Godišnja Skupština GD H-B 2003

Godišnja skupština Društva održana je  u Kupresu 30. i 31. svibnja,

po niže navedenom programu aktivnosti:

 
30. SVIBNJA (PETAK) 2003. GODINE
v     1500 sati Godišnja Skupština GD HB
v     1700 sati Predavanja:
1.  prof.dr. Željko Bačić, ravnatelj DGU RH
“Uloga geodetsko-katastarskog sustava u uspostavi moderne javne uprave”
2. Mirko Alilović, dipl. inž  zamjenik ravnatelja DGU RH
“Sređivanje katastra u Republici  Hrvatskoj zasnovano na interesnom modelu”
v     2000 sati Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom
31. SVIBNJA (SUBOTA) 2003. GODINE
v     1000 sati Predstavljanje:
“Godišnjak GD H-B 2002”
v    1100 sati Prezentacije:
GEO-GIS d.o.o. Čitluk
Softwerski Paket "KATOZOR" -  Izrada i održavanje digitalnih katastarskih plan
v    1200 sati
GEOSUSTAVI d.o.o Split
GPS uređaji tvrtke ASTECH

Skupštini su nazočili članovi Društva (100) i njihovi gosti; Željko Bačić i Mirko Alilović - Državna geodetska uprava R Hrvatske, Tomislava Bašić, Milan Rezo i Danko Markovinović – Geodetski fakultet, Zagreb, Marko Lozić ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, ravnatelji  županijskih uprava za geodetske poslove, Ante Boras, i Jozo Perić, načelnicu općine Vitez Katicu Čerkez, načelnika općine Ljubuški  Markana Zelića, te gospodu; Dragana Ilića, RS i Radu Fazlića, predstavnike udruga geodeta koji djeluju na prostoru BiH.

Skupština je radila po već uhodanom Dnevnom redu, a iz izlaganja i rasprava koje su se vodile moglo se, ukratko, zaključiti da su opredjeljenja, problemi, kao i napori da geodezija dobije svoje zasluženo mjesto slični na svim prostorima gdje djeluju kako, sudionici tako i gosti Skupštine.

Kako se sredinom listopada u Zagrebu trebao da održi jedan od najvećih i najznačajnijih skupova geodeta u 2003. -"Geoinformacije u primjeni», a nakon što je g-din Lesko nazočne upoznao sa materijalima sa skupa, Skupština je zaključila da Upravni odbor organizira  posjet članova Društva spomenutoj manifestaciji.

U predavanjima koja su nakon stanke slijedila, predstavljeni su impresivni rezultati koji se u području geodezije i katastra postižu u Republici Hrvatskoj.

Cilj ovih predavanja je pokazati članstvu Društva kao i njihovim gostima iz drugih udruga geodeta koji djeluju u BiH, da se stanje u geodeziji i katastru u BiH može poboljšati samo zajedničkim djelovanjem cijele struke, to više što u periodu koji je pred nama slijede velike organizacijske i zakonske promjene u geodetskoj djelatnosti u cijeloj BiH.

Drugog dana skupa  predstavljena  je publikacija Društva "Godišnjak 2002”  za koji je

g-din Milan Rezo, u osvrtu na stručne članke, rekao kako je to vrijedan doprinos stručnom usavršavanju geodetskih djelatnika i način da se isti upoznaju, kako sa novim tehnologijama, tako i iskustvima  kolega u primjeni istih.

Održane su i dvije  stručne prezentacije; softwera za rad s digitalnim geodetskim planovima, i jednog od modela GPS uređaja.

Obje prezentacije rezultirale su brojnim pitanjima nazočnih i pojašnjenjima prezentatora što je, osim stalne želje geodeta za novim tehnologijama, pokazalo da postoje dosta jednostavna i relativno jeftina rješenja koja mogu značajno unaprijediti rad tijela uprave nadležnih za geodetske poslove.

Nazočni članovi Društva kao i njihovi gosti razišli su se uz ponovnu konstataciju da samo suradnja i razmjena mišljenja i iskustava može dovesti do toliko potrebnog boljitka u geodetskoj djelatnosti i statusa koji zbog svog značaja geodetska djelatnost zaslužuje.

STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE IZ BiH

NA GEODETSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Geodetsko društvo Herceg-Bosne u svom djelovanju daje veliki značaj  trajnoj izobrazbi svojih članova, kao i izobrazbi budućih generacija geodetskih stručnjaka. U svrhu utvrđivanja postojećeg stanja Društvo je tijekom 2001. i 2002. godine utvrdilo brojnost i starosnu strukturu geodetskih stručnjaka u 5 županija Federacije BiH.

Nakon izvršene analize postojećeg stanja i minimalnog broja potrebnih geodetskih stručnjaka za poslove koji slijede u narednom desetljeću, dobili su se rezultati koji su ukazivali da je potrebito žurno rješavanje pitanja osiguranja kadra koji nedostaje, i da je jedino kvalitetno rješenje izobrazba studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz dodjelu odgovarajućih stipendija.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, i znanstvenih programa hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, KLASA:612-08/02-02-02/01, URBROJ:5030104-03-05, od 30 srpnja 2003. god. Geodetsko društvo Herceg Bosne, Mostar dobilo je financijsku potporu, u visini od 225.000,00 kn, za provedbu našeg Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Iz spomenutih sredstava u  ak. 2003./2004. godini stipendirali smo niže navedene studente;

Redni broj.

Ime i prezime

Grad

Godina

1.

Dijana El-Mazareh

Novi Travnik

I.

2.

Zlata Kljajić,

Bihać

I.

3.

Marija Kovačević

Tomislavgrad

I.

4.

Branimir Marinčić

Tomislavgrad

I.

5.

Vedran Peran

Prozor-Rama

I.

6.

Igor Raič

Stolac

I.

7.

Andrej Vasilj

Čapljina

I.

8.

Ante Rezo

Posušje

II.

9.

Slavica Bevanda

Mostar

III.

10.

Marina Azinović

Konjic

IV

11.

Ajla Bakalbašić

Banja Luka

IV

12.

Tanja Koren

Čapljina

IV

13.

Nikolina Vukanović

Stolac

IV

Godišnja Skupština GD H-B 2002.

Godišnja, izborna skupština Geodetskog društva Herceg-Bosna održana je u Kiseljaku u hotelu Dalmacija 14. i 15. lipnja 2002. god.

po niže navedenom programu;

14. LIPNJA (PETAK) 2002. GODINE

v     1500 sati Izborna godišnja Skupština GD HB,

v     1700 sati Stručno predavanje prof. dr. Miodraga Roića

“Vektorizacija katastarskih planova”

v     1800 sati Prezentacija Godišnjaka GD H-B

v     2000 sati Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom

15.LIPNJA (SUBOTA) 2002. GODINE

v     1000 sati Okrugli stol na temu:

“Aktualni trenutak geodezije”

v     1400 sati Posjet Franjevačkom samostanu u Kreševu
U radu Skupštine sudjelovalo je oko 90 članova Društva i njihovih gostiju, a posebno ćemo izdvojiti izbor članova Društva u radna tijela gdje su, uz poštivanje Statuta i izborne procedure, za naredni dvogodišnji mandat izabrani:
Predsjednika Skupštine Društva; Željko Obradović
Predsjednika Društva; Ivan Lesko

i članovi tijela Društva

Upravnog odbora;

    Stipica Oreč,
    Vinko Ivanković,
    Antonija Sikimić,
    Zdravko Prka,
    Miroslav Musa,
    Ivo Perić,
    Blaž Terzić,
    Stjepan Pažin,
    Tomo Crnogorac,

10.  Margareta Dodik,

Nadzornog odbora:

    Toni Bukovac,
    Smilja Konjevod,
    Branka Ivić,

Suda časti:

    Ivan Medić,
    Mirko Pandža,
    Julijana Zovk

Iznimno zanimljivo i aktualno predavanje prof. dr. Miodraga Roića na   temu: “Vektorizacija katastarskih planova” i brojna pitanja koja su uslijedila bila su najbolji pokazatelj s koliko se nepoznanica u novim “tehnološkim” dostignućima u geodeziji susreću djelatnici i koliko je prisutna želja da sve novo bude što prije i više zastupljeno u svakodnevnoj praksi, a prvi skupštinski dan završio je prezentacijom Godišnjaka 2001, prvog broja novopokrenutog glasila Geodetskog društva Herceg Bosne.

Tradicionalna svečana večera sa zabavnim programom protekla je u dobrom raspoloženju, razmjeni mišljenja i potvrdi  potrebe što češćih okupljanja kolega iz raznih sredina.

Drugog dana  aktivnosti u okviru Skupštine Društva održan je okrugli stol sa uvodničarima:  Antonijom Sikimić pomoćnicom ravnatelja Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na temu “Aktualni trenutak geodezije u BiH” i Ivanom Leskom ravnateljem Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-Neretvanske županije, na temu “Budućnost geodezije".

O aktualnostima i problemima u i oko geodetske djelatnosti govorili su i sudionici Skupštine iz R Hrvatske, Republike Srpske i udruženja “Geodet” iz Tuzle. Sva izlaganja i rasprava koju su potakla, ukazuju da je geodetska djelatnost na ovim prostorima u veoma teškom položaju, prvenstveno  zbog neophodnih promjena u organizacijskom, kadrovskom i tehničkom smislu, brojnih nedonešenih zakona, neriješenog statusa privatne djelatnosti, a što sve navodi na zaključak da nam  predstoji teška borba za sređivanja stanja u djelatnosti koja je itekako važna za prosperitet svake zemlje.

U popodnevnim satima zainteresirani sudionici su posjetili Franjevački samostan u Kreševu gdje su se upoznali sa bogatom poviješću Hrvata na prostorima Kreševa i cijele BiH, te tako kulturološkim ugođajem zaokružili aktivnosti u sklopu Godišnje skupštine GD HB.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar