Godišnja Skupština GD H-B 2001.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne održalo je redovitu Godišnju skupštinu u hotelu“Stella” u Neumu 11. i 12. svibnja 2001. godine.

80- tak članova Društva i njihovih gostiju uzeli su učešće u radu Skupštine koja se odvijala po sljedećem programu:

- 11. svibnja ( petak) 2001. godine

v     Godišnja skupština GD HB,

v     Stručno predavanje prof. dr. Tomislava Bašića na temu:

“Geodezija u Hrvatskoj- jučer, danas, sutra”

v     Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom

- 12. svibnja ( subota) 2001. godine

v     Okrugli stol na temu:

“Katastar-kako dalje?”

v     Prezentacija software-a “KAT-NEK” poduzeća “AMG”-Visoko, (izlaganje, uspostava i održavanje katastra nekretnina).

Sudionici Godišnje skupštine 2001., Neum

Na Skupštini su usvojeni Izvješće o radu, Izvješće nadzornog odbora o financijskom poslovanju, Plan rada za 2002. godinu, te Proračun Društva.

Također je izvršeno i usklađivanje Statuta Društva sa primjedbama Federalnog ministarstva pravde, koje su stavljene u procesu registriranja, te nova visina godišnje članarine od 30,00 KM, umjesto ranijih 50 KM.

Vrlo zanimljivo predavanje prof. dr. Tomislava Bašića, dekana Geodetskog fakulteta u Zagrebu na temu: ”Geodezija u Hrvatskoj-jučer, danas, sutra”, rezultirala je širokom raspravom i pitanjima sudionika.

Svečana večera sa zabavnim programom još jedanput je pokazala da su ovi skupovi i prigoda za susrete kolega iz drugih sredina, razmjenu iskustava i oživljavanje uspomena na ljude i događanja.

Drugi dan  Skupštine bio je posvećen okruglom stolu na temu:“Katastar- kako dalje”, čija je svrha  bila prikupljanje razmišljanja članstva o tom izuzetno značajnom pitanju, kako bi Upravni odbor Društva mogao što kvalitetnije pratiti stanje o ovom području u narednom razdoblju. Kao uvod u raspravu poslužila je prezentacija softwerskog rješenja za uspostavu i vođenje katastra nekretnina agencije “AMG” iz Visokog, kao i uvodno izlaganje g. Ivana Leske, predsjednika Društva, o aktualnostima vezanim za problem katastra u BiH. Rasprava vođena na okruglom stolu jednoglasno je potvrdila opredijeljenost struke za “Katastar nekretnina”,  jedinstvenu evidenciju nekretnina i prava na nekretninama, kao najbolje i najkorisnije rješenje za BiH.

Također je istaknuta potreba da se poslovi na uspostavi katastra nekretnina intenziviraju, pri čemu je potrebno tražiti veće angažiranje općina i županija.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar