XI. sjednica Upravnog odbora GDHB

XI. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana  je dana 05. travnja 2018. godine u Mostaru, s početkom u 12 sati. Sjednici su prisustvovali svi članovi UO i predsjednik Skupštine Adelko Krmek.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne X. sjednice.

Druga točka reda odnosila se na pripreme za Godišnju skupštinu GD HB koja će se održati od 08.06. do 10.06.2018. godine u „Adria Ski“ hotelu Kupres. Prihvaćena je ponuda Hotela Adria Ski za uvjete boravka sudionika, koja je identična prošlogodišnjoj. Prijava sudionika  bit će moguća do 03.06.2018 godine.

X. sjednica Upravnog odbora GDHB - Godišnja skupština na Kupresu 08. -10. lipnja

X. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je u Mostaru dana
02. 02. 2018. godine.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne IX. sjednice.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na pripreme za Godišnju skupštinu. Odlučeno je da će se ista održati u hotelu ADRIA SKI - Kupres od 08. do 10. lipnja 2018. godine. Skupština će se održavati po ustaljenom rasporedu i satnicama dnevnih aktivnosti.
Dogovoreno je da se u stručnom dijelu Skupštine održi kraći niz prezentacija na temu aktualnih projekata u zemljišnoj administraciji. S tim u svezi potrebno je napraviti konsultacije s ravnateljem FGU gosp. Željkom Obradovićem, te kontaktirati kolege koji vode pojedine projekte i uključiti ih kao predavače.

U trećoj točki dnevnog reda razgovaralo se o izradi Godišnjaka 2017. Uslijed izočnosti Jakova Maganića kao glavnog urednika, predsjednik Društva je predstavio radni sadržaj i raspored zaduženja. Dati su i prijedlozi za stručne članke i nova zaduženja. Potrebno je lobirati za reklame u Godišnjaku i potporu za izdavanje od strane jedinica lokalne samouprave.

Od strane gosp. Prke dat je prijedlog o izdavanju monografije Društva, a povodom 25 godina djelovanja Društva. O toj temi se razgovaralo i zaključeno je da se radi o vrlo obimnom i zahtjevnom poslu, koji iziskuje pomne pripreme radnje prije donošenja konačne odluke o izradi. Zaključeno je da se u eventualnu izradu može krenuti i u 2019.g.

U četvrtoj točki dnevnog reda predsjednik UO upoznao je članove da je na posljednji natječaj za stipendiranje stigla samo jedna prijava, a potpisan je ugovor sa studenticom Anom Džal iz Livna. Potrebno je ustanoviti razloge slabog odziva i za slijedeći natječaj eventualno promijeniti uvjete dodjele stipendija.

POTPISAN UGOVOR O STIPENDIRANJU

U proteklom tjednu potpisan je Ugovor o stipendiranju sa studenticom diplomskog studija geodezije i geoinformatike Geodetskog fakulteta u Zagrebu Anom Džal.

Ugovor je u ime Fondacije za stipendiranje studenata potpisao Ivan Lesko predsjednik Upravnog odbora.
Iznos stipendije je 2000 KM za akademsku godinu. Isplata stipendije korisnici, za protekla 4 mjeseca akademske 2017./18. godine, bit će izvršena u ovom tjednu, a ostatak iznosa bit će isplaćivan mjesečno do kraja akademske godine.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar