PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Dana 03. 04. 2012. u Mostaru je održana redovita sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne. Na sjednici se raspravljalo o aktualnim aktivnostima Društva s naglaskom na pripremne radnje vezane za Godišnju skupštinu društva.

Kako je ove godine Godišnja skupština Društva ujedno i izborna, rasprava se najvećim dijelom bavila odabirom lokacije za održavanje Skupštine, te izmjenama koje je potrebno pripremiti u Statutu i prijedlozima za predstavnike Društva u tijelima Društva. Nakon razmatranja pristiglih ponuda dogovoreno je da se Godišnja, izborna, skupština održi od 15. - 17. lipnja 2012. u hotelu Adria Ski na Kupresu. Vezano za izmjene u Statutu dogovorene su izmjene u dijelu koji se odnose na dužinu mandata u tijelima Društva i dodavanje u Statut članaka koji se odnose na Etički kodeks. Statut, odnosno prijedlog izmjena biti će dostupan na web stranici Društva sa zamolbom članovima da dostave svoje mišljenje i prijedloge o istim.

U nastavku sjednice raspravljalo se, o poduzetim, ali i planiranim narednim, aktivnostima vezanim za problematiku upošljavanja diplomiranih geodetskih inženjera, te su usvojeni zaključci i zaduženja za naprijed spomenuto.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar