ODRŽANA XIX. SJEDNICA UO

19. Sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 18. 09. 2023. godine u 10:00 h u virtualnom okruženju putem Google Meet platforme. Sjednici su nazočili svi članovi UO, a prisutan je bio i predsjednik Skupštine Adelko Krmek.

xix s

Na početku jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne 18. sjednice Upravnog odbora.

Pod drugom točkom dnevnog reda razgovaralo se o pripremnim radnjama oko održavanje godišnje skupštine Društva. Zaključak UO je da se Skupština održi u Neumu dana 27.09.2023. Predsjednik Društva Ivan Lesko podnio je Izvješće o radu za razdoblje 1.7.2022. do 15.9.2023., kao i izvješće o financijskom poslovanju za 2022. godinu. Poslije rasprave Izvješća su jednoglasno usvojena i proslijeđena Skupštini Društva sukladno Statutu. Dogovoren je okvirni program rada Društva za narednu godinu, a također je suvojen nacrt Proračuna za 2023. godinu, koji su također proslijeđeni Skupštini.

U trećoj točci dnevnog reda razgovaralo se o pripremi V. Kongresa o katastru u BiH. Konstatirano je da sve ide po planu i su sve planirane i potrebne radnje uspješno realizirane i sve je spremno za početak Kongresa.

Po završetku sjednice održana je i 6. sjednica Upravnog odbora Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Usvojeni su Izvještaj o radu i financijsko izvješće za 2022. i poslani Skupštini za usvajanje.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar