Godišnjak 2003.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

 

I. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2003 .....................................9


•Margareta Dodik                                                 
Godišnja skupština Geodetskog društva Herceg-Bosne  .............11
Izvješće o radu za razdoblje svibanj 2002. – svibanj 2003........16
Izvješće o financijskom poslovanju ..............................20
•Darko Raspudić, Margareta Dodik                                 
Svečanost dodjele stipendija ....................................21
•Margareta Dodik, Adelko Krmek                                   
Studijsko putovanje "listopad 2003.".............................25
II. GEODETSKI PROJEKTI ..........................................33
•Ivan Lesko, Adelko Krmek                                        
Projekt: Izrada digitalnih katastarskih planova .................35
III. STRUČNI ČLANCI .............................................43
•Dalibor Marinčić, Mirko Pandža, Marko Ivanković, Damir Saltarić
GIS u katastru malih vodotoka ...................................45
•Vlado Cetl, Miodrag Roić                                        
Razvoj infrastrukture prostornih podataka u Hrvatskoj ...........55
•Tomislav Tomić                                                  
Razvoj digitalnog katastra i uvod u geoinformacijski sustav .....63
•Vinko Ivanković                                                 
Obnova i rekonstrukcija Starog mosta ............................71
IV. NOVE TEHNOLOGIJE MJERENJA ...................................77
•Ivan Stojčić, Bojan Begić, Ivana Čović-Stanić, Milena Mihajlović
Digitalni i laserski niveliri....................................79
•Nikolina Vukanović                                              
Galileo..........................................................93
V. VIJESTI.......................................................97
•Željko Bačić, Zvonko Biljecki                                   
Meñunarodni simpozij ISPRS –WG VI/3 .............................99
Magistrirali u 2003. ............................................104
Diplomirali u 2003. .............................................104
•Margareta Dodik                                                 
Predstojeći dogañaji ............................................106
VI. PREGLED STRUČNOG TISKA ......................................109
•Krsto Šimičić                                                   
Geodezija u grañevinarstvu ......................................111
VII. POGLED U PROŠLOST ..........................................113
•Margareta Dodik                                                 
Mile Glavaš – priča o najstarijem živućem geometru u BiH ........115
•Goran Mišić                                                     
Fabijan Tadić- životopis ........................................118
VIII. IN MEMORIAM ...............................................121

Preuzmite