Odluka o dodjeli stipendije

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore studentima geodezije i geoinformatike, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, na X. sjednici održanoj 29. 01. 2021. godine, d o n o s i

 

O D L U K U

I.
Ovom Odlukom dodjeljuje se stipendija za akademsku 2020/2021 godinu studentici Eleni Marić.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: F-03-21
Mostar, 29. siječnja 2021. godine

predsjednik
Ivan Lesko, dipl. ing. geod. v.r.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar