Program kongresa

31.05. 2007. (četvrtak)

18:00 -21:00

Prijava i registracija sudionika


01.06.2007. (petak)

8:00 -9:00

Prijava i registracija sudionika

9:00-10:30

I. OTVARANJE KONGRESA I UVODNA PREDAVANJA

a) Otvaranje kongresa i pozdravi gostiju

b)Uvodna predavanja

1. Željko Obradović:

Aktualno stanje katastra u BiH

2. prof. dr.sc. Miodrag Roić

Tranzicija katastra

10:30-11:00

Stanka za osvježenje


11:00-12:30

I. SESIJA

ZAKONODAVNI OKVIR I PLANIRANJE AKTIVNOSTI U KATASTRU - voditelj Ivan Lesko

R.Broj

AUTOR(I)

NAZIV RADA

PREZENTACIJA

1.

Vladimir Bojat

Program radova Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period 2007.-2016. godine

Vladimir Bojat

2.

Jean-Luc Horisberger

Modernizacija zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini

Jean-Luc Horisberger

3.

Momčilo Fržović

Primjena Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti u RS

Momčilo Fržović

4.

Edib Mehmedović

Uloga ovlaštenog geodete u katastarskom sistemu BiH

Edib Mehmedović

5.

Ivan R. Aleksić, Bane Vujanac, Mladen Dugonjić

Katastar nepokretnosti - osnovni strateški cilj Republičkog geodetskog zavoda Srbije


prof. dr. sc. Ivan Aleksić

12:30 -14:00

Stanka za ručak

14:00-15:30

II. SESIJA

GEODETSKE OSNOVE I NOVE TEHNOLOGIJE MJERENJA U KATASTRU - voditelj Dalibor Marinčić


R.Broj

AUTOR(I)

NAZIV RADA

PREZENTACIJA

1.

Darko Mišković

Realizacija novih referentnih sistema za područje Republike Srpske

Darko Mišković

2.

Ilija Grgić, Željko Bačić, Mihajla Liker

Status VRS sustava i servisi u okruženju

Mihajla Liker

3.

Ilija Grgić, Tomislav Bašić, Marija Repanić, Maro Lučić,

Bojan Barišić ,

Mihajla Liker


Primjena servisa za satelitsko pozicioniranje u katastru nekretnina

mr. sc. Marija Repanić


4.

Marko Šljivarić, Danko Markovinović, Milan Rezo, Mario Kranjec

Primjena kodirane izmjere RTK GPS/GLONASS metodom u katastru nekretnina


mr. sc. Marko Šljivarić

5.

Vlado Cetl, Miodrag Roić, Mario Mađer

Cijene podataka katastra

mr.sc.Vlado Cetl

15:30-16:00

Stanka za osvježenje

16:00 -17:30

III. SESIJA

POTPORA PROCESIMA HARMONIZACIJE PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE - voditelj Nedžad Pašalić

R.Broj

AUTOR(I)

NAZIV RADA

PREZENTACIJA

1.

Maja Pupačić, Antonio Šustić, Damir Pahić:

Katastarska izmjera - jedan način uspostave sustava uknjižbe nekretnina u Republici Hrvatskoj

Maja Pupačić

2.

Ivan Lesko

Metodologije uspostave baze podataka katastra nekretnina

Ivan Lesko

3.

Ivica Mićanović, Ivan Lesko

Harmonizacija podataka zemljišne knjige i katastra zemljišta na primjeru k.o. Klokot

Ivica Mićanović

4.

Jasmina Kurbašić,

Milan Bajić,

Uspostava i vođenje zemljišnih knjiga na osnovu podataka novog premjera

Jasmina Kurbašić


5.

Meliha Povlakić

Novo uređenje i uknjižba vlasništva nad stanovima i etažnim prostorima

prof. dr. sc.Meliha Povlakić


20:30

Svečana večera uz glazbu i ples

02. 06. 2007. (subota)

9:00-10:30

IV. SESIJA

DIGITALIZACIJA KATASTRA - voditelj Darko Mišković

R.Broj

AUTOR(I)

NAZIV RADA

PREZENTACIJA

1.

Nedžad Pašalić

Potreba za modelom podataka katastra nekretnina BiH i pravni propisi neophodni za njegovu implementaciju

Nedžad Pašalić

2.

Zdravko Galić, Miro Govedarica

Geoinformatički aspekti Modela podataka katastra BiH

prof. dr. sc. Zdravko Galić

3.

Michael Wagner , Kemal Osmanović,

Open Source Software za GIS

Kemal Osmanović


4.

Posebno predavanje

EUROGEOGRAPHICS- europski model suradnje

Nick Land direktor glavnog ureda EUROGEOGRAPHICS-a

10:30 -11:00

Stanka za osvježenje

11:00 – 12:30

V.SESIJA

KATASTAR U FUNKCIJI UPRAVLJANJA PROSTOROM-voditelj mr. sc. Slobodanka Ključanin

R.Broj

AUTOR(I)

NAZIV RADA

PREZENTACIJA

1.

Stipica Pavičić, Hrvoje Matijević, Zvonko Biljecki,, Dženata Džehverović Župa

Katastarska baza podataka kao temelj za uspostavu prostornog informacijskog sustava – primjer općine Bihać


mr sc.Stipica Pavičić


2.

Ivan Grubić, Ivan Landek, Nada Malnar, Ljerka Rašić, Igor Vilus:


Uloga Geoportala Državne geodetske uprave u uspostavi Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj


Ivan Landek


3.

Dalibor Marinčić

Integracija alfanumeričkih podataka i 3D modela u GIS okružju

Dalibor Marinčić

4.

Fahrudin Đuzo

Jasmin Taletović

GIS u prostornom planiranju


mr. sc. Jasmin Taletović


5.

Hrvoje Tomić, Siniša Mastelić Iivić, Hrvoje Matijević

Globalna procjena nekretnina u realizaciji prostornih planova


Hrvoje Tomić

12:30

Zatvaranje kongresa

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar