Godišnjak 2007.

Kategorija: Godišnjak Društva

SADRŽAJ

PREDGOVOR ..............................................................................5
SADRŽAJ.................................................................................7
I. AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2007                                                            
• Margareta Dodik                                                                       
Godišnja skuština Geodetskog društva Herceg-Bosne  .....................................11
Izvješće o radu za razdoblje o1. lipnja 2006. – 31. svibnja 2007. ......................15
Izvješće o financijskom poslovanju                                                      ........................................................................................19
• Ivan Lesko, Nikolina Vukanović                                                        
I KONGRES O KATASTRU U BOSNI I HERCEGOVINI .............................................21
• Margareta Dodik                                                                       
Studijsko putovanje “Listopad 2007“.                                                    ........................................................................................33
II. AKTUALNOSTI                                                                         
III. Kongres o zemljišnoj administraciji................................................51
• Margareta Dodik, Ivan Lesko, Damir Leko                                               
Katatarski sustav i registracija nekretnina u Italiji...................................55
• Tomislav Tomić                                                                        
Projekat Izrade ZIS-a Hercegovačko-Neretvanskog županije/kantona  ......................61
• Stipica Oreč                                                                          
Obilježavanje 55 godina HGD-a...........................................................67
• Adelko Krmak, Margareta Dodig                                                         
Simpozij o inženjerskoj geodeziji, Beli Manastir 16.-19. svibnja 2007...................71
• Boris Skopljak, Marko Šljivarić                                                       
Vodeći svjetski proizvođači geodetskih instrumenata  ...................................75
• Pava Kolak, Vinko Ivanković, Vjekoslav Kvesić                                         
Geodetski radovi pri izgradnji tunela HE Mostarsko blato ................................83
III. STRUČNI ČLANCI                                                                      
• Dalibor Marinčić, Slavica Bevanda                                                      
Geodetski radovi za potrebe istraživanja ugljenog potencijala ležišta lignita “Kongora“ .89
• Božo Soldo, Milan Rezo, Mario Kranjec                                                  
Praćenje i zaustavljanje deformacija objekata u urbanim sredinama .......................101
• Nikolina Vukanović, Ivan Lesko, Tomislav Tomić                                         
Skica izmjere - temeljni dokument u katastru.............................................107
IV PREGLED STRUČNOG TISKA I SOFTWARA                                                     
Računarska obrada geodetskih mjerenja....................................................115
• Tihana Heljić                                                                          
Stručni časopis “Zemljišna administracija u BiH“ ........................................117
V. VIJESTI                                                                               
• Margareta Dodik                                                                        
Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš - Novi dekana Geodetskog fakultetea u Zagrebu .............121
Diplomirali i magistrirali u 2007........................................................123
Predstojeći dogadaji.....................................................................127
VI. POGLED U PROŠLOST                                                                    
• Svjetlana Šego, Margareta Dodik                                                        
Vojni geografski institut u Firenci......................................................131
Najstariji geodetski časopis.............................................................137
VII. IN MEMORIAM                                                                         
In memoriam Prof.dr.sc. Ladislav Feil, 1947.-2007. ......................................141
Upute suradnicima........................................................................145

Preuzmite

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar