Studijsko putovanje u Budimpeštu

budimpesta 2018 mNa studijskom putovanju u Budimpeštu koje je organizirano od 10. do 13 listopada, sudjelovalo je ukupno 50 članova Geodetskog Društva Herceg-Bosne. Na čelu s predsjednikom Društva gosp. Ivanom Leskom i ravnateljem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) Željkom Obradovićem, sudionici putovanja su posjetili Upravu za geodeziju, daljinska istraživanja i zemljišnu administraciju Mađarske. Dobrodošlicu kolegama iz Bosne i Hercegovine od poželjeli su gospodin Imre Busics, voditelj odjela za geodetske referentne mreže i državnu granicu i gospođa Eva Lucas-Harbula voditeljica, koja je u Upravi zadužena za međunarodnu suradnju.

XII. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne

gdhb.baXII. sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne, održana je u Lepenici – Toplica dana 12.07.2018.g. s početkom u 12 sati.

Sjednici su bili nazočni svi članovi UO osim kolege Jakova Maganića, koji je iz opravdanih razloga nije prisustvovao.

U prvoj točki dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne XI. Sjednice.

Druga točka dnevnog reda odnosila se na Skupštinu GD HB održanu na Kupresu od 08.06 do 10.06. Ocijenjeno je da je stručni dio održan na zavidnoj razini, da je skupštini nazočilo cca 70 osoba, te da su sve aktivnosti koje su planirane uspješno provedene. Zaključno se može reći da su skupština i prateći događaji protekli na visokoj razini na zadovoljstvo članstva i gostiju.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar