Priopćenje za javnost o održanoj sjednici Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne

05. ožujka 2013., u Ljubuškom je održana redovita sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne. Na sjednici se, u okviru predviđenog dnevnog reda, raspravljalo, između ostalog, o pripremnim radnjama vezanim za tiskanje novog izdanja našeg glasila „Godišnjak 2012.“ i organizaciju Godišnje skupštine Društva.

Zahtjevan posao, kakav je priprema novog izdanja Godišnjaka, započinje imenovanjem Uredništva pa je tako, uz raspravu u kojoj je dat naglasak na potrebi postepenog uključivanja novih, mlađih, članova kako bi bili spremni naslijediti „veterane“, imenovano Uredništvo kako slijedi: Margareta Dodik, glavni urednik, Tomislav Tomić, tehnički urednik, Darko Gešvind, Jakov Maganić, Ivan Lesko i Adelko Krmek članovi Uredništva te Milan Rezo vanjski suradnik. Uredništvo će održati poseban sastanak kako bi dogovorili sve potrebne aktivnosti.

Zaključeno je, a to je ujedno i poziv svim članovima Društva da se uključe u pripreme bilo sa člancima/prilozima, bilo sa prijedlozima što bi željeli da vide, odnosno čitaju, u Godišnjaku.

Slijedom tog poziva naglašavamo da je dovoljno dostaviti Uredništvu i „skicu“ članka, da je bitno početi, a tu su članovi Uredništva da pomognu kako bi u sadržaj Godišnjaka uključili što više novih imena autora priloga.

Posebno molimo da se Uredništvu dostave saznanja o svim kolegama koji su nas zauvijek napustili.

Slijedom prošlogodišnjeg zaključka, o smjenjivanju mjesta održavanja Skupštine Društva, dogovoreno je da se uputi zahtjev, kompleksu Eko FIS na Vlašiću da dostave ponudu cijene paket aranžmana u terminu 31. svibnja - 02. lipnja 2013., predviđenom za održavanje Skupštine i pratećih aktivnosti u njihovom kompleksu. Nakon dobivanja ponude, i ocjene iste, članovi Društva, i ostali zainteresirani, dobiti će obavijesti putem e-mail poruka i web stranice Društva.

Nadalje, članovi Upravnog odbora upoznati su da je informacija o stanju geodetskog kadra u F BiH, odnosno mogućnosti uposlenja, posebice stipendista Društva, nakon diplomiranja dostavljena načelnicima općina na pažnju, postavljena na web stranicu Društva te dostavljena sredstvima javnog informiranja na objavu. Može se reći da je ista pobudila pažnju i reakcije, nažalost ne od onih koji bi najviše mogli po tom pitanju pomoći i promijeniti je.

Međutim, zaključeno je da i pored neshvaćanja veličine problema koje uzrokuje nedonošenje zakona i pravilnika iz oblasti katastra, Društvo ne smije i neće odustati u nastojanjima da učini sve što je u mogućnosti da se takvo stanje promjeni i geodetska struka dobije mjesto koje zaslužuje.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar