OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA FONDACIJE

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2018./2019. godinu.
2. Ukupno se dodjeljuje 2 stipendija u iznosu po 300 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike.
3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja.
4. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike, državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.
5. Tražena dokumentacija za Natječaj, obrasci i ostale podrobne obavijesti na web stranici Fondacije: https://www.gdhb.ba/fondacija .

Upravni odbor Fondacije

XIV. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

XIV. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Livnu 19.11. 2018. godine s početkom u 12 sati.

Sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Mladena Mitrovića, koji je iz opravdanih razloga nije prisustvovao.

U prvoj točki dnevnog reda konstatirano je da je 13. sjednica UO održana telefonski, u cilju uspješne organizacije studijskog putovanja, te da su svi dogovori izpoštovani, pa je putovanje proteklo u najboljem redu.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na plan aktivnosti Društva do isteka mandata ovog UO.

Studijsko putovanje u Budimpeštu

budimpesta 2018 mNa studijskom putovanju u Budimpeštu koje je organizirano od 10. do 13 listopada, sudjelovalo je ukupno 50 članova Geodetskog Društva Herceg-Bosne. Na čelu s predsjednikom Društva gosp. Ivanom Leskom i ravnateljem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) Željkom Obradovićem, sudionici putovanja su posjetili Upravu za geodeziju, daljinska istraživanja i zemljišnu administraciju Mađarske. Dobrodošlicu kolegama iz Bosne i Hercegovine od poželjeli su gospodin Imre Busics, voditelj odjela za geodetske referentne mreže i državnu granicu i gospođa Eva Lucas-Harbula voditeljica, koja je u Upravi zadužena za međunarodnu suradnju.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar