Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

 

1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2011./2012. godinu,

2. Ukupno se dodjeljuje 5 stipendija i to:

- 4 stipendije, u iznosu od 200 KM, za preddiplomski studij,

- 1 stipendija, u iznosu od 300 KM, za diplomski studij,

mjesečno tijekom deset mjeseci,

3. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini i koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi,

4. Prednost kod dodjele stipendija imaju studenti sa prebivalištem u općinama u kojima nedostaje visokoobrazovanih stručnjaka/inženjera geodezije i geoinformatike

5. Prijava na Natječaj treba da sadrži:

- Prijavu, (obrazac broj 1 na web stranici Fondacije),

- Presliku osobne iskaznice,

- Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

- Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu,

- Prijepis ocjena s fakulteta za redovne studente, odnosno presliku

- svjedodžbe završnog razreda srednje škole i svjedodžbe o maturi

- za studente koji su upisali prvu godinu studija,

- Dokaz o broju članova zajedničkog kućanstva-kućnu listu, (ovjera u općini),

- Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,

- Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima,

- Osobnu izjavu da nije korisnik druge stipendije, (obrazac broj 2 na web stranici Fondacije)

- Presliku indeksa.


6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja,

Tražene obrasce (web stranica Fondacije- www.fondacija.gdhb.ba ), ispuniti i poslati na e-mail adresu Fondacije: , a originalne dokumente predati osobno ili preporučeno na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, Stjepana Radića 3. 88 000 Mostar, s naznakom „Natječaj za stipendije“.

Rezultati Natječaja dostaviti će se na osobnu e-mail adresu kandidata.

Dodatne obavijesti na tel: +38736326795+38736326795 <

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Preuzmite dokumentaciju:

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar