Godišnja Skupština GD H-B 2004

Godišnja, izborna, skupština održana je na Kupresu 28. i 29. svibnja 2004.

godine sa programom aktivnosti kako slijedi:

28. SVIBNJA (PETAK) 2004. GODINE

v 1500 sati Godišnja Skupština GD HB,

v 1700 sati Predavanja:

1. prof.dr. Tomislav Bašić, Geodetski fakultet u Zagrebu

“Dvije temeljne geodetske mreže R Hrvatske”

2. Dalibor Marinčić, dipl. inž. geod, Elektroprivreda HZ H-B

“GIS-teorija i primjena”

v 2000 sati Svečana večera, s plesom i tombolom

29. SVIBNJA (SUBOTA) 2004. GODINE

v 1000 sati Predstavljanje:

“Godišnjak 2003”

v 1100 sati Stručna prezentacija:

Darko Raspudić, dipl. ing. geod. Uprava za geod. i im.-pr. poslove HNŽ/K

Adelko Krmek, dipl. ing. geod. Uprava za geod. i im.-pr. poslove HNŽ/K

Projekt izrade digitalnih katastarskih planova

I. Faza " Izrada georeferenciranih rasterskih planova"

v 1200 sati Okrugli stol*

"Aktualni trenutak geodezije u BiH"

(*sudionici sa pozivnicom organizatora)

Kupres 2004._2


Po planiranom Programu aktivnosti skupštinskih dana započelo se sa samom Godišnjom skupštinom koju je otvorio predsjednik, g-din Ž. Obradović, pozdravivši prisutne; članove Geodetskog društva Herceg-Bosne i njihove goste; iz R Hrvatske gospodu Mirka Alilovića, zamjenika ravnatelja Državne geodetske uprave, dr. Zdravka Kapovića, dekana Geodetskog fakulteta iz Zagreba, Tomislava Bašića, redovitog profesora Geodetskog fakulteta u Zagrebu, mr. Milana Rezu, asistenta na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, Ivicu Mićanovića voditelja projekta "KATASTAR" GTZ-a, potom mr. Antoniju Sikimić ispred Federalne geodetske uprave iz Sarajeva i g-dina Jozu Perića ispred Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije, te predstavnike srodnih geodetskih Društava gospodu; Voju Crepulju i Jadranka Ivića iz R Srpske, Radu Fazlića i Fuada Bilajaca iz Tuzle, i Eldina Đonlagića iz kantona Sarajevo, koji su se pozdravnim govorima također obratili sudionicima skupa.

Po okončanju ovoga, protokolarnog, dijela Skupštine Predsjednik je predložio dnevni red koji je aklamacijom i usvojen nakon čega se prešlo na rad po točkama istog u kojima su se nakon podnesenih; Godišnjeg izvješća o radu Društva, Izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju, Program rada Društva, Prijedlog Proračuna, i rasprave, isti jednoglasno usvojili.

g-din Ivan Lesko podnosi Godišnje izvješće o radu

Kako, sukladno čl. 13. Statuta Geodetskog društva HB H-B, mandat predsjednika Skupštine, predsjednika Društva, članova Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti traje dvije godine,a kako je ova Godišnja skupština bila izborna, to je, u daljnjem tijeku rada, nakon razrješenja nositelja dosadašnjih funkcija, slijedio izbor članova za pojedina tijela Društva.

Uz poštivanje Statuta i izbornu proceduru za naredni, dvogodišnji mandat, izabrani su za:

Predsjednika Skupštine Društva; Toni Bukovac

Predsjednika Društva; Stipica Oreč

i članove tijela Društva;

Upravnog odbora;

Miroslav Musa,

Vinko Ivanković,

Margareta Dodik,

Ivan Medić,

Tomo Crnogorac,

Zdravko Prka,

Ivan Lesko,

Željko Obradović,

Dalibor Marinčić,

10. Jozo Radman,

Nadzornog odbora:

Adelko Krmek,

Antonela Slišković,

Branka Ivić,

Suda časti:

Andrija Đajić,

Blaž Kesić,

Julijana Zovko

Kupres 2004._4Na Skupštini je usvojena i Odluka o promjeni adrese sjedišta Društva koja bi ubuduće glasila: Mostar, Stjepana Radića 3, čime se iscrpio predviđeni Dnevni red, te je Predsjednik Skupštine uz zahvalu gostima i sudionicima zatvorio Skupštinu.

Nakon kratke stanke, prof. dr. Tomislav Bašić s Geodetskog fakulteta u Zagrebu održao je predavanje u kome je predstavio dvije temeljne mreže u R Hrvatskoj, koje se veoma dojmilo prisutnih članova Društva prvenstveno iz razloga što je uopće moguće da se i najzahtjevniji poslovi iz domena geodezije, kao što su gravimetrijska mjerenja, obave u nama bliskom okruženju i od stručnjaka sa kojima imamo, dugogodišnju, veoma dobru suradnju i koji su deklarirani prijatelji Društva.

Predavanje Dalibora Marinčića, dipl. ing. geod. iz Mostara o Geoinformacijskim sustavima (GIS) u teoriji i praksi predstavljeno je na veoma primamljiv način koji je mogao zadovoljiti i one koji o tome znaju dosta, ali i one koji će ponukani predavanjem poželjeti da im primjena GIS-a što prije olakša svakodnevni rad.


U sklopu svečane večere sa zabavnim programom po prvi put je organizirana, ali i veoma dobro primljena, tombola, za koju su nagrade dobivene od sponzora i prijatelja Društva.

Posebno moramo istaći gestu većeg broja sretnih dobitnika koji su svoje dobitke poklonili Društvu za brigu o osobama sa posebnim potrebama "Nazaret" u Mostaru i novo uspostavljenom katastru općine Dobretić.


Drugog dana skupa Dekan Geodetskog fakulteta u Zagrebu Zdravko Kapović predstavio je "Godišnjak 2003" o kome je govorio sa mnogo topline, rekavši da je posebno prijatno iznenađen sadržajem, znajući iz vlastitog iskustva koliko truda treba da se napravi neka edicija, a posebno ovako bogata stručnim člancima i drugim zanimljivostima, ocjenjujući naše glasilo veoma visokom ocjenom.

Stručnu prezentaciju projekta "Izrada digitalnih katastarskih planova - I Faza, izrada georeferenciranih rasterskih planova", Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K održali su djelatnici Uprave Adelko Krmek i Darko Raspudić koji su govorili o sadržaju i cilju samog Projekta, dok je ravnatelj Uprave g-din Ivan Lesko govorio o realizaciji koja je već započela i koja predstavlja veliki iskorak u cilju modernizacije geodetske djelatnosti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Skup je okončan okruglim stolom na temu: "Aktualni trenutak geodezije u BiH" koji je Društvo organiziralo imajući u vidu neophodnost poboljšanja statusa geodetske struke i mnogobrojne neriješene probleme u geodetskoj djelatnost kao što su: nedefiniran ustroj geodetske djelatnosti, donošenje novih zakona iz geodetske djelatnosti, primjenu Zakona o zemljišnoj knjizi, nedefiniran status privatne djelatnosti, neophodnu modernizaciju, te nedostatak stručnog kadra.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar