PRIOPĆENJE O PROVEDBI PROGRAMA STIPENDIRANJA STUDENATA

Kako možete vidjeti, pod „Arhiva“ na našoj web stranici, Geodetsko društvo Herceg-Bosne, godinama je nastojalo osigurati sredstva za provedbu Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na veliku žalost u tome nismo uspjeli do kraja, i kako možete vidjeti, također na web stranici (Izvješće sa Godišnje, izborne skupštine GD H-B), u tijeku su aktivnosti na osnivanju i registraciji Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. (Sa rezultatima tih aktivnosti pravovremeno ćemo vas upoznati).

Želja nam je da, iz dole navedene tabele, sagledate rezultate provedbe Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, aktualni status studenata/stipendista, kao i obveze onih koji nisu ispunili odredbe Ugovora o dodjeli stipendija zaključenog sa GD HB.


Umjesto zaključaka:
Analizom gore navedene tabele može se zaključiti da je Projekt stipendiranja studenata ipak ispunio svoj cilj. Ostaje nada da će preostali studenti koji privode kraju studij, za mjesto svog uposlenja izabrati Bosnu i Hercegovinu, a u čemu će im Društvo pružiti maksimalnu potporu.

U suprotnom, njihova obveza je da izvrše povrat dobivenih sredstava i ista će biti usmjerena u Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, kroz koju težimo da osiguramo Bosni i Hercegovini toliko potrebne visokoobrazovane geodetske stručnjake.

Priopćenje za javnost - Početak rada Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike

Geodetsko društvo Herceg-Bosne utemeljilo je Fondaciju za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. Fondacija je počela s radom sredinom kolovoza. Na sastanku Upravnog odbora Fondacije, održanom 15. rujna 2010., usvojen je Pravilnik o stipendiranju studenata geodezije i geoinformatike, čime je finaliziran pravni okvir za rad Fondacije. Temeljem toga je Upravni odbor Fondacije počeo slati zamolbe za potporu Fondaciji na različite adrese u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne je iz svojih izvora osiguralo 2.000 KM kao inicijalna sredstva za rad Fondacije. Očekujemo da će projekt osnivanja i rada Fondacije biti prepoznat kao potreban, te da ćemo u narednom razdoblju, zahvaljujući razumijevanju pojedinaca i institucija, osigurati ostala sredstva potrebna za rad Fondacije.

Cilj Fondacije je, do kraja kalendarske godine, prikupiti sredstva kako bi se dodijelilo 10 stipendija za akademsku 2010./11. godinu, studentima geodezije i geoinformatike s prebivalištem u BiH, koji se prijave i ispune uvjete Natječaja o dodjeli stipendija raspisanog sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Fondacije.

Razlozi osnivanja Fondacije povezani su s reformama koje se u Bosni i Hercegovini provode na području zemljišne administracije (katastar i zemljišna knjiga), kao i očekivani veliki infrastrukturni projekti u budućnosti. Kroz projekt „Zemljišne administracije u BiH“, kao i kroz projekt „Registracije zemljišta“ koji se provodi uz potporu Svjetske banke, pokazalo se da će u provedbi i održivosti reformi veliki problem biti kroničan nedostatak potrebnih visokoobrazovanih geodetskih i geoinformatičkih stručnjaka u cijeloj Bosni i Hercegovini. U uvjetima realizacije velikih infrastrukturnih projekata, koji se očekuju u narednom razdoblju, ovaj problem će biti još izraženiji.

Djelovanje Fondacije je dugoročan projekt Geodetskog društva Herceg-Bosne. Planirano je da Fondacija intenzivno radi do osiguranja neophodnog broja visokoobrazovanih stručnjaka. U radu Fondacije oslanjat ćemo se, kao i u dosadašnjem radu Društva, na elan i dobru volju članova. Smatramo da su to opravdana očekivanja jer je Društvo u proteklih 15 godina svoga rada postiglo značajne rezultate, isključivo volonterskim radom njegovih članova.

Ovo priopćenje je ujedno i poziv potencijalnim donatorima da nam se pridruže kako bismo ovaj značajni Projekt uspješno zajednički realizirali. Očekujemo razumijevanje iz uvjerenja da samo znanje, stručnost i obrazovani ljudi mogu biti nositelji razvitka, te na taj način osigurati prosperitet zajednice u budućnosti.

Predsjednik UO Fondacije
Ivan Lesko, dipl.ing.geod. v.r.

Priopćenje sa proširene sjednice Upravnog odbora

Upravni odbor Geodetskog društva Herceg-Bosne održao je svoju proširenu sjednicu, dana 03. rujna 2010. godine sa početkom u 10ºº sati, sala za sastanke općine Kiseljak.
Prvu sjednicu, nakon kratke ljetne stanke, po ustaljenoj praksi, Upravni odbor održao je u proširenom sazivu, zajedno sa predsjednikom Skupštine i članovima ostalih tijela Društva.

Zbog trenutno aktualnih projekata iz oblasti geodetske djelatnosti i upoznavanja sa osnivanjem Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike na sjednicu su, kao gosti, pozvani i Mladen Mišurić-Ramljak, načelnik općine Kiseljak, Božana Banduka, predsjednica Općinskog suda Kiseljak i Vesna Latinović, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Kiseljak.
Na sjednici se, po usvojenom dnevnom redu, raspravljalo o aktualnim radnjama na organizaciji tradicionalnog studijskog putovanja, „Listopad 2010“. Prisutni su, u kratkom izlaganju, upoznati da je nakon odaslanih ponuda, kao najprihvatljivija, izabrana ponuda agencije Goyatours, da su odaslane obavijesti o putovanju, i da prijave uvelike pristižu.
Provedena rasprava rezultirala je zaduženjima u okviru kojih bi se trebale odraditi radnje: precizirati detaljan plan radnog posjeta, uz osiguranje stručnog prevoditelja, napraviti, i dostaviti sudionicima, detaljan itinerer putovanja sa satnicom, te sve ostale neophodne radnje, a koje ne treba posebno spominjati iz razloga „uhodanosti“ radne skupine zadužene za organizaciju putovanja.
U nastavku sjednice prisutni su upoznati sa radnjama oko registracije Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike čime su okončane dugogodišnje aktivnosti oko pronalaženja rješenja za osiguranje nedostajućih visokoobrazovanih stručnjaka geodetske, a zbog u novije vrijeme izražene potrebe, i geoinformatičke struke u BiH. (više o Fondaciji u prezentaciji koja se priprema).
Rečeno je da je Fondacija registrirana, kod Ministarstva Pravde F BiH, te da su poduzete i ostale radnje koje su uvjet kako bi ista mogla djelovati sukladno zakonu, (pečat, račun, ID broj), a da će se u narednim danima pripremiti Pravilnik o dodjeli stipendija i pripremiti ostali dopisi koji bi trebali rezultirati, onim zbog čega je Fondacija i osnovana – dodjelom stipendija studentima geodezije i geoinformatike.
Vezano za aktivnosti radne skupine, zadužene da prati proces donošenja Zakona o izmjeri i katastru nekretnina na federalnoj razini, rečeno je da su iste trenutno usporene, osim dijela koji se odnosi na pripremu nacrta županijskog zakona o katastru.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar