreča g-din Bukovac zatvorio je Godišnju Skupštinu Geodetskog društva Herceg –Bosne pozvavši članove na što bolju suradnju sa tijelima društva i ponovno viđenje na idućoj Skupštini (slika 3).


Nakon kratke stanke, a sukladno praksi proteklih 11 godina, održan je Okrugli stol pod nazivom, "Nova zakonska rješenja" i podnaslovom Zemljišna knjiga↔katastar↔ovlašteni geodeti.

Vitez 2006._21Sadržaj Okruglog stola, nametnula su aktualna događanja u geodetskoj djelatnosti, o kojima je, kao uvodničar govorio Željko Obradović, ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove F BiH (slike 4 i 5). U svom uvodnom izlaganju osvrnuo se na trenutno stanje i ustroj geodetske djelatnosti u F BiH, Zakon o zemljišnoj knjizi, te toliko potrebni Zakon o izmjeri i katastru nekretnina .

O proceduri harmonizacije podataka katastra nekretnina i zemljišne knjige pojedinačnim pristupom govorio je drugi uvodničar, g-din Ivan Lesko ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K.


Uvodna izlaganja inicirala su opsežnu i na mahove burnu raspravu iz koje se kao zaključak može naglasi slijedeć: nositelji vlasti u BiH ne prepoznaju značaj katastra nekretnina i zemljišne knjige što povlači za sobom izostanak financiranja projekata u ovom području, nekoordiniranost donatorskih projekata, kao i nedovoljnu uključenost domaćih stručnjaka u iste (slika 6).

Moramo spomenuti i nezaobilazno druženje na svečanoj večeri koja je ujedno prigoda i mjesto da se u opuštenoj atmosferi načas udaljimo od svakidašnjice, zabavimo i popričamo sa kolegama iz raznih gradova, ureda i tvrtki, za što inače nemamo baš puno mogućnosti (slike 7 i 8).


Drugi dan skupa bio je rezerviran je za predstavljanje "Godišnjaka 2005.", glasila Društva koje je proslavilo mali jubilej-svoj peti broj. Godišnjak, koji zbog aktualnosti tema i kvalitete stručnih članaka, slovi za jedno od najboljih strukovnih glasila u BiH i susjednim državama predstavili su g-din Mirko Alilović zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave RH i glavni urednik g-din Dalibor Marinčić.

Potom su slijedila dva predavanja, iz oblasti kartografije i to: Ivana Landeka pomoćnika ravnatelja Državne geodetske uprave RH pod naslovom "Službena kartografija u R Hrvatskoj", koji se osvrnuo na ono što je, i na koji način, urađeno u toj oblasti zadnjih 10 godina u R Hrvatskoj i Eldina Đonlagića pomoćnika ravnatelja Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove F BiH koji se u svom izlaganju,"Kartografski projekti u BiH", osvrnuo na započete kartografske projekte u BiH


Moramo spomenuti i prezentaciju koju je upriličila tvrtka "Geosoft" iz Zagreba predstavivši svoj geodetski softver koji je zbog svoje kvalitete izazvao veliko zanimanje okupljenih geodeta.

Vitez 2006._42U posljednjem, ali ne i najmanje važnom, dijelu aktivnosti uz koji obično stavimo odrednicu "fakultativno", grupa najupornijih posjetila je samostan Guča gora i tom prigodom upoznala se sa poviješću i stradanjima samostana starog više od 150 godina. Kako je bilo vidljivo da samostanu treba pomoć za obnovu, u tu svrhu uručen je, ispred Geodetskog društva H-B skromni prilog, a članovi Društva dali su i svoje osobne priloge. Skupnim fotografiranjem u dvorištu samostana završene su aktivnosti u sklopu Godišnje skupštine, uz pozdrav na rastanku; "Vidimo se na Godišnjoj skupštini 2007".

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar