Godišnjak 2010.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

PREDGOVOR - PREDSJEDNIK ........................................5
1. AKTIVNOSTI GD HB
GODIŠNJA, IZBORNA, SKUPŠTINA GEODETSKOG DRUŠTVA HERCEG-BOSNE ..11
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA .......................................14
STUDIJSKO PUTOVANJE “LISTOPAD 2010” ...........................17
GEODETSKO DRUŠTVO HERCEG-BOSNE ČLAN FIG-A .....................30
POČETAK RAD ZAKLADE – FONDACIJE ZA STIPENDIRANJE STUDENATA    
GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE ....................................32
2. AKTUALNOSTI                                                
XIV. KONGRES FIG-A ............................................36
X. GENERALNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICSA .......................38
III. REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ          
ADMINISTRACIJI ................................................41
IV. HRVATSKI KONGRES O KATASTRU ...............................43
PROJEKTI SISTEMATSKOG AŽURIRANJA KATASTRA U FEDERACIJI BIH ....45
AKTIVNOSTI I PROJEKTI FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE U 2010. GODINI .......................56
3. STRUČNI ČLANCI
OBRADA I IZJEDNAČENJE II. NIVELMANA VISOKE TOČNOSTI NA PODRUČJU
BOSNE I HERCEGOVINE............................................60
TOPOGRAFSKA KARTA – BAZA PODATAKA NAZIVA OBJEKTA ..............78
4. PREGLED STRUČNOG TISKA                                    
GEODEZIJA U NISKOGRADNJI ......................................86
ELEMENTA GEOMETRIA PRACTICA - ZEMLYOMIRJE .....................88
5. VIJESTI                                                     
DIPLOMIRALI, MAGISTRIRALI I DOKTORIRALI U 2010. ...............94
PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI .........................................100
MILAN REZO, DOKTOR TEHNIČKIH ZNANOSTI ........................104
WEBSHOP APLIKACIJA STALNIH TOČAKA GEODETSKE OSNOVE ...........109
HRVATSKA TOPOGRAFSKA KARTA 1:25 000 ..........................110
VIRTUALNI GLOBUSI ............................................112
6. ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA
ZANIMANJE – GEODETA ..........................................116
DR. MIRKO TOMIĆ - POČASNI ČLAN UREDNIŠTVA GEODETSKOG LISTA ...119
GEODETSKA KUPOLA .............................................123
7. POGLED U PROŠLOST                                        
VELIKANI GEODEZIJE 3 .........................................129
GEODETSKE TOČKE - TRIGONOMETRI ...............................133

Preuzmite

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar