Priopćenje sa sastanka predstavnika geodetskih društava iz Federacije BiH

Temeljem inicijative Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, predsjednik društva Zdravko Prka organizirao je sastanak s predstavnicima ostalih geodetskih društava koja djeluju na prostoru Federacije BiH. Sastanak je održan 6. 07. 2010. godine u hotelu Adria Ski na Kupresu. Na sastanku su, pored domaćina sa suradnicima, bili prisutni Eldin Đonlagić, predsjednik Udruženja geodeta kantona Sarajevo, Jakup Kopić, predsjednik udruge građana geodetske struke „Geodet“ iz Tuzle sa suradnicima i Azran Kuduzović, predsjednik Udruženja geodeta Unsko-sanskog kantona.

Na sastanku se raspravljalo o pitanjima i problemima iz područja geodetsko-katastarske djelatnosti u Federaciji BiH. Naglasak rasprave je bio usmjeren na Zakon o izmjeri i katastru nekretnina i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zemljišnoj knjizi čije je usvajanje usporeno. Zapravo se razgovaralo o prijedlozima tih zakona, koji su prošli niz procedura, usuglašavanja, popravaka i kompromisa, da bi na koncu bili skinuti s dnevnog reda federalnog parlamenta. Nakon iscrpne rasprave svih sudionika sastanka, zaključeno je slijedeće:

- Izražavamo svoj stav i mišljenje da postojeći prijedlozi Zakona predstavljaju dobru osnovu za konačno deblokiranje aktivnosti u katastarskom i zemljišnoknjižnom sustavu Federacije BiH. U tom pravcu udruge su spremne razgovarati sa svim zainteresiranim subjektima uključenim u proces donošenja zakona. U tu svrhu utemeljena je Koordinacija društava koju čine njihovi predsjednici. Zadaća Koordinacije je da prati procese vezane za donošenje zakona. Potrebno je uspostaviti kontakt s zajedničkom radnom grupom Ministarstva pravde i Federalna uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove zaduženom za izradu zakona iz domene zemljišne administracije, kao i Predsjedništvom Saveza općina i gradova Federacije BiH, koje u posljednje vrijeme pokazuje veliki interes za predmetne zakone, a sve s ciljem zajedničkog djelovanja u pravcu konačnog donošenja ovih iznimno važnih zakona. Koordinacija je ovlaštena u proces razgovora sa zainteresiranim subjektima uključiti i druge članove društava koji mogu dati doprinos u tom procesu.
- Temeljem informacije da je Predsjedništvo Saveza općina i gradova izradilo svoj nacrt Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, koji je u potpunosti oprečan Prijedlogu Zakona kojeg je usvojila Vlada Federacije, predstavnici udruga smatraju da to nije dobar put, te da je u postojećem trenutku nemoguće negirati postojanje Zakona o zemljišnoj knjizi.

Druga tema, koja je aktualna duži niz godina, je organiziranje geodetskih društava na razini države. Ovdje je iznijeto nekoliko razmišljanja koja u svojoj biti imaju za cilj organiziranje geodetske struke na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. U tom smislu gospodin Đonlagić je podsjetio da postoji udruženje građana geodetske struke Bosne i Hercegovine. Ostali sudionici nisu sporili postojanje ovog udruženja, ali njegov rad, aktivnosti, pa u određenom dijelu i legalitet, su upitni. Ovo pitanje ostaje otvoreno, ali ne po strani i ova društva su spremna na međusobnu suradnju na području svoga djelovanja. Isto tako je izražena spremnost za početak razgovora o utemeljenju unije geodetskih društava, koja bi djelovala na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.
Sastanak je protekao u tolerantnom, prijateljskom i pozitivnom ozračju koje pokazuje da strukovne udruge mogu biti mostovi suradnje i spajanja razbijenog BH društva.


Zdravko Prka

Priopćenje sa sjednice Upravnog odbora

Upravni odbor Geodetskog društva Herceg-Bosne održao je svoju redovitu sjednicu, dana 05. srpnja 2010. godine sa početkom u 11³º sati, sala za sastanke općine Ravno.

Poštujući Program rada, i već ustaljenu praksu Upravnog odbora, da se sjednice istog, kada god je to moguće, održavaju na „terenu“, odnosno u nekoj od općina uposlenja članova Geodetskog društva ova sjednica se održala, po prvi put, u općini Ravno.

Nakon što je predsjednik Društva, g-din Prka, konstatirao da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, (kvorum), te pozdravio nove članove Upravnog odbora, riječ je dao domaćinu, g-dinu Andriji Šimunoviću, načelniku općine Ravno.

Načelnik je pozdravio prisutne članove Upravnog odbora i ukratko ih upoznao sa osnovnim podatcima o općini, problemima sa kojima se susreću, planovima za razvoj, te se zahvalio na dugogodišnjoj pomoći pojedinih članova Društva, koju pružaju općini u poslovima vezanim za katastar.

Uslijedilo je usvajanje dnevnog reda i rad po točkama istog, u okviru kojeg se, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, raspravljalo o održanoj Godišnjoj skupštini Društva.

Nakon rasprave usvojen je, jednoglasno, zaključak da se uspjela zadržati dostignuta visoka razina Godišnjih skupština, kako u organizaciji tako u aktualnosti i nivou održanih predavanja.

Slijedom obveze, po zaključku Skupštine, imenovana je radna skupine u sastavu: Zdravko Prka, kao koordinator, te Ivan Lesko, Stipica Oreč, Markan Zelić i Zdravka Vidović, kao članovi skupine zadužene da prati proces donošenja Zakona o izmjeri i katastru nekretnina na federalnoj razini. Radna skupina je također zadužena izraditi nacrt županijskog Zakona o katastru do jeseni.

U nastavku se raspravljalo o pripremnim radnjama, vezanim za organizaciju već tradicionalnog studijskog putovanja, gdje je usvojen prijedlog da se, uz posredovanje g-dina Horisbergera iz GTZ-a, organizira radni posjet kantonalnom katastarskom uredu u Bernu i SWISTOPO-u konfederalnom tijelu nadležnom za geodeziju, kartografiju o katastar. Usvojen je i okvirni prijedlog programa putovanja koji bi trebao da bude osnova za ponudu putničkim agencijama.

Nakon sjednice organiziran je zajednički obilazak Vjetrenice, najveće i najpoznatije špilje u Bosni i Hercegovini, zaštićenog spomenika prirode i turističke uzdanice općine Ravno.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST o održanoj Godišnjoj, izbornoj, skupštini, Geodetskog društva Herceg-Bosne

Međugorje 2010._25Po već uhodanoj, dugogodišnjoj, praksi Godišnja skupština ima svoj „radni“ i „edukativni“ dio, a kako je ovogodišnja Skupština ujedno i izborna, to je na početku zasjedanja izabran, g-din Vinko Ivanković, za novog predsjednika Skupštine. Uslijedilo je podnošenje, i usvajanje, godišnjih izvješća; o radu i financijskom poslovanju. Nakon toga su, imajući u vidu teritorijalnu zastupljenost, izabrani članovi za tijela Društva: Predsjednik Društva, Upravni i Nadzorni odbor, te Sud časti. Sukladno odredbama Statuta produžen je mandat, g-dinu Zdravku Prki, dosadašnjem predsjedniku Društva, za naredni period od dvije godine. Nakon usvajanja prijedloga Programa rada i Proračuna Društva, uslijedio je, po općoj ocjeni, vrlo važan korak u djelovanju Društva - usvajanje Odluke o osnivanju Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, Statuta Fondacije i ostalih akata potrebitih za registriranje Fondacije.

U nastavku su gospoda: Adelko Krmek, kao glavni urednik i Petar Nikolić kao prezentator, predstavili novi broj glasila Društva "GODIŠNJAK 2009", koji će se moći uskoro vidjeti na novodizajniranoj web stranica Društva, prezentiranoj, također, na ovoj Skupštini.
U uvodnom, „edukativnom“, dijelu Skupštine uvodničar, g-din Zdravko Prka, sudionike je podsjetio na ključne probleme, onih koji donose zakone vezane za geodetsku djelatnost, odnosno zemljišnu administraciju, ali i nas geodeta: neinformiranost, needuciranost i nerazumijevanje stvarnih potreba za promjenama u oblasti evidencije nekretnina u zemlji, s nadom da će održano predavanje, koje se bavilo pregledom brojnih aktivnosti Federalne geodetske uprave, i okrugli stol na temu: Održavanje katastra u novom okruženju pridonijeti rješavanju spomenutih problema. Uvodničari, na okruglom stolu, bili su gospoda Ivan Lesko i Stipica Oreč.

  • Pregledi: 882
  • Pregledi: 829
  • Pregledi: 817
  • Pregledi: 798

Nakon izlaganja g-dina Željka Obradovića, direktora Federalne geodetske uprave, u kome je naglasak bio na neusvajanju novog zakona o izmjeri i katastru, predsjednik Upravnog odbora je predložio Skupštini, jednoglasno usvojen, slijedeći zaključak: „Skupština Geodetskog društva HB zadužuje Upravni odbor da, na svojoj prvoj sjednic, formira radnu grupu čija će zadaća biti nastavak razgovora i pregovora sa svim zainteresiranim čimbenicima na razini Federacije (Federalna geodetska uprava, Federalno ministarstvo pravde, ostale udruge geodeta, Savez općina i gradova F BiH), kako bi se pronašlo odgovarajuće i opće prihvatljivo zakonsko rješenje. Radna skupina će, paralelno, pripremiti tekst nacrta županijskih zakona o katastru i pripremiti ih za raspravu i usvajanje. Nadalje, Skupština geodetskog društva H-B u potpunosti podupire sadašnji prijedlog Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, čiji predlagatelj je Federalna geodetska uprava, i koji je usvojen od strane Vlade F BiH “.
Zatvarajući Skupštinu, g-din Ivanković, zahvalio se sudionicima, posebno dragim gostima iz Geodetske uprave R Hrvatske, Geodetskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog geodetskog društva, Federalne geodetske uprave, te srodnih udruga geodeta iz F BiH, pozivajući ih na naredno zasjedanje Skupštine i stalnu „borbu“ za boljitak geodetske struke.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar