I KONGRES O KATASTRU U BOSNI I HERCEGOVINI

1. UVOD
Opće je poznata činjenica da je samo uređena, ažurirana i svima dostupna evidencija nekretnina temeljni preduvjet za razvoj i poticaj ulaganjima zainteresiranih investitora.
Koliko su ulaganja i razvoj, u svim sferama, bitni za jednu zemlju, posebno onu koja je nedavno izašla iz rata, sa ogromnim brojem izbjeglih, raseljenih i neuposlenih, porušenim stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima, mostovima i skoro ugaslom proizvodnjom suvišno je i govoriti.
Imajući u vidu sve gore spomenuto u Upravnom odboru Društva se već dugo vremena vodila rasprava o potrebi jednog skupa koji bi omogućio susret i rasprave geodetskih djelatnika i onih koji u državnim institucijama trebaju pokrenuti proces preobrazbe evidencije nekretnina, radi poticaja razvoja, ali i boljitka geodetske znanosti i struke. Katastar nekretnina, kao temeljni infrastrukturni sustav za modernu javnu upravu u BiH je u međuvremenu započeo sa procesom reformi, koji će definirati njegovu budućnost. Donesen je Zakon o zemljišnim knjigama, kojim se BiH vratila klasičnom srednjoeuropskom sustavu evidencije nekretnina i prava na nekretninama. Novi Zakon o izmjeri i katastru nekretnina usvojen je u Republici Srpskoj, a očekivalo se donošenje istog u Federaciji BiH. Započeo je nagli prodor geoinformatike. U takvim okolnostima ocjenjeno je da je krajnje vrijeme da se oglase oni kojih se sve te promjene najviše i tiču - geodetski djelatnici. Aktivnosti na organizaciji skupa započele su krajem 2006. godine kada se na sjednici Upravnog odbora povela prva rasprava pod točkom dnevnog reda; Organizacija stručnog skupa u sklopu Godišnje skupštine Društva 2007.

 

Opsežna i veoma burna rasprava vodila se oko profila skupa, mogućnosti kojima Društvo raspolaže, lokacije, sastava sudionika i još mnogo toga, osim o potrebi organiziranja skupa, koja je bila neupitna. I baš ta činjenica je rezultirala da skup (u sklopu Godišnje skupštine Društva), završi u zapisniku sa sjednice kao; Odluka o održavanju I. Kongresa o katastru u BiH, jer skup je skup, a Kongres je organizirano događanje na kojim se prezentiraju stručna djela i izmjenjuju iskustava iz struke sa velikim brojem ljudi i stručnjaka iz različitih zemalja, i takva događanja uvelike pomažu rješavanju određenih pitanja u struci i boljem narednom radu.
Na narednoj sjednici Upravnog odbora imenovani su; Organizacijski odbor i Znanstveno stručni odbor, dogovoren raspored aktivnosti, mjesto održavanja - Neum, (zbog smještajnih kapaciteta), i vrijeme održavanja - 31. svibnja do 02. lipnja 2007. godine.
Članovi Organizacijskog odbora trebali su preuzeti glavni teret neposredne tehničke organizacije, a Znanstveno-stručni odbor, i autori, od kojih su se očekivali dobri i aktualni radovi, trebali su ispuniti velika očekivanja o uspjehu Kongresa u stručnom dijelu.

2. AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKOG ODBORA.
Organizacijski odbor; (Stipica Oreč, predsjednik, i Margareta Dodik, Adelko Krmek, Darko Raspudić, Smilja Konjevod, Vinko Ivanković, Antonela Slišković, Maja Gugić, Ivan Medić, Ruža Mrnjavac, članovi), na svojoj prvoj sjednici dogovorio je niz aktivnosti koje su započinjale slanjem Prve obavijesti o održavanju Kongresa, u kojoj su bile navedene;
- okvirne teme Kongresa;
- sadržaj stručnog programa, (kojim je bilo predviđeno da se program Kongresa sastoji od izlaganja prihvaćenih radova na sjednicama i od, po potrebi, izloženih postera),
- izložbe geodetske i računalne opreme i software-a posebno pogodnih za modernizaciju katastarskog poslovanja,
- mjesto i vrijeme održavanja.
Uz Prvu obavijest, poslanu na oko 300 adresa, priloženi su i obrasci za prijavu sudionicima, i predstavnicima tvrtki - potencijalnim izlagačima na izložbi.
Daljnje aktivnosti odvijale su se prema utvrđenom redoslijedu i uz veliki angažman relativno malog broja članova Društva koji nisu žalili truda da Kongres uspije, svjesni da su preuzeli veliku odgovornost da, po prvi put od rata, organiziraju skup na kome su sudionici trebali biti iz cijele BiH i susjednih zemalja. Uslijedilo je slanje Druge obavijesti, sada sa preciznim rasporedom aktivnosti i stručnih radova-predavanja, i ostali poslovi koji prate tako veliki skup:(tiskanje Zbornika i ostalih materijala, koordiniranje poslova sa hotelom, primanje prijava izlagača, priprema izložbenih prostora, svečana večera, gosti Kongresa).
Poseban trud iziskivalo je prikupljanje sredstava za organizaciju Kongresa, slanjem brojnih zamolbi potencijalnim sponzorima i donatorima.
Pripreme su uspješno privedene kraju i došao je 31. svibnja 2007. godine kada su počeli pristizati prvi sudionici, kako bi neki od njih nazočili i Godišnjoj skupštini Društva koja se, obrnuto od prvobitne ideje, odvijala u sklopu Kongresa.
Kongres su sudionici, bez iznimke, ocijenili iznimno uspješnim i po organizaciji i po kvaliteti prezentirana 24 stručna rada. U Neumu se okupilo oko 400 sudionika, uposlenika uprava za geodetske i imovinske poslove, ureda za katastar, sudova-zemljišnoknjižnih ureda, ministarstava pravosuđa, ministarstva prostornog uređenja, na svim razinama, te državnih i privatnih tvrtki koje upošljavaju geodetske djelatnike iz cijele Bosne i Hercegovine, djelatnika iz Projekta zemljišne administracije u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, i brojni sudionici iz R Hrvatske. Pažnju sudionika Kongresa privukli su i štandovi na kojima su izlagači prezentirali najnoviju opremu i softvere koja uvelike olakšava poslove geodetskim djelatnicima.
Sudionici iz Bosne i Hercegovine stigli su iz 52 grada F BiH i 14 gradova RS, čime se iznimno ponosimo, uz naravno veliku čast koju su skupu ukazali predstavnici EUROGEOGRAPHICS-a (Udruge Agencija europskih zemalja mjerodavnih za geodeziju i kartografiju) iz Nizozemske, Velike Britanije, Islanda i Hrvatske. Za njihov dolazak na Kongres posebne zasluge pripadaju prof. dr. Željku Bačiću, na čemu mu i ovom prilikom zahvaljujemo. Sudionicima Kongresa obratio se gospodin Nick Land direktor Glavnog ureda koji je govorio o aktivnostima na polju geodezije i katastra, koje se u Europi provode na temelju direktive Europske Komisije o infrastrukturi prostornih podataka (INSPIRE).
Ne smijemo zaboraviti ni zajedničku svečanu večeru, prvog dana Kongresa, na kojoj smo imali prigodu da se, uz glazbu i tombolu, zabavimo, i u opuštenoj atmosferi sretnemo kolege koje nismo jako dugo vidjeli - što je itekako važan aspekt ovakvih skupova.
Organizacijski odbor dobio je mnogo pohvala za posao koji su obavili, što je pridonijelo da se brzo zaborave uloženi napori i stekne osjećaj zadovoljstva što smo dali svoj doprinos boljem položaju kako djelatnika, tako i same struke.
Mislimo da smo ono što je bilo na nama dobro odradili i jedino osjećamo potrebu da se sudionicima skupa ispričamo zbog izvjesnih nedostataka hotela, koje i pored svih napora nismo mogli izbjeći i koji ipak, po općem zaključku, nisu umanjili visoku ocjenu koju je dobio Kongres.

3. STRUČNI REZULTATI KONGRESA
Uz Organizacijski odbor Kongresa koji je preuzeo glavni teret neposredne tehničke organizacije, veliki posao obavio je i Znanstveno-stručni odbor. Ovaj odbor radio je u sastavu: Ivan Lesko, predsjedavajući, Dalibor Marinčić, prof dr.sc. Zdravko Galić, prof.dr sc. Tomislav Bašić, prof. dr. sc. Miodrag Roić, prof. dr. sc. Miro Govedarica, mr sc. Slobodanka Ključanin, mr.sc. Milan Rezo, mr.sc. Mirza Ponjavić, Željko Obradović, Vladimir Bojat, Nedžad Pašalić, Nermin Mačak i Darko Mišković –članovi.
Odbor je obavio sve aktivnosti vezane za prijavu i odabir radova za prezentaciju na Kongresu, njihovu recenziju i izradu Zbornika radova Kongresa.
Na Kongresu su prezentirana 22 rada, od prijavljenih 23. Jedan rad nije prezentiran zbog bolesti autora.
Sve radove možete pogledati u Zborniku radova koji prilažemo.
Stručna i znanstvena kvaliteta radova prezentiranih na Kongresu je neupitna. U to se može uvjeriti svatko tko pročita članke objavljene u Zborniku Zbog toga je izvjesno da isti sadrži odgovore na mnoga aktualna pitanja iz domena katastra u BiH. Za očekivati je da će se ti odgovori na najbolji način koristiti u budućem radu mjerodavnih institucija, kao i da će ovaj Zbornik biti literatura koju će često i uspješno koristiti u svom svakodnevnom radu svi oni koji se bave katastrom.

4. ZAKLJUČAK
S obzirom na rezultate koje je Kongres polučio tijekom svoga trajanja: počevši od velikog broja sudionika i izuzetne nazočnosti sudionika na predavanjima, posjeta delegacije EUROGEOGRPHICS-a, brojnih susreta i razgovora i velike količine razmijenjenih informacija, može se reći da je Kongres izuzetno uspio. Istovremeno moramo sa žaljenjem konstatirati da odjeci Kongresa u svakodnevnoj praksi nisu prisutni u mjeri u kojoj smo to kao organizatori očekivali. Naime niti je poslije Kongresa došlo do intenziviranja aktivnosti na polju katastra, niti su rješenja koja su ponuđena na Kongresu primijenjena u značajnijem opsegu.
Kao organizatori Kongresa (GDHB) možemo se podičiti kvalitetnom organizacijom, o čemu smo poslije Kongresa dobili pohvale sa svih strana. Ekipi koja je cijelu stvar iznijela na svojim leđima to predstavlja veliku satisfakciju. Smatramo da smo kao Društvo pokazali drugima put kojim treba ići. Nadamo se da će doći do organizacije sličnih skupova u BiH u budućnosti od strane drugih subjekata, a možda i od strane našeg Društva, iako smo neposredno po završetku Kongresa tvrdili da se nikada više neće upustiti u sličnu avanturu. Sada sa vremenske distance kada smo već gotovo u potpunosti zaboravili napore i trud na organizaciji I. Kongresa, možda ipak prekršimo te izjave i u dogledno vrijeme ponovo organiziramo sličan skup. Ovo prvenstveno iz razloga nezadovoljstva istaknutog u prvom dijelu ovog Zaključka, jer je očito da su ovakvi skupovi potrebni da bi „držali vatru“ i da bi se išlo naprijed u katastru.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar