GODIŠNJA, IZBORNA, SKUPŠTINA GD H-B 2008

Odžak 2008._2U članku 1. našeg Statuta stoji; „Društvo će djelovati na području Federacije Bosne i Hercegovine, a i šire sukladno pozitivnim zakonskim propisima“, a u članku 5 da je; „Cilj i djelatnost udruge je promicanje geodetske struke i znanosti, te poticanje društvenog života članstva“ . Sukladno spomenutim člancima, ali i ostalim usvojenim odlukama i planovima, od osnutka Društva smo nastojali da sjednice tijela Društva održavamo na cijelom teritoriju svog Statutom određenog djelovanja kako bi tako ujedno ispunili i ono što piše u članku 5. Vodeći računa o naprijed spomenutom redovita Godišnja, izborna skupština Geodetskog društva Herceg Bosne, i aktivnosti u sklopu iste, održali su se 20. i 21 lipnja 2008. godine u Odžaku, hotel Euro, po slijedećem programu;

 


20. LIPNJA 2008. GODINE (petak)

v 1500 sati Godišnja, izborna, skupština GD HB,

v 16 00 sati Prezentacija glasila Društva "Godišnjak 2007."

v 2030 sati Svečana večera


21. LIPNJA 2008. GODINE (subota)

v 10 00 sati I. Predavanje:

SUSTAVNA HARMONIZACIJA PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA

v 1100 sati II. Predavanje:

AKTUALNOSTI IZ FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE;

v Zakon o izmjeri i katastru nekretnina,

v Model podataka,

v Projekt svjetske banke (Registracija zemljišta)


Društvo je organiziralo prijevoz za sudionike skupa u Odžaku tako što je autobus prihvaćao naše članove počevši od Ljubuškog i Čitluka do Mostara, gdje su se priključili Neum i Ravno, pa onda redom, preko ostatka Hercegovine i Središnje Bosne do Posavine.

Kako je to postalo uobičajeno u tijeku trinaestogodišnjeg djelovanja, Godišnja skupština ima svoj "radni" i "edukativni" dio.

  • Pregledi: 779
  • Pregledi: 740
  • Pregledi: 768
  • Pregledi: 961

Radni dio započeo je pozdravnim govorom predsjednika, g-dina Stipice Oreča, koji je pozdravio članove Društva i njihove goste iz; Geodetske uprave R Hrvatske, Geodetskog fakulteta u Zagrebu, Federalne geodetske uprave, te srodnih udruga geodeta iz F BiH. Nakon što su naši gosti uzvratili, ne krijući zadovoljstvo, u svojim obraćanjima, zbog odlične suradnje koje imamo, predložen je, i jednoglasno usvojen Dnevni red, te se prišlo radu po istom.

Kako Skupštini, opravdano, nije bio nazočan dosadašnji predsjednik g-din Toni Bukovac, nakon otvaranja prišlo se izboru predsjednika Skupštine, za koga je jednoglasno izabran g-din Ivan Lesko koji je preuzeo predsjedanje i predložio da se u radno predsjedništvo izaberu; Stipica Oreč, Jozo Radman, Ivan Lesko, Margareta Dodik, što je jednoglasno i prihvaćeno. Nakon toga podneseni su, i nakon rasprave usvojeni, uz pripadajuće Odluke; Godišnje izvješće o radu Društva i Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju.

Pod točkom; Izbori za tijela Društva, jednoglasno su izabrani, kako slijedi;

Predsjednik Društva; Zdravko Prka,
Upravni odbor, (po abecednom redu); Jozo Ajvazović, Margareta Dodik, Adelko Krmek, Jerko Leventić, Dalibor Marinčić, Ruža Mrnjavac, Željko Obradović, Stipica Oreč, Jozo Radman i Antonela Slišković,
Nadzorni odbor; Nevenko Barbarić, Ivo Perić, Maja Gugić,
Sud časti; Vinko Ivanković, Dijana Jurišić, Valentino Vlašić,
Nakon toga predočeni su, i usvojeni; Program rada i Proračun Društva za naredni period, da bi se potom Skupštini obratio novoizabrani predsjednik naglasivši da će u narednoj godini Društvo najviše poraditi na edukaciji svojih članova i to kroz; studijska putovanja, razne vidove informiranja, održavanje stručnih seminara i prezentacija, a sve iz razloga što smo kroz protekli period shvatili da su ključni problemi onih koji donose zakone, ali i naših kolega; neinformiranost, needuciranost i nerazumijevanje stvarnih potreba o promjenama u oblasti evidencije nekretnina u zemlji i svijetu. Predsjednikovim obraćanjem Skupština je završila sa radom, da bi se započelo sa prezentacijom novog broja glasila Društva – Godišnjaka.

Glavni urednik Adelko Krmek, i g-din Milan Rezo imali su prigodu da predstave „Godišnjak 2007.“ prvi broj, nakon šest prethodnika, cjelokupno tiskan u boji što je pomoglo da pored nesumnjivog kvaliteta sadržaja dobije i na „izgledu“.

Svečana večera bila je prigoda za druženje u opuštenoj atmosferi, ali i prigoda za dobitak na tradicionalnoj tomboli.

Drugi dan, po programu aktivnosti, bio je predviđen za dva predavanja na teme koje godinama zaokupljaju geodete; SUSTAVNA HARMONIZACIJA PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA, i AKTUALNOSTI IZ FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, s naglaskom na Zakon o izmjeri i katastru nekretnina, Model podataka, te Projekt svjetske banke (Registracija zemljišta). Koliko su to bitne stvari za svakog sudionika skupa najbolje je pokazala burna rasprava vođena nakon istih iz koje se mogao izvući jedinstven zaključak o nužnosti žurnog sređivanja stanja u geodetskoj djelatnosti i to ne samo radi nas - geodeta.