Računalna obuka geodetskih djelatnika

Geodetsko društvo Herceg-Bosne, u suradnji sa Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K i Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove SBK, a temeljem realizacije Programa rada Društva – edukacija geodetskih djelatnika i iskazane potrebe, u prosincu 2009. godine uputilo je obavijest o organiziranju računalne obuke po niže navedenom programu:

 

I. SEMINAR


OSNOVNI RAD S WINDOVSOM

- Kreiranje mape, kopiranje, pohranjivanje, itd..

UVOD U AUTO- CAD

- Upoznavanje s izbornikom (glavni meni)

RAD U AUTO-CAD-u

- Izrada slojeva (leyeri sa svojim atributima)

- Alati za crtanje

- Alati za modificiranje

- Alati za kartiranje (dimenzioniranje)

- Ostali alati

II.SEMINAR

RAD S RASTERIMA

- učitavanje rastera (loko ili u koord.sustavu)

- skaliranje

- georeferenciranje,

- prozirnost

- vektorizacija,

- razmjena podataka (dxf format)

- unos datoteka i ostalih podataka

- učitavanje austrougarskih planova u mjerilu izrade

- preklapanje austrougarskih planova preko rastera

Putem priloženog obrasca na obuku se prijavio 106 sudionik iz 25 katastara. Tako veliki odaziv iziskivao je veoma ozbiljan i temeljit pristup i pripremu kako bi se obuka provela što kvalitetnije. Dodatne teškoće, osim međusobne udaljenosti katastara, predstavlja prostor i oprema/računari u istim kako bi svaki sudionik imao maksimalno dobre uvjete koji bi rezultirali uspješno provedenom obukom. Imajući sve gore spomenuto u vidu i trenutnu tešku materijalnu situaciju općina, ali i djelatnika, na sastanku radne skupine zadužene za organiziranje i provedbu obuke zaključeno je slijedeće:

- jedinstvena cijena obuke je 50 KM po sudioniku,
- obuka će se održati na 12 lokacija (10 katastara i 2 Uprave),
- za predavače su predviđeni: Damir Zovko, Tomislav Tomić i Darko Raspudić-iz Mostara, te Dinko Zelić-Voloder i Leon Ćosić- iz Bugojna,
- za koordinatore sa katastrima i predavačima predviđeni su:
- Margareta Dodik i Adelko Krmek za Jablanicu, Čapljinu, Čitluk, Neum, Stolac, Ravno, Odžak i Orašje,
- Antonela Slišković za: Grude, Široki Brijeg, Posušje i Ljubuški,
- Ruža Mrnjavac i Stipica Oreč za: Gornji Vakuf, D.Vakuf-Uskoplje, Dobretići, Vitez, Busovaču, Kiseljak, Kreševo, Fojnicu i Žepče, te
- Zdravko Prka za: Tomislavgrad, Kupres, Livno, Drvar, i Prozor-Ramu.
Slijedilo je slanje obavijesti i uputa prijavljenim sudionicima kako bi se što prije upoznali sa rasporedom obuke i načinom uplate. Po pristizanju prvih uplata, koje bi zaokružile predviđenu lokaciju, uslijedio je dogovor koordinatora sa sudionicima o terminima i drugim preduvjetima za održavanje obuke.
Prva obuka održana je u Mostaru, u Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, 16. i 17. veljače 2010. godine, i po ocjeni sudionika ispunila je njihove potrebe i očekivanja. Dogovoreno je da se, u slučaju potrebe za dodatnom obukom ili obukom bilo koje vrste/programa mogu obratiti na istu adresu.

Slijedi, narednih dana, obuka u Livnu, Odžaku i Žepču, a dalji tijek će ovisiti o pristiglim uplatama i dogovoru koordinatora i sudionika o odgovarajućim terminima.

Na stranici Društva redovito ćemo vas izvještavati, slikom i riječju, o održanim obukama.

Svi oni koji su zakasnili sa prijavama ili su bili pomalo skeptični mogu se javiti na adresu Društva kako bi pokušali organizirati dodatne termine obuke.