XIX. DANI GEODETA HRVATSKE

Hrvatsko geodetsko društvo  (HGD) ove godine organiziralo je tradicionalne XIX. po redu Dane geodeta Hrvatske. Dani geodeta održani su se od 9. do 12. svibnja u hotelu „Medena“ Seget Donji kod Trogira. Prema riječima članova Organizacijskog odbora, na ovogodišnje Dane geodeta  prijavilo se oko 700 sudionika. Okupljenima se u svom uvodnom govoru obratio  Predsjednik HGD-a doc. dr. sc. Rinaldo Paar. Nakon pozdrava članovima i gostima, između ostalog istakao je da ovakvi susreti za glavni cilj imaju okupljanje što većeg broja profesionalaca geodetske struke, odnosno da ovi susreti jesu prilika za razmjenu informacija i stečenih iskustava iz svakodnevnog rada u struci. Osvrnuo se i na rad aktualnog predsjedništva HGD-a u protekle dvije godine. Istaknuo je zalaganje na  financijksoj konsolidaciji Društva, zatim rad na rješavanju otvorenih pitanja struke, kao i nastavak izdavanja Geodetskog lista. Na koncu predsjednik je svečano uručio Zlatne globuse, kao najveće priznanje Hrvatskog geodetskog društva g. Petru Nikoliću i g. Branimiru Gojčeti  za životno djelo i doprinos Društvu i time službeno otvorio XIX. Dane geodeta Hrvatske.

Po otvaranju skupa uslijedile su prezentacije „sastavnica“ geodetske struke u RH.

 

Nazočnima se prvo obratio predsjednik Udruge poduzetnika  geodetsko-geoinformatičke struke  pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, g. Željko Perić koji je naglasio važnost Udruge, program budućeg rada kao i ostale bitne informacije i usluge koje ova Udruga pruža.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG) Vladimir Krupa, u svom izlaganju osvrnuo se na rad Komore, temelje na kojima je zasnovana tj. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti iz 2009.g. Između ostalog istakao je glavne razloge osnivanja Komore. U svom govoru osvrnuo se  na projekt HKOIG-a Geodetske politika, te rad na pripremi i usvajanju novog zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. Na koncu je sve nazočne pozvao na ovogodišnji Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije koji će se održati od 18. do 20. listopada u Opatiji.

Dekan Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Damir Medak  predstavio je rad fakulteta, zatim koncept studija i statističke podatke. Istakao je značenje projekta „LABIRINT- Razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici“ kroz koji fakultet kao nositelj projekta zajedno sa Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu te Institutom za razvoj obrazovanja kao partnerima projekta, usklađuje svoj nastavno-naučni plan i program te zvanja prema stvarnim potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Pozvao je sve nazočne na suradnju kako bi se projekt što uspješnije realizirao.

Ravnatelj Državne geodetske uprave  (DGU) Damir Šantek,  u svom izlaganju skupu je predstavio osnovne ciljeve uprave i unaprjeđenje poslovanja kroz digitalno okruženje.  Nadalje istakao je i važnost povezivanja s ovlaštenim geodetskim inženjerima. Kroz regulirane zakonske okvire te uvođenje digitalnog potpisa u sve katastarske urede i na sve digitalne dokumente želi se omogućiti administrativno rasterećenje cjelokupnog sustava. Uspostavljanjem sustava digitalnog arhiva, daljnjeg razvoja ZIS-a te uvođenjem digitalnog geodetskog elaborata u konačnici prema riječima ravnatelja postiže se visok stupanj transparentnosti podataka katastra. Na koncu govorio je o trenutnom procesu homogenizacije katastarskih planova koja se provodi diljem RH.

Profesor Miljenko Lapaine je na svoj osebujan način govorio o  100 godina Geodetskog lista. Bilo je zadovoljstvo slušati detalje vezane za povijest geodetskih časopisa u Republici Hrvatskoj.

Na koncu prvog dana susreta promovirana je i knjiga autora profesora Nevia Rožića,  pod nazivom „Hrvatski visinski referentni sustav“  koja sustavno prikazuje uspostavu službenog visinskog sustava u RH. Prema riječima glavnog recenzenta, profesora Medaka, knjiga je dugo čekala svoj izlazak na svjetlo dana. Predstavlja svojevrsni temelj za buduće aktivnosti na ovom području, a ujedno će služiti i za rješavanje znanstveno-stručnih problema visinskih sustava. Knjiga će krajem godine biti dostupna i u digitalnom izdanju. Prema autorovim riječima knjiga ima elemente enciklopedije i ista će biti od koristi geodetima kao i ostalim stručnjacima iz raznih geoznanosti. Pored svega nabrojanog, knjiga daje presjek svih visinskih sustava koji su se kroz povijest koristile na području RH. Autor je na koncu izrazio posebnu zahvalu profesorima Stjepanu  Klaku i Ladislavu Feilu za nemjerljiv doprinos na području visinskih sustava.

Drugoga dana organizirana su predavanja iz domena inženjerske geodezije i sesija posvećena radu DGU.

Predavanja o ispitivanju i praćenju mostova održali su profesori Boštijan Kovačić i Ante Marendić. A kolege iz tvrtke Geo-centar iz Čakovca su prezentirale temu: Primjena bespilotnih letjelica u svrhu inspekcije mostova. U završnoj sesiji stručnog dijela skupa prezentirane su aktivnosti DGU na homogenizaciji katastarskih planova  i  uvođenju digitalnog geodetskog elaborata. Posebno zanimljiva je bila prezentacija kolege Jeronima Mohorića, o homogenizaciji, gdje je nekoliko puta pozvao kolege da shvate da homogenizirani digitalni katastarski plan nije koordinatni katastar, i da se međe ne mogu iskolčavati na temelju koordinata  očitanih s njega. 

U popodnevnim satima  organizirana su sportska natjecanja u momčadskim sportovima između lokalnih udruga geodeta, kao i natjecanja u pojedinačnim sportovima.  Dani hrvatskih geodeta zaključeni su svečanom večerom.

Svečanosti otvaranja nazočio je ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a u ime Društva na skupu su sudjelovali: predsjednik Ivan Lesko i član UO Mladen Mitrović.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar