ODRŽANA V. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

V. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Bugojnu 09.02.2017.g. s početkom u 11 sati. Sjednici su prisustvovali svi članovi UO-a.
U prvoj točki dnevnog reda uz male ispravke, jednoglasno je usvojen Zapisnik IV. sjednice UO održane 30.11.2016.g. u Mostaru. Dorađeni su podatci o Društvu na Web stranici FIG-a i odlučeno je da imenovanja po komisijama FIG-a ostanu ista.

U drugoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen prijedlog da hotel „Adria ski“ Kupres bude domaćin ovogodišnje Skupštine  GDHB, a koja će se održati od 16. do 18. lipnja...

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 20.01.2017 godine, d o n o s i


O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuju se stipendije za akademsku 2016/2017 godinu sljedećim podnositeljima prijave:


1. Andrija Vlašić
2. Ivan Jurišić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-01-17
Mostar, 20. siječnja 2017. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

BOŽIĆNA I NOVOGODIŠNJA ČESTITKA

Svim članicama i članovima Geodetskog društva Herceg-Bosne želim čestit Božić, vama i vašim obiteljima želim obilje zdravlja, mira i sreće u Novoj 2017. godini.

predsjednik
Ivan Lesko

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar