I. Kongres o katastru u BiH - Neum - ZBORNIK RADOVA

 

ZAKONODAVNI OKVIR I PLANIRANJE AKTIVNOSTI U KATASTRU
Autor Naslov rada Prezentacija
Vladimir Bojat Program radova Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period 2007.-2016. godine
Jean-Luc Horisberger Modernizacija zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini
Momčilo Fržović Primjena Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti  u RS  
Edib Mehmedović Uloga  ovlaštenog geodete u katastarskom sistemu BiH  
Ivan RAleksić, BaneVujanacMladenDugonjić Katastar nepokretnosti - osnovni strateški cilj Republičkog geodetskog zavoda Srbije  

 

GEODETSKE OSNOVE I NOVE TEHNOLOGIJE MJERENJA U KATASTRU
Autor Naslov rada Prezentacija
Darko Mišković Realizacija novih referentnih sistema za područje Republike Srpske
Ilija Grgić, Željko Bačić, Mihajla Liker Status VRS sustava i servisi u okruženju

Ilija Grgić, Tomislav Bašić, Marija Repanić, Maro Lučić, Bojan Barišić, Mihajla Liker

Primjena servisa za satelitsko pozicioniranje u katastru nekretnina
Marko Šljivarić, Danko Markovinović, Milan Rezo, Mario Kranjec Primjena kodirane izmjere RTK  GPS/GLONASS metodom u katastru nekretnina
Vlado Cetl, Miodrag Roić, Mario Mađe Cijene podataka katastra

 

POTPORA PROCESIMA HARMONIZACIJE PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE
Autor Naslov rada Prezentacija
Maja Pupačić, Antonio Šustić, Damir Pahić Katastarska izmjera - jedan način uspostave sustava uknjižbe nekretnina u  Republici Hrvatskoj
Ivan Lesko Metodologije uspostave baze podataka katastra nekretnina

Ivica Mićanović, Ivan Lesko

Harmonizacija podataka zemljišne knjige i katastra zemljišta na primjeru k.o. Klokot

Jasmina Kurbašić, Milan Bajić

Uspostava i vođenje  zemljišnih knjiga na osnovu  podataka novog  premjera
Meliha Povlakić Etažno vlasništvo prema nacrtu Zakona o stvarnim pravima  

 

DIGITALIZACIJA KATASTRA
Autor Naslov rada Prezentacija
Nedžad Pašalić Potreba za modelom podataka  katastra nekretnina BiH i pravni propisi neophodni za njegovu implementaciju
Zdravko Galić, Miro Govedarica Geoinformatički aspekti Modela podataka katastra BiH

Michael Wagner , Kemal Osmanović

Open Source Software za GIS
Posebno predavanje EUROGEOGRAPHICS- europski model suradnje  

 

KATASTAR U FUNKCIJI UPRAVLJANJA PROSTOROM
Autor Naslov rada Prezentacija
Stipica Pavičić, Hrvoje Matijević, Zvonko Biljecki, Dženata Džehverović Župa Katastarska baza podataka kao temelj za uspostavu prostornog informacijskog sustava – primjer općine Bihać

Ivan Grubić, Ivan Landek, Nada Malnar, Ljerka Rašić, Igor Vilus

Uloga  Geoportala Državne geodetske uprave u uspostavi Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj

Dalibor Marinčić

Integracija alfanumeričkih podataka i  3D modela u GIS okružju

Fahrudin Đuzo, Jasmin Taletović

GIS u prostornom planiranju

Hrvoje Tomić, Siniša Mastelić  Iivić, Hrvoje Matijević

Globalna procjena nekretnina u realizaciji prostornih planova

 

 

SPONZORI i donatori

 

 

 

I KONGRES O KATASTRU U BOSNI I HERCEGOVINI

1. UVOD
Opće je poznata činjenica da je samo uređena, ažurirana i svima dostupna evidencija nekretnina temeljni preduvjet za razvoj i poticaj ulaganjima zainteresiranih investitora.
Koliko su ulaganja i razvoj, u svim sferama, bitni za jednu zemlju, posebno onu koja je nedavno izašla iz rata, sa ogromnim brojem izbjeglih, raseljenih i neuposlenih, porušenim stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima, mostovima i skoro ugaslom proizvodnjom suvišno je i govoriti.
Imajući u vidu sve gore spomenuto u Upravnom odboru Društva se već dugo vremena vodila rasprava o potrebi jednog skupa koji bi omogućio susret i rasprave geodetskih djelatnika i onih koji u državnim institucijama trebaju pokrenuti proces preobrazbe evidencije nekretnina, radi poticaja razvoja, ali i boljitka geodetske znanosti i struke. Katastar nekretnina, kao temeljni infrastrukturni sustav za modernu javnu upravu u BiH je u međuvremenu započeo sa procesom reformi, koji će definirati njegovu budućnost. Donesen je Zakon o zemljišnim knjigama, kojim se BiH vratila klasičnom srednjoeuropskom sustavu evidencije nekretnina i prava na nekretninama. Novi Zakon o izmjeri i katastru nekretnina usvojen je u Republici Srpskoj, a očekivalo se donošenje istog u Federaciji BiH. Započeo je nagli prodor geoinformatike. U takvim okolnostima ocjenjeno je da je krajnje vrijeme da se oglase oni kojih se sve te promjene najviše i tiču - geodetski djelatnici. Aktivnosti na organizaciji skupa započele su krajem 2006. godine kada se na sjednici Upravnog odbora povela prva rasprava pod točkom dnevnog reda; Organizacija stručnog skupa u sklopu Godišnje skupštine Društva 2007.

Godišnja Skupština GD H-B 2007 Neum

Neum 2007._15Izvještaj o Godišnjoj skupštini Geodetskog društva Herceg Bosne za 2007. godinu pomalo će se razlikovati od dosadašnjih.

Naime, kako je bilo predviđeno da se Skupština održi u sklopu Prvog Kongresa o katastru u BiH, prvenstveno iz razloga da se smanje troškovi, kako Društvu tako i našim članovima, to je rezultiralo da se uobičajene Skupštinske aktivnosti (predavanja, prezentacije, okrugli stol), svedu samo na radni dio i predstavljanje Godišnjaka. Ocjenjeno je da izostanak spomenutih aktivnosti neće biti na štetu naših članova, a iz razloga što je Kongres nudio mnogo, kako kvalitetnih stručnih predavanja, tako i prezentaciju opreme i softvera.


Skupštinu, kojoj je prisustvovao najveći broj sudionika i gostiju do sada, otvorio je predsjednik g-din Toni Bukovac kratkim izlaganjem i dobrodošlicom članovima Društva i gostima, kao domaćinu načelniku općine Neum g-dinu Đuri Obradoviću, te gospodi iz Geodetske uprave Republike Hrvatske, Geodetskog fakulteta u Zagrebu, Federalne geodetske uprave i srodnih udruga geodeta.


Neum 2007._7Uslijedila su obraćanja naših gostiju koji nisu krili zadovoljstvo što su na Skupštini Društva koje iz godine u godinu ustrajava u svojim, Statutom određenim, zadatcima na sve bolji i angažiraniji način, a posebnu su nam upućene čestitke na ideji da se organizira jedan toliko potreban, ali i veoma zahtjevan skup kao što je I. Kongres o katastru u BiH.

Predsjednik, g-din Stipica Oreč otvara Skupštinu.. i sa uvaženim gostima Predsjednik, g-din Stipica Oreč otvara Skupštinu.. i sa uvaženim gostima


Nakon pozdravnih govora usvojen je dnevni red u okviru koga je izvršen izbor radnog predsjedništva, podneseno Godišnje izvješće o radu Društva i Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju, predočeni i usvojeni, Program rada Društva i Proračun za narednu godinu, te predstavljen novi broj glasila Društva -„Godišnjak 2006“

Godišnjak je predstavio, u odsutnosti glavnog urednika g-dina Dalibora Marinčića, g-din Ivan Lesko, član Uredništva, predočivši u kraćem izlaganju sadržaj novog Godišnjaka, nakon čega se Skupštini obratio g-din Miodrag Roić.


U svom obraćanju, pored temeljite recenzije novog broja, g-din Roić je rekao da je Godišnjak po sadržaju i kvaliteti, vrlo blizu onim časopisima koji, za razliku od njega, imaju sve vrste potpore, i da treba, usprkos svim teškoćama sa kojima se Uredništvo susreće, opstati.

Spomenuo je njegovu važnost kako za edukaciju geodeta, tako i za društveni život članstva, što je u eri elektronske komunikacije i sve veće otuđenosti ljudi njegova dodatna vrijednost.

Svoje obraćanje g-din Roić završio je pozivom svim geodetskim djelatnicima; “Dok ne morate-pišite dobrovoljno”!

Skupštinsko zasjedanje je zatvoreno pozivom članovima Društva da prisustvuju predavanjima u sklopu Kongresa, uzmu učešće u raspravama, iznoseći svoje prijedloge, iskustva, ali i probleme sa kojima se susreću u radu, te da se u što većem broju uključe u sve aktivnosti Društva.

Tradicionalna svečana večera, uz zabavu i ples, ove godine je održana zajedno sa sudionicima Kongresa što je bila jedinstvena prilika za druženje sa kolegama koje nismo imali prigodu dugo vidjeti.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar