Održana konstitutivna sjednica novog Upravnog odbora

Prva konstitutivna sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je dana 10. srpnja 2016., u uredu Županijske geodetske uprave HNŽ u Mostaru na kojoj su bili nazočni svi novoizabrani članovi. Po prethodno utvrđenom dnevnom redu od šest točaka, pristupilo se usvajanu prijedloga za izbor potpredsjednika i tajnika Društva. Za potpredsjednika jednoglasno je izabran Jakov Maganić, dok je za tajnicu jednoglasno izabrana Svijetlana Šego.
Članovima Upravnog odbora ukratko su predstavljene aktivnosti oko upisa statusnih promjena u Registar udruga i fondacija F BiH, a nakon kojih će se naknadno završiti i tehničke promjene u samome Društvu. 

Priopćenje o održanoj Godišnjoj Izbornoj skupštini Društva

Vlašić 2016.__10Geodetsko društvo Herceg-Bosne na Vlašiću je 10. - 12. lipnja 2016. godine održalo Godišnju, izbornu, skupštinu. Uz članove Društva u radu Skupštine sudjelovali su i cijenjeni gosti iz R Hrvatske, te predstavnici udruga geodeta iz Federacije BiH i Republike Srpske.
U radnom dijelu podnesena su i usvojena: izvješća o radu i financijskom poslovanju u proteklom periodu , te Program rada za narednu godinu. Također je usvojeno i Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. U Izvješću o radu naglasak je bio na III. Kongresu o katastru u BiH, koji je u prosincu 2015. održan u Mostaru. Kongres je po riječima predsjednika Društva gospodina Adelka Krmeka organiziran na zavidnoj razini, što je potvrđeno kroz cijeli niz čestitki i pohvala od sudionika Kongresa koje su po njegovom završetku stigle na adresu Društva.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar