ODRŽANA II. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

II. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je 01. 09. 2016. sa početkom u 12h u Lepenici, općina Kiseljak. Sjednici su prisustvovali svi članovi UO-a.

Upisom u registar Udruga statusnih promjena i pohranom potpisa odgovornih osoba u banci, novi UO je u potpunosti stavljen u funkciju.

Paralelno su održane i konstitutivne sjednice Suda Časti i Nadzornog odbora na kojima su izabrani predsjednici ovih tijela. Popisi svih novoizabranih tijela Društva biti će objavljeni na službenoj stranici GDHB.

U svrhu bolje komunikacije sa članovima Društva, izvršit će se sustavno ažuriranje baze podataka članstva aktivnim e-mail adresama. Obavijest će biti postavljena na web stranicu Društva i proslijeđena svim članovima na postojeće e-mail adrese.

Održana konstitutivna sjednica novog Upravnog odbora

Prva konstitutivna sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je dana 10. srpnja 2016., u uredu Županijske geodetske uprave HNŽ u Mostaru na kojoj su bili nazočni svi novoizabrani članovi. Po prethodno utvrđenom dnevnom redu od šest točaka, pristupilo se usvajanu prijedloga za izbor potpredsjednika i tajnika Društva. Za potpredsjednika jednoglasno je izabran Jakov Maganić, dok je za tajnicu jednoglasno izabrana Svijetlana Šego.
Članovima Upravnog odbora ukratko su predstavljene aktivnosti oko upisa statusnih promjena u Registar udruga i fondacija F BiH, a nakon kojih će se naknadno završiti i tehničke promjene u samome Društvu. 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar