Godišnjak 2012.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

PREDGOVOR 3


AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2012 7
GODIŠNJA, IZBORNA, SKUPŠTINA GEODETSKOG DRUŠTVA HERCEG-BOSNE 9
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA 14
AKTIVNOSTI FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE U 2012 GODINE 18
STUDIJSKO PUTOVANJE “LISTOPAD 2012” 19
AKTUALNO U 2012 31
GEODEZIJA, KARTOGRAFIJA I KATASTAR U SLOVAČKOJ 33
DESET GODINA STUDIJSKIH PUTOVANJA 41
OPIS IZVLAŠTENJA NA KORIDORU VC 49
INSPIRE DIREKTIVA 52
PREZENTACIJA GEOPORTALA DGU 55
SPORAZUM O SURADNJI NA PODRUČJU RAZMJENE PODATAKA STALNIH GNSS STANICA IZMEĐU ENTITETSKIH GEODETSKIH UPRAVA BIH I DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH 57
STRUČNI ČLANCI 59
NEOPHODNOST PLANSKOG RAZVOJA KARTOGRAFIJE U FEDERACIJI BIH 61
OBRADA GOCE PODATAKA GUT PROGRAMSKIM PAKETOM ZA PODRUČJE BIH 67
REGIONALNA SURADNJA U PODRŠCI MODERNIZACIJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI 79
SKUPOVI U 2012 91
FIG WORKING WEEK 2012 93
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O INŽENJERSKOJ GEODEZIJI, 98
PETA REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA 104
INSPIRE KONFERENCIJA U ISTAMBULU 107
GODIŠNJA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA 108
DANI INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA 109
PREGLED STRUČNOG IZDAVAŠTVA 111
KATASTAR SOLINA I OKOLICE U GODINI 1831 113
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM INFORMACIJAMA – KATASTAR 116
PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE TOPOGRAFSKE KARTE NA PODRUČJU HRVATSKE 118
ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA GEODEZIJE 123
STRUVEOV GEODETSKI LUK DIO POPISA UNESCO-OVE SVJETSKE KULTURNE BAŠTINE 125
ŽENE U GEODEZIJI 132
POGLED U PROŠLOST 137
500 GODINA OD ROĐENJA GERARDA MERCATORA 139
VELIKANI GEODEZIJE 5 142
POVJESNE CESTE - NAPOLEONOVA CESTA NA PELJEŠCU 149
VIJESTI I NAJAVE DOGAĐANJA 155
DIPLOMIRALI, MAGISTRIRALI I DOKTORIRALI U 2012 GODINI 157
PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI – 2013 - 2014 160
IN MEMORIAM 163
PROF DR SC PREDRAG TERZIĆ 165
SLAVKO GALIĆ, ING GEODEZIJE 171
POGOVOR 172

Preuzmite