Godišnjak 2015.-2016.

g2017S ponosom objavljujemo da je Društvo izdalo novi Godišnjak.

Sve aktualne teme vezane uz našu struku, kao i rad Društva kroz protekle dvije godine, pročitajte na jednom mjestu.

Cjelokupni Godišnjak možete pronaći OVDJE

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST o održanoj Godišnjoj skupštini, Geodetskog društva Herceg-Bosne, Kupres, 16. - 18. lipnja 2017. godine

Geodetsko društvo Herceg-Bosne na Kupresu je održalo Godišnju skupštinu. Uz članove Društva u radu Skupštine sudjelovali su i cijenjeni gosti iz Republike Hrvatske: zamjenik ravnatelja Državne geodetske uprave g. Antun Vidaković i g. Ivan Landek, predstavnici Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Vladimir Krupa predsjednik UO i g. Robert Klojčnik član UO, predstavnici Društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske: gđa. Biljana Katanić i gđa. Mirjana Kikić i predsjednica Društva geodeta Dalmacije gđa. Ivana Racetin.

U radnom dijelu podnesena su i usvojena: Izvješća o radu i Izvješće o financijskom poslovanju u proteklom periodu, te Program rada i Proračun za narednu godinu. Također je usvojeno i Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. U obraćanu predsjednik Ivan Lesko je istakao da je tijekom protekle godine Društvo nastavilo pozitivan trend rasta i razvitka, zahvalio članstvu na potpori i suradnji, te izradio nadu u uspješan rad Društva u budućnosti. Rad Fondacije za stipendiranje studenata karakterizira uspješno okončan Natječaj za nove stipendiste te dva uspješno potpisana Ugovora. Radni dio Skupštine završen predstavljanjem dvobroja Godišnjaka 2015. - 2016. koji je ponovno tiskan u boji te kvalitetnim sadržajem prati rad Društva u protekle dvije godine i događaje iz struke.

GDHB NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI FIG-a

U Helsinkiju (Finska) je 29. svibnja 2017. godine, u okviru „FIG Working Week 2017“ održana redovita godišnja skupština FIG-a (International Federation of Surveyors). Ovogodišnja skupština kao i sve ostale aktivnosti odvijale su se pod naslovom „Surveying the world of tomorrow-digitalisation to augmented reality“.

Skupštinu je otvorila predsjednica FIG-a Chryssy Potsiou i zaželila dobrodošlicu svim sudionicima sa svih kontinenata. Nakon utvrđivanja dnevnog reda podnijeto je izviješće o radu za prošlu godinu. U izviješću je istaknuta važnost povećanja vrijednosti geopodataka, ali i daljnja težnja pojeftinjenju i potupnom otvaranju podataka(open data). U prošloj godini se posebno isticala suradnja sa relevantnim međunarodnim organizacijama sličnih interesa (UNGGIM, FAO, WB, UNECE WPLA, CLGE...). Na poseban način istaknuta je suradnja sa Svjetskom bankom i različitim agencijama koje djeluju pod okriljem Ujedinjenih naroda.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar