Priopćenje o održanoj Godišnjoj Izbornoj skupštini Društva

Vlašić 2016.__10Geodetsko društvo Herceg-Bosne na Vlašiću je 10. - 12. lipnja 2016. godine održalo Godišnju, izbornu, skupštinu. Uz članove Društva u radu Skupštine sudjelovali su i cijenjeni gosti iz R Hrvatske, te predstavnici udruga geodeta iz Federacije BiH i Republike Srpske.
U radnom dijelu podnesena su i usvojena: izvješća o radu i financijskom poslovanju u proteklom periodu , te Program rada za narednu godinu. Također je usvojeno i Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. U Izvješću o radu naglasak je bio na III. Kongresu o katastru u BiH, koji je u prosincu 2015. održan u Mostaru. Kongres je po riječima predsjednika Društva gospodina Adelka Krmeka organiziran na zavidnoj razini, što je potvrđeno kroz cijeli niz čestitki i pohvala od sudionika Kongresa koje su po njegovom završetku stigle na adresu Društva.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GODIŠNJE, IZBORNE SKUPŠTINE GEODETSKOG DRUŠTVA HERCEG-BOSNE

Geodetsko društvo Herceg - Bosne održati će Godišnju, izbornu skupštinu Društva od 10. do 12. lipnja 2016. godine na Vlašiću u kompleksu „EKO-FIS“.

Po ustaljenom programu aktivnosti, u sklopu Godišnje skupštine, predviđena su stručne prezentacije, te sportska natjecanja sudionika Skupštine.

Materijale vezane za Skupštinu možete preuzeti ovdje:

 

Predsjednik hrvatskog geodetskog društva doc. dr. sc. Milan Rezo, dipl. ing. geodezije imenovan je pomoćnikom ministra graditeljstva i prostornoga uređenja

 Vlada Republike Hrvatske imenovala je 25. veljače 2016. doc. dr. sc. Milana Rezo pomoćnikom ministra graditeljstva i prostornoga uređenja.

Priopćenje sa zatvorenog dijela 5. sjednice Vlade Republike Hrvatske može se pročitati na sljedećem linku:


https://vlada.gov.hr/vijesti/priopcenje-sa-zatvorenog-dijela-5-sjednice-vlade-18477/18477

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar