Godišnjak 2001.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

 

I. AKTI DRUŠTVA ...................................................................................9
Odluka o utemeljenju društva ......................................................................11
Statut geodetskog društva Herceg-Bosne ............................................................12
II. RAD DRUŠTVA OD 1995. DO 2000. .................................................................21
•Ivan Lesko, Željko Obradović                                                                      
Geodetsko društvo Herceg-Bosne od 1995. do 2000. godine ...........................................23
III. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2001. ...................................................................27
•Margareta Dodik                                                                                   
Okrugli stol: “Ustroj geodetske djelatnosti u BiH” ................................................29
Prijedlog ustroja geodetske djelatnosti u BiH .....................................................31
•Margareta Dodik, Ivan Lesko                                                                       
Godišnja skupština geodetskog društva Herceg –Bosne ...............................................36
Izvješće o radu za razdoblje travanj 2000- travanj 2001 ...........................................39
Izvješće o financijskom poslovanju ................................................................42
•Vinko Ivanković                                                                                   
Predavanje: “Inovacije u području geoinformacijskih tehnologija” ..................................43
•Ivan Lesko                                                                                        
Okrugli stol: "Evidencija nekretnina i prava na nekretninama u BiH – Zakon o zemljišnim knigama" ..50
IV. GEODETSKA IZOBRAZBA ...........................................................................53
•AdelkoKrmek, Antonija Sikimić                                                                     
Stanje školstva u federaciji BIH ..................................................................55
V. GEODETSKI PROJEKTI .............................................................................59
•Zdravko Galić                                                                                     
Digitalni katastarski plan Federacije BiH .........................................................61
•Jerko Leventić                                                                                    
Pilot projekt "Čitluk- Međugorje" .................................................................63
•Stipica Oreč                                                                                      
BiHREF 2000 .......................................................................................73
VI. STRUČNI ČLANCI ................................................................................77
•Zdravko Galić                                                                                     
Distribuiranje geoprostornih podataka Internet tehnologijom – projekt WebKIS•S.....................79
•Ivan Lesko                                                                                        
Katastar nekretnina u Bosni i Hercegovini .........................................................87
•Dalibor Marinčić                                                                                  
Globalni pozicijski sustavi .......................................................................95
VII. POGLED U PROŠLOST ............................................................................105
•Margareta Dodik                                                                                   
Epitaf ............................................................................................107
•Božidar Kanajet                                                                                   
Kutija za čuvanje vremena..........................................................................109
VIII. IZDAVAŠTVO ..................................................................................115
•Miljenko Lapaine                                                                                  
Inventar Državne geodetske uprave 1847.-1963. .....................................................117
•Božidar Kanajet                                                                                   
Longituda .........................................................................................120
X. IN MEMORIAM ....................................................................................121

Preuzmite