III. KONGRES O KATASTRU U BIH - ZBORNIK RADOVA

III. KONGRES O KATASTRU U BIH MOSTAR 02.12. - 04.12.2015. - ZBORNIK RADOVA

 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar