Godišnjak 2002.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

I. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2002 .........................................................9
•Margareta Dodik                                                                     
Godišnja skupština Geodetskog društva Herceg-Bosne ...................................11
Izvješće o radu za razdoblje travanj 2001-svibanj 2002 ...............................16
Izvješće o financijskom poslovanju ...................................................20
II. GEODETSKI PROJEKTI ...............................................................21
•Vinko Ivanković, Pava Kolak, Vjekoslav Kvesić                                       
Geodetska osnova za potrebe proboja tunela u Peć Mlinima .............................23
III. STRUČNI ČLANCI ..................................................................27
•Miodrag Roić, Vlado Cetl                                                             
Transformacije geometrijskih podataka u katastru .....................................29
•Milan Rezo, Dalibor Marinčić                                                         
GPS transformirani podaci za potrebe GIS-a ...........................................45
•Dalibor Marinčić                                                                     
Kodirana izmjera detalja..............................................................58
•Ivan Lesko                                                                           
Primjena digitalnog ortofota u procesu izrade vinogradarskog katastra općine Čitluk ..70
IV. NOVE TEHNOLOGIJE MJERENJA ........................................................79
•Vedran Solarić, Dalibor Marinčić                                                     
Ashtech ProMark2 .....................................................................81
•Ivica Šuman                                                                          
Totalna stanica LEICA TC(R) 305 ......................................................85
V. VIJESTI ...........................................................................93
•Nedjeljko Frančula                                                                   
Anketa među ovlaštenim geodetima države Ohio (SAD) ...................................95
•Stipica Oreč                                                                         
40. obljetnica samostalnog djelovanja Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .....97
•Adelko Krmek
Diplomirali u 2002. ..................................................................98
•Tomislav Bašić                                                                       
Milan Rezo, magistar tehničkih znanosti...............................................99
•Miljenko Lapaine                                                                     
Ivka Kljajić, magistrica geodezije ...................................................102
•Margareta Dodik                                                                      
Predstojeći događaji .................................................................104
VI. PREGLED STRUČNOG TISKA ...........................................................107
•Miljenko Solarić                                                                     
Monografija Exercitationes Gaeodeticae – Geodetske vježbe ............................109
•Dubravka Mlinarić                                                                    
Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama ......................................113
VII. POGLED U PROŠLOST ...............................................................115
•Nihad Kapetanović                                                                    
Život i djelo Antuna Milišića, dipl. ing. geodezije ..................................117
•Margareta Dodik                                                                      
Pjesma mladog geometra ...............................................................119
VIII. IN MEMORIAM ....................................................................121

Preuzmite

 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar