DEFINITIVNI PROGRAM 5. KONGRESA O KATASTRU U BIH

Ovdje možete pregledati definitivni program 5. Kongresa o katastru  u BiH:

PROGRAM KONGRESA

27.09. 2023. (srijeda)

16:00 -20:00

Prijava i registracija sudionika

20:00

Domjenak dobrodošlice

28.09.2023. (četvrtak)

8:00 -9:30

Prijava i registracija sudionika

9:30-11:15

I. OTVARANJE KONGRESA I POZVANA PREDAVANJA

a) Otvaranje kongresa

b) Pozvana predavanja:

1. Tomaž Petek (Eurogeographics i GU Slovenije)

Uloga Slovenske zemljišne administracije u programu Zeleni dogovor (Green Deal)

2. Nedim Tuno (Odsjek za geodeziju GF Sarajevo)

Novi geodetski premjer BiH 1953. -1992.

3. Maho Taso (Prostor d.o.o. Sarajevo)

Važnost postojanja detaljnog i pouzdanog RCN kroz njegov utjecaj na tržišne procjene nekretnina i efikasnost tržišta nekretnina 

11:15-11:45

Stanka za osvježenje

11:45-13:15

II. AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

1. Željko Obradović

Uspješna Zemljišna administracija temelj gospodarskog razvitka

2. Nedžad Pašalić

Nova Arhitektura zemljišnoknjižnog i katastarskog informacijskog sustava u F BiH

3. Sead Hadžić

Izlaganje podataka izmjere u F BiH

4. Denis Tabučić

Planirani projekti sektora zemljišne administracije u FBiH

13:15 -14:15

Stanka za ručak

14:15-16:00

III. OSNIVANJE KATASTRA I DRUGIH REGISTARA KROZ LEGISLATIVU I PRAKSU

1. Boris Tundzev, Zorančo Mukanov, Eleonora Stefanovska, Stojče Galazovski

Popisni katastar kao pravni temelj pri uspostavljanju katastra nekretnina - nedostaci i njihovo otklanjane

2. Antonio Šustić, Maja Pupačić

Katastarska izmjera mjera za učinkovito upravljanje, planiranje i gospodarenje prostorom

3.Sara Mihaljević,

Izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta u praksi

4. Dragan Macanović, Mijo Rajič, Milana Čičić, Dragana Skorup, Miroslav Vujasinović, Slavko Vasiljević

Značaj osnivanja i poteškoće u postupku osnivanja katastarskih evidencija u Bosni i Hercegovini

5. Tatjana Sarajlić,Milena Josipović, Srđan Sarajlić

Potreba i značaj izvođenja novih premjera u Republici Srpskoj

6. Nikola Udovičić, David Lončar, Vlado Cetl, Hrvoje Matijević, Tomislav Tomić

Poboljšanje adresnog registra grada Mostara

16:00-16:30

Stanka za osvježenje

16:30 -18:00

IV. NOVE TEHNOLOGIJE U KATASTRU

1. Jakup Fetai

Analiza kvalitete katastarskih podataka o granicama zemljišnih čestica

2. Mirsad Fajić, Ivan Lesko, Nedžad Pašalić

Aplikacije za vođenje katastra u BiH/Federaciji BiH

3. Rinaldo Paar, Hrvoje Tomić, Miodrag Roić, Siniša Mastelić-Ivić

Analiza mogućnosti uporabe bespilotnih letjelica za potrebe održavanje katastra

4. Slobodanka Ključanin, Ivana Bošković

Evidentiranje solarnih panela i elektrana u bazi podataka katastra nekretnina i temeljnoj topografskoj bazi podataka M=1:10000

5. Miroslav Vujasinović, Dragana Skorup, Sanja Tucikešić, Ankica Milinković

Primjena novih tehnologija za potrebe provođenja zakonskih okvira u Republici Srpskoj

20:00

Svečana večera

 

29.09.2023. (petak)

 

9:30 -11:15

V. IPP - PLATFORMA ZA PROSTORNI I GOSPODARSKI RAZVITAK

1. Zvonimir Nevistić, Željko Bačić

Infrastruktura prostornih podataka svemirskih istraživanja: status i mogućnosti poboljšanja

2. Vlado Cetl, Danko Markovinović, Jerko Leventić, Denis Tabučić, Jelena Zelić, Jasmin Ćatić, Željko Obradović

Strategija razvoja IPP-a Federacije BiH 2023.-2027.

3. Jasmin Taletović, Maida Zejnić, Haris Čitak, Elvir Ferhatbegović

Unapređenje web baziranog informacijskog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih podataka i planskih dokumenata Kantona Sarajevo

4. Jasmin Taletović, Maida Zejnić, Haris Čitak, Jasmin Ćatić

Uspostava Kataloga meta podataka prostorno-planskih dokumenata Kantona Sarajevo

5. Ariana Bakija Lopac, Ante Rupić

Sustav katastra infrastrukture u Republici Hrvatskoj

6. Marijan Grgić, Julia Geiger, Philipp Meixner

BIM -primjena prostornih podataka visoke rezolucije za učinkovito upravljanje infrastrukturom 

11:15 -11:45

Stanka za osvježenje

11:45 –13:30

VI. PRAVO, PROJEKTI I DRUŠTVENE AKTIVNOSTI U KATASTRU

1. Dijana Brkić

Uloga notara u prevenciji nastanka sporova

2. Boris Tundzev, Eleonora Stefanovska, Zorančo Mukanov

Predbilježba zgrada u fazi izgradnje u katastar nekretnina

3 Eleonora Stefanovska, Nataša Cvetićanin, Eva Ivanovska Taušanova, Aleksandra Marovska Stoilovska

Podaci koji se upisuju u katastar nekretnina kroz prizmu sudske prakse

4. Željko Obradović, Denis Tabučić, Samira Leskovac, Ivan Lesko

Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH, ostvareni rezultati i perspektive

5. Rinaldo Paar, Miodrag Roić, Zdravko Kapović

Hrvatsko geodetsko društvo od 1993 do 2023 i njegov utjecaj na katastar u Republici Hrvatskoj

6. Doris Pivac, Miodrag Roić, Josip Križanović, Rinaldo Paar, Siniša Mastelić-Ivić

Dostupnost katastarskih podataka u Bosni i Hercegovini

 

13:30

Zatvaranje Kongresa

 

13:35

Ručak

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar