POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU

U proteklom razdoblju potpisani su Ugovori o stipendiranju sa studentima diplomskog studija geodezije i geoinformatike Geodetskog fakulteta u Zagrebu Andrijom Vlašićem i Ivanom Jurišićem.

Ugovore je u ime Fondacije za stipendiranje studenata potpisao Ivan Lesko predsjednik Upravnog odbora.

Iznos stipendije je 2000 KM za akademsku godinu. Isplata stipendija korisnicima, za proteklih 5 mjeseci akademske 2016./17. godine, bit će izvršena u ovom tjednu, a ostatak iznosa bit će isplaćivan mjesečno do kraja akademske godine.

ODRŽANA V. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

V. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Bugojnu 09.02.2017.g. s početkom u 11 sati. Sjednici su prisustvovali svi članovi UO-a.
U prvoj točki dnevnog reda uz male ispravke, jednoglasno je usvojen Zapisnik IV. sjednice UO održane 30.11.2016.g. u Mostaru. Dorađeni su podatci o Društvu na Web stranici FIG-a i odlučeno je da imenovanja po komisijama FIG-a ostanu ista.

U drugoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen prijedlog da hotel „Adria ski“ Kupres bude domaćin ovogodišnje Skupštine  GDHB, a koja će se održati od 16. do 18. lipnja...

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na telefonskoj sjednici održanoj 20.01.2017 godine, d o n o s i


O D L U K U

I.


Ovom Odlukom dodjeljuju se stipendije za akademsku 2016/2017 godinu sljedećim podnositeljima prijave:


1. Andrija Vlašić
2. Ivan Jurišić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-01-17
Mostar, 20. siječnja 2017. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar