Godišnjak 2012.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

PREDGOVOR 3


AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2012 7
GODIŠNJA, IZBORNA, SKUPŠTINA GEODETSKOG DRUŠTVA HERCEG-BOSNE 9
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA 14
AKTIVNOSTI FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U 2012 GODINE 18
STUDIJSKO PUTOVANJE “LISTOPAD 2012” 19
AKTUALNO U 2012 31
GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA I KATASTAR U SLOVAČKOJ 33
DESET GODINA STUDIJSKIH PUTOVANJA 41
OPIS IZVLAŠTENJA NA KORIDORU VC 49
INSPIRE DIREKTIVA 52
PREZENTACIJA GEOPORTALA DGU 55
SPORAZUM O SURADNJI NA PODRUČJU RAZMJENE PODATAKA STALNIH GNSS STANICA IZMEĐU ENTITETSKIH GEODETSKIH UPRAVA BIH I DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH 57
STRUČNI ČLANCI 59
NEOPHODNOST PLANSKOG RAZVOJA KARTOGRAFIJE U FEDERACIJI BIH 61
OBRADA GOCE PODATAKA GUT PROGRAMSKIM PAKETOM ZA PODRUČJE BIH 67
REGIONALNA SURADNJA U PODRŠCI MODERNIZACIJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI 79
SKUPOVI U 2012 91
FIG WORKING WEEK 2012 93
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O INŽENJERSKOJ GEODEZIJI, 98
PETA REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA 104
INSPIRE KONFERENCIJA U ISTAMBULU 107
GODIŠNJA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA 108
DANI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 109
PREGLED STRUČNOG IZDAVAŠTVA 111
KATASTAR SOLINA I OKOLICE U GODINI 1831 113
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM INFORMACIJAMA – KATASTAR 116
PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE TOPOGRAFSKE KARTE NA PODRUČJU HRVATSKE 118
ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA GEODEZIJE 123
STRUVEOV GEODETSKI LUK DIO POPISA UNESCO-OVE SVJETSKE KULTURNE BAŠTINE 125
ŽENE U GEODEZIJI 132
POGLED U PROŠLOST 137
500 GODINA OD ROĐENJA GERARDA MERCATORA 139
VELIKANI GEODEZIJE 5 142
POVJESNE CESTE - NAPOLEONOVA CESTA NA PELJEŠCU 149
VIJESTI I NAJAVE DOGAĐANJA 155
DIPLOMIRALI, MAGISTRIRALI I DOKTORIRALI U 2012 GODINI 157
PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI – 2013 - 2014 160
IN MEMORIAM 163
PROF DR SC PREDRAG TERZIĆ 165
SLAVKO GALIĆ, ING GEODEZIJE 171
POGOVOR 172

Preuzmite

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar