NATJEČAJ za dodjelu stipendija tijekom redovitog diplomskog sveučilišnog studija

Na temelju članka 1. i 4. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija


1. Natječaj se raspisuje za akademsku 2016./2017. godinu,

2. Ukupno se dodjeljuje 3 stipendija u iznosu po 200 KM mjesečno tijekom deset mjeseci, za sveučilišni diplomski studij geodezije i geoinformatike,

3. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih diplomskih studija geodezije i geoinformatike državljanima Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini i koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi,

4. Prednost kod dodjele stipendija imaju studenti sa prebivalištem u općinama u kojima nedostaje visokoobrazovanih stručnjaka/inženjera geodezije i geoinformatike

5. Prijava na Natječaj treba da sadrži:
- Prijavu, (obrazac broj 1 na web stranici Fondacije),
- Presliku osobne iskaznice,
- Uvjerenje o prebivalištu,
- Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću akademsku godinu,
- Prijepis ocjena za I. godinu studija za studente II. godine, odnosno presliku diplome i prijepis ocjena prediplomskog studija za studente I. godine.
- Dokaz o broju članova zajedničkog kućanstva-kućnu listu, (ovjera u općini),
- Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
- Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima,
- Osobnu izjavu da nije korisnik druge stipendije, (obrazac broj 2 na web stranici Fondacije)
- Presliku indeksa.


6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja,

Tražene obrasce (web stranica Fondacije-www.fondacija.gdhb.ba), ispuniti i poslati na e-mail adresu Fondacije: , a originalne dokumente predati osobno ili preporučeno na adresu: Fondacija za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, Stjepana Radića 3. 88 000 Mostar, s naznakom „Natječaj za stipendije“.
Rezultati Natječaja dostaviti će se na osobnu e-mail adresu kandidata.
Dodatne obavijesti na tel:0038736326795.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Preuzmite dokumentaciju:

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar