Razlozi za osnivanje Fondacije


Geodetsko društvo Herceg Bosne (Društvo) od svog osnutka 1995. godine, nastoji  iznaći rješenja za problem koji je Statutom Društva određen kao jedan od razloga svog osnutka i jednom od glavnih zadaća, a to je osiguranje nedostajućih visoko obrazovanih geodetskih stručnjaka.
U tom cilju Društvo je, još 2000. godine, napravilo sveobuhvatnu stručnu analizu  postojećeg i nedostajućeg visokoobrazovanog osoblja u katastarskim tijelima i ostalim institucijama i tvrtkama koje upošljavaju i imaju potrebu za djelatnicima geodetske struke. Dobiveni rezultati bili su poražavajući. Broj od oko 230 aktivnih diplomiranih inženjera, od kojih je veliki broj iznad 40 godina starosti, i nedostajući minimalni broj od 185 visokoobrazovanih stručnjaka, nije obećavao realizaciju projekata koji su pokrenuti ili se planiraju provesti u zemlji koja je netom izašla iz rata. Moramo, nažalost, istaći činjenicu da se broj aktivnih visokoobrazovanih geodetskih djelatnika ni danas u 2010. godini nije značajno povećao. Rješenje smo, nakon silnih rasprava, analiza i usuglašavanja pokušali naći u Projektu stipendiranja studenata geodezije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je na natječaju vlade Republike Hrvatske, za pomoć Hrvatima u BiH 2003., prihvaćen kao opravdan i dobio financijsku potporu kojom smo, u razdoblju od 2003. do 2006., stipendirali 23 studenta iz cijele Bosne i Hercegovine. Od tog broja, do sada, je studij završilo 12 studenata od kojih se 7 njih uposlilo u BiH, a očekuje se uposlenje još njih troje, što smatramo uspjelim Projektom obzirom na stanje društva u kome živimo.

Kako u narednim godinama, uza sve naše prijave, zamolbe i napore, nismo uspjeli osigurati očekivanu financijsku  potporu za nastavak ovog Projekta on je morao biti prekinut. Reforme u oblasti geodetske djelatnosti, koje se provode kroz Projekt  zemljišne administracije u BiH, kao  i kroz  projekt „Registracije zemljišta“ koji se provodi uz potporu Svjetske banke, suočile su nas sa činjenicom da će velika zapreka provedbi i održivosti reformi biti kroničan nedostatak potrebnih geodetskih  i geoinformatičkih stručnjaka (razvitkom  informacijske tehnologije na većini  geodetskih fakulteta započelo je obrazovanje za geoinformatičke stručnjake) u cijeloj zemlji. Ova spoznaja potakla je Upravni odbor Društva na ponovnu akciju u pravcu osiguranja potpore studentima geodezije i geoinformatike.

Temeljem prijedloga Upravnog odbora na Godišnjoj skupštini Društva, uz veliku potporu sudionika i gostiju, usvojena je odluka o osnivanju Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike (Fondacija).

Nakon usvajanja svih potrebitih odluka od strane tijela Društva, kao Osnivača, i novoizabranog Upravnog odbora Fondacije, ista je registrirana kod Ministarstva pravde F BiH, nakon čega se pristupilo ostalim radnjama koje su predviđene (pečat, ID broj, statistika, otvaranje računa) kako bi Fondacija mogla raditi sukladno važećim zakonskim odredbama.

Ovo bi trebao biti početak jednog dugoročnog projekta kojeg će Društvo i Fondacija provoditi u budućnosti kako bi se ispunili ciljevi i zadaće predviđene Statutom Fondacije i ostalim potrebnim aktima.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar