Studijsko putovanje - Listopad 2003

Putovanje smo započeli u petak 17. listopada 2003. godine kada smo u ranim jutarnjim satima krenuvši iz Mostara (sa stankama u Širokom Brijegu, Posušju, Tomislavgradu, Bugojnu, Gornjem Vakufu i Jajcu na kojima su nam se pridruživale ostale kolege iz Središnje Bosne) stigli na naše prvo odredište – Zagreb. Tu nam je nakon kontakata sa organizatorima skupa i uz veliku pomoć ravnatelja Geodetske uprave R Hrvatske g-dina Željka Bačića pružena mogućnost da pod veoma povoljnim uvjetima nazočimo dijelu, u uvodu spomenute manifestacije, dobijemo kompletne materijale sa skupa i razgledamo izložbu u sklopu iste.

Prepuni dojmova nakon srdačnog dočeka i domjenka koji su nam priredila gospoda iz Geodetske uprave R Hrvatske i onoga što smo vidjeli na skupu napustili smo Zagreb i krenuli ka drugoj odrednici našeg putovanja – Varaždinu.

U Varaždinu smo imali dvije zadaće; posjet katastru općine Varaždin koji spada u red najboljih i najopremljenijih katastara u Hrvatskoj bio je susret sa nečim za većinu potpuno novim iskustvom; katastarskim planovima u digitalnom obliku i automatskoj obradi katastarskih podataka.

Oprostivši se od naših ljubaznih domaćina, koji su žrtvovali svoj slobodni dan da nam budu na usluzi, krenuli smo u pratnji turističkog vodiča u obilazak povijesne jezgre Varaždina i čuvenog Varaždinskog groblja. Dan smo zaokružili razgledanjem dvorca Trakoščan i time potvrdili poslovičnu izdržljivost geodeta.

Treći dan putovanja bio je određen za povratak, uz zadržavanje na Plitvicama gdje smo naoružani kartama i voljom uspjeli da žustrim i na teren naviklim koracima  obiđemo svih 16 predivnih i nezaboravnih jezera.

Godišnja Skupština GD H-B 2003

Godišnja skupština Društva održana je  u Kupresu 30. i 31. svibnja,

po niže navedenom programu aktivnosti:

 
30. SVIBNJA (PETAK) 2003. GODINE
v     1500 sati Godišnja Skupština GD HB
v     1700 sati Predavanja:
1.  prof.dr. Željko Bačić, ravnatelj DGU RH
“Uloga geodetsko-katastarskog sustava u uspostavi moderne javne uprave”
2. Mirko Alilović, dipl. inž  zamjenik ravnatelja DGU RH
“Sređivanje katastra u Republici  Hrvatskoj zasnovano na interesnom modelu”
v     2000 sati Svečana večera sudionika i gostiju sa zabavnim programom
31. SVIBNJA (SUBOTA) 2003. GODINE
v     1000 sati Predstavljanje:
“Godišnjak GD H-B 2002”
v    1100 sati Prezentacije:
GEO-GIS d.o.o. Čitluk
Softwerski Paket "KATOZOR" -  Izrada i održavanje digitalnih katastarskih plan
v    1200 sati
GEOSUSTAVI d.o.o Split
GPS uređaji tvrtke ASTECH

Skupštini su nazočili članovi Društva (100) i njihovi gosti; Željko Bačić i Mirko Alilović - Državna geodetska uprava R Hrvatske, Tomislava Bašić, Milan Rezo i Danko Markovinović – Geodetski fakultet, Zagreb, Marko Lozić ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, ravnatelji  županijskih uprava za geodetske poslove, Ante Boras, i Jozo Perić, načelnicu općine Vitez Katicu Čerkez, načelnika općine Ljubuški  Markana Zelića, te gospodu; Dragana Ilića, RS i Radu Fazlića, predstavnike udruga geodeta koji djeluju na prostoru BiH.

Skupština je radila po već uhodanom Dnevnom redu, a iz izlaganja i rasprava koje su se vodile moglo se, ukratko, zaključiti da su opredjeljenja, problemi, kao i napori da geodezija dobije svoje zasluženo mjesto slični na svim prostorima gdje djeluju kako, sudionici tako i gosti Skupštine.

Kako se sredinom listopada u Zagrebu trebao da održi jedan od najvećih i najznačajnijih skupova geodeta u 2003. -"Geoinformacije u primjeni», a nakon što je g-din Lesko nazočne upoznao sa materijalima sa skupa, Skupština je zaključila da Upravni odbor organizira  posjet članova Društva spomenutoj manifestaciji.

U predavanjima koja su nakon stanke slijedila, predstavljeni su impresivni rezultati koji se u području geodezije i katastra postižu u Republici Hrvatskoj.

Cilj ovih predavanja je pokazati članstvu Društva kao i njihovim gostima iz drugih udruga geodeta koji djeluju u BiH, da se stanje u geodeziji i katastru u BiH može poboljšati samo zajedničkim djelovanjem cijele struke, to više što u periodu koji je pred nama slijede velike organizacijske i zakonske promjene u geodetskoj djelatnosti u cijeloj BiH.

Drugog dana skupa  predstavljena  je publikacija Društva "Godišnjak 2002”  za koji je

g-din Milan Rezo, u osvrtu na stručne članke, rekao kako je to vrijedan doprinos stručnom usavršavanju geodetskih djelatnika i način da se isti upoznaju, kako sa novim tehnologijama, tako i iskustvima  kolega u primjeni istih.

Održane su i dvije  stručne prezentacije; softwera za rad s digitalnim geodetskim planovima, i jednog od modela GPS uređaja.

Obje prezentacije rezultirale su brojnim pitanjima nazočnih i pojašnjenjima prezentatora što je, osim stalne želje geodeta za novim tehnologijama, pokazalo da postoje dosta jednostavna i relativno jeftina rješenja koja mogu značajno unaprijediti rad tijela uprave nadležnih za geodetske poslove.

Nazočni članovi Društva kao i njihovi gosti razišli su se uz ponovnu konstataciju da samo suradnja i razmjena mišljenja i iskustava može dovesti do toliko potrebnog boljitka u geodetskoj djelatnosti i statusa koji zbog svog značaja geodetska djelatnost zaslužuje.

STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE IZ BiH

NA GEODETSKOM FAKULTETU U ZAGREBU

Geodetsko društvo Herceg-Bosne u svom djelovanju daje veliki značaj  trajnoj izobrazbi svojih članova, kao i izobrazbi budućih generacija geodetskih stručnjaka. U svrhu utvrđivanja postojećeg stanja Društvo je tijekom 2001. i 2002. godine utvrdilo brojnost i starosnu strukturu geodetskih stručnjaka u 5 županija Federacije BiH.

Nakon izvršene analize postojećeg stanja i minimalnog broja potrebnih geodetskih stručnjaka za poslove koji slijede u narednom desetljeću, dobili su se rezultati koji su ukazivali da je potrebito žurno rješavanje pitanja osiguranja kadra koji nedostaje, i da je jedino kvalitetno rješenje izobrazba studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, uz dodjelu odgovarajućih stipendija.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, i znanstvenih programa hrvatskih manjina u susjednim i drugim zemljama i Hrvata u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, KLASA:612-08/02-02-02/01, URBROJ:5030104-03-05, od 30 srpnja 2003. god. Geodetsko društvo Herceg Bosne, Mostar dobilo je financijsku potporu, u visini od 225.000,00 kn, za provedbu našeg Programa stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Iz spomenutih sredstava u  ak. 2003./2004. godini stipendirali smo niže navedene studente;

Redni broj.

Ime i prezime

Grad

Godina

1.

Dijana El-Mazareh

Novi Travnik

I.

2.

Zlata Kljajić,

Bihać

I.

3.

Marija Kovačević

Tomislavgrad

I.

4.

Branimir Marinčić

Tomislavgrad

I.

5.

Vedran Peran

Prozor-Rama

I.

6.

Igor Raič

Stolac

I.

7.

Andrej Vasilj

Čapljina

I.

8.

Ante Rezo

Posušje

II.

9.

Slavica Bevanda

Mostar

III.

10.

Marina Azinović

Konjic

IV

11.

Ajla Bakalbašić

Banja Luka

IV

12.

Tanja Koren

Čapljina

IV

13.

Nikolina Vukanović

Stolac

IV

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar