Godišnjak 2008.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

PREDGOVOR..................................................................5
SADRŽAJ....................................................................7
I. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2008. GODINI                                       
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA  ..................................................11
Margareta Dodik •                                                          
GODIŠNJA, IZBORNA, SKUPŠTINA GEODETSKOG DRUŠTVA HERCEG BOSNE ..............17
Margareta Dodik •                                                          
STUDIJSKO PUTOVANJE “LISTOPAD 2008.” ......................................21
II. AKTUELNOSTI                                                            
Željko Obradović •                                                         
REFORMA SEKTORA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PROJEKTI .......................39
Samira Leskovac, Edib Mehmedović •                                         
PREGLED  AKTIVNOSTI  U  SKLOPU  REALIZACIJE  PROJEKTA  SVJETSKE  BANKE     
U TIJEKU 2008. GODINE......................................................43
Tomislav Tomić •                                                         
PROJEKT IZRADE ZIS-A HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA .............51
Stipica Oreč •                                                           
XV. SUSRETI HRVATSKIH GEODETA ..............................................55
Ivan Lesko •                                                             
I. REGIONALNA KONFERENCIJA O KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ ADMINISTRACIJI ..........59
Ivan Lesko •                                                                
WPLA RADIONICA „UTJECAJ ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE NA LJUDE I POSLOVANJE“ ....63
Snježana Šoškić, Zdravko Prka  •                                            
UTJECAJ LEGISLATIVE EU NA KATASTARSKE AKTIVNOSTI MEĐUNARODNA RADIONICA      
EUROGEOGRAPHICS-a............................................................65
Jerko Leventić •                                                            
I. SIMPOZIJ OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE ..................................67
III. STRUČNI ČLANCI                                                         
Dalibor MARINČIĆ, Slavica BEVANDA •                                         
GEODETSKI RADOVI U GEOISTRAŽIVANJIMA PRI PROJEKTIRANJU MALIH HIDROELEKTRANA .71
Ivan Lesko •                                                                
USPOSTAVA ZEMLJIŠNE KNJIGE PO NOVOJ IZMJERI .................................85
Tomislav Gužvinec •                                                          
GEODETSKI RADOVI NA AKUMULACIONOM JEZERU HE ČAKOVEC .........................95
VI. PREGLED STRUČNOG TISKA I SOFTVERA                                        
Margareta Dodik •                                                            
STRUČNI ČASOPISI U REGIJI....................................................105
Sandra Đuka •                                                                
NOVI UDŽBENICI: „GEODEZIJA ZA RUDARE I GEOLOGE“ I „RUDARSKA MJERENJA“ .......109
V. VIJESTI                                                                  
Adelko Krmek •                                                              
DIPLOMIRALI I MAGISTRIRALI U 2008. ..........................................113
Margareta Dodik •                                                            
PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI ........................................................115
VI. POGLED U PROŠLOST                                                        
Margareta Dodik •                                                            
VELIKANI GEODEZIJE  .........................................................121
Margareta Dodik •                                                            
GROMA........................................................................125

Preuzmite

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar