STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE IZ BiH

NA GEODETSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Geodetsko društvo Herceg-Bosne u svom djelovanju daje veliki značaj  trajnoj izobrazbi svojih članova, kao i izobrazbi budućih generacija geodetskih stručnjaka. U svrhu utvrđivanja postojećeg stanja Društvo je tijekom 2001. i 2002. godine utvrdilo brojnost i starosnu strukturu geodetskih stručnjaka u 5 županija Federacije BiH.

Nakon izvršene analize postojećeg stanja i minimalnog broja potrebnih geodetskih stručnjaka za poslove koji slijede u narednom desetljeću, dobili su se rezultati koji su ukazivali da je potrebito žurno rješavanje pitanja osiguranja kadra koji nedostaje, i da je jedino kvalitetno rješenje izobrazba studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz dodjelu odgovarajućih stipendija.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, i znanstvenih programa hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, KLASA:612-08/02-02-02/01, URBROJ:5030104-03-05, od 30 srpnja 2003. god. Geodetsko društvo Herceg Bosne, Mostar dobilo je financijsku potporu, u visini od 225.000,00 kn, za provedbu našeg Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Iz spomenutih sredstava u  ak. 2003./2004. godini stipendirali smo niže navedene studente;

Redni broj.

Ime i prezime

Grad

Godina

1.

Dijana El-Mazareh

Novi Travnik

I.

2.

Zlata Kljajić,

Bihać

I.

3.

Marija Kovačević

Tomislavgrad

I.

4.

Branimir Marinčić

Tomislavgrad

I.

5.

Vedran Peran

Prozor-Rama

I.

6.

Igor Raič

Stolac

I.

7.

Andrej Vasilj

Čapljina

I.

8.

Ante Rezo

Posušje

II.

9.

Slavica Bevanda

Mostar

III.

10.

Marina Azinović

Konjic

IV

11.

Ajla Bakalbašić

Banja Luka

IV

12.

Tanja Koren

Čapljina

IV

13.

Nikolina Vukanović

Stolac

IV

Godišnja Skupština GD H-B 2002.

Godišnja, izborna skupština Geodetskog društva Herceg-Bosna održana je u Kiseljaku u hotelu Dalmacija 14. i 15. lipnja 2002. god.

po niže navedenom programu;

14. LIPNJA (PETAK) 2002. GODINE

v     1500 sati Izborna godišnja Skupština GD HB,

v     1700 sati Stručno predavanje prof. dr. Miodraga Roića

“Vektorizacija katastarskih planova”

v     1800 sati Prezentacija Godišnjaka GD H-B

v     2000 sati Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom

15.LIPNJA (SUBOTA) 2002. GODINE

v     1000 sati Okrugli stol na temu:

“Aktualni trenutak geodezije”

v     1400 sati Posjet Franjevačkom samostanu u Kreševu
U radu Skupštine sudjelovalo je oko 90 članova Društva i njihovih gostiju, a posebno ćemo izdvojiti izbor članova Društva u radna tijela gdje su, uz poštivanje Statuta i izborne procedure, za naredni dvogodišnji mandat izabrani:
Predsjednika Skupštine Društva; Željko Obradović
Predsjednika Društva; Ivan Lesko

i članovi tijela Društva

Upravnog odbora;

    Stipica Oreč,
    Vinko Ivanković,
    Antonija Sikimić,
    Zdravko Prka,
    Miroslav Musa,
    Ivo Perić,
    Blaž Terzić,
    Stjepan Pažin,
    Tomo Crnogorac,

10.  Margareta Dodik,

Nadzornog odbora:

    Toni Bukovac,
    Smilja Konjevod,
    Branka Ivić,

Suda časti:

    Ivan Medić,
    Mirko Pandža,
    Julijana Zovk

Iznimno zanimljivo i aktualno predavanje prof. dr. Miodraga Roića na   temu: “Vektorizacija katastarskih planova” i brojna pitanja koja su uslijedila bila su najbolji pokazatelj s koliko se nepoznanica u novim “tehnološkim” dostignućima u geodeziji susreću djelatnici i koliko je prisutna želja da sve novo bude što prije i više zastupljeno u svakodnevnoj praksi, a prvi skupštinski dan završio je prezentacijom Godišnjaka 2001, prvog broja novopokrenutog glasila Geodetskog društva Herceg Bosne.

Tradicionalna svečana večera sa zabavnim programom protekla je u dobrom raspoloženju, razmjeni mišljenja i potvrdi  potrebe što češćih okupljanja kolega iz raznih sredina.

Drugog dana  aktivnosti u okviru Skupštine Društva održan je okrugli stol sa uvodničarima:  Antonijom Sikimić pomoćnicom ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na temu “Aktualni trenutak geodezije u BiH” i Ivanom Leskom ravnateljem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-Neretvanske županije, na temu “Budućnost geodezije".

O aktualnostima i problemima u i oko geodetske djelatnosti govorili su i sudionici Skupštine iz R Hrvatske, Republike Srpske i udruženja “Geodet” iz Tuzle. Sva izlaganja i rasprava koju su potakla, ukazuju da je geodetska djelatnost na ovim prostorima u veoma teškom položaju, prvenstveno  zbog neophodnih promjena u organizacijskom, kadrovskom i tehničkom smislu, brojnih nedonešenih zakona, neriješenog statusa privatne djelatnosti, a što sve navodi na zaključak da nam  predstoji teška borba za sređivanja stanja u djelatnosti koja je itekako važna za prosperitet svake zemlje.

U popodnevnim satima zainteresirani sudionici su posjetili Franjevački samostan u Kreševu gdje su se upoznali sa bogatom poviješću Hrvata na prostorima Kreševa i cijele BiH, te tako kulturološkim ugođajem zaokružili aktivnosti u sklopu Godišnje skupštine GD HB.

Godišnja Skupština GD H-B 2001.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne održalo je redovitu Godišnju skupštinu u hotelu“Stella” u Neumu 11. i 12. svibnja 2001. godine.

80- tak članova Društva i njihovih gostiju uzeli su učešće u radu Skupštine koja se odvijala po sljedećem programu:

- 11. svibnja ( petak) 2001. godine

v     Godišnja skupština GD HB,

v     Stručno predavanje prof. dr. Tomislava Bašića na temu:

“Geodezija u Hrvatskoj- jučer, danas, sutra”

v     Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom

- 12. svibnja ( subota) 2001. godine

v     Okrugli stol na temu:

“Katastar-kako dalje?”

v     Prezentacija software-a “KAT-NEK” poduzeća “AMG”-Visoko, (izlaganje, uspostava i održavanje katastra nekretnina).

Sudionici Godišnje skupštine 2001., Neum

Na Skupštini su usvojeni Izvješće o radu, Izvješće nadzornog odbora o financijskom poslovanju, Plan rada za 2002. godinu, te Proračun Društva.

Također je izvršeno i usklađivanje Statuta Društva sa primjedbama Federalnog ministarstva pravde, koje su stavljene u procesu registriranja, te nova visina godišnje članarine od 30,00 KM, umjesto ranijih 50 KM.

Vrlo zanimljivo predavanje prof. dr. Tomislava Bašića, dekana Geodetskog fakulteta u Zagrebu na temu: ”Geodezija u Hrvatskoj-jučer, danas, sutra”, rezultirala je širokom raspravom i pitanjima sudionika.

Svečana večera sa zabavnim programom još jedanput je pokazala da su ovi skupovi i prigoda za susrete kolega iz drugih sredina, razmjenu iskustava i oživljavanje uspomena na ljude i događanja.

Drugi dan  Skupštine bio je posvećen okruglom stolu na temu:“Katastar- kako dalje”, čija je svrha  bila prikupljanje razmišljanja članstva o tom izuzetno značajnom pitanju, kako bi Upravni odbor Društva mogao što kvalitetnije pratiti stanje o ovom području u narednom razdoblju. Kao uvod u raspravu poslužila je prezentacija softwerskog rješenja za uspostavu i vođenje katastra nekretnina agencije “AMG” iz Visokog, kao i uvodno izlaganje g. Ivana Leske, predsjednika Društva, o aktualnostima vezanim za problem katastra u BiH. Rasprava vođena na okruglom stolu jednoglasno je potvrdila opredijeljenost struke za “Katastar nekretnina”,  jedinstvenu evidenciju nekretnina i prava na nekretninama, kao najbolje i najkorisnije rješenje za BiH.

Također je istaknuta potreba da se poslovi na uspostavi katastra nekretnina intenziviraju, pri čemu je potrebno tražiti veće angažiranje općina i županija.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar