PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Broj 35-07
Mostar, 28. 05. 2007. godine

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

- I. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini -

Geodetsko društvo Herceg Bosne organizira „Prvi Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini“. Kongres će se održati u Hotelu „Zenit“ u Neumu od 31.05. – 02.06. 2007. godine. Na kongresu se očekuje nazočnost preko 300 sudionika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova.

Na Kongresu će biti prezentirana 24 rada koji su podijeljeni u pet cjelina ujedno i pet radnih sesija Kongresa:
v Zakonodavni okvir i planiranje aktivnosti u katastru,
v Geodetske osnove i nove tehnologije mjerenja u katastru,
v Potpora procesima harmonizacije podataka katastra i zemljišne knjige,
v Digitalizacija katastra,
v Katastar u funkciji upravljanja prostorom

 

Posebno treba istaći činjenicu da će se sudionicima kongresa obratiti i gospodin Nick Land direktor Glavnog ureda EUROGEOGRAPHICS-a (Udruge Agencija europskih zemalja mjerodavnih za geodeziju i kartografiju). Gospodin Land će govoriti o aktivnostima na polju geodezije i katastra, koje se u Europi provode na temelju direktive Europske Komisije o infrastrukturi prostornih podataka (INSPIRE). Obraćanje g. Landa planirano je tijekom IV. sesije kongresa (02.06. - 9.00 – 10.30 sati).

U sklopu kongresa organizirana je izložba geodetske opreme i software-a.

Ovaj Kongres će, nakon dugo vremena, omogućiti susret i rasprave sudi­onika procesa preobrazbe evidencije nekret­nina i prava na nekretninama iz znanstvenih krugova, državnih institucija i neposredne geodetske djelatnosti, a sve u svrhu boljitka geodetske znanosti i struke. Bit će to i priliku sresti stare prijatelje i kolege sa studija i iz škole, obnoviti stare kontakte, što će sve doprinijeti uspješnijem i kvalitetnijem radu na sređivanju katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija u budućnosti.

Temeljna zadaća Kongresa je, pored razmjene iskustava i informacija na polju katastra i zemljišnih knjiga, je da promovira značaj razvoja katastra i zemljišnih knjiga kao preduvjeta za uspješan ekonomski razvitak u Bosni i Hercegovini.

Bliže informacije o Kongresu, mogu se dobiti na adresama Društva:

Geodetsko društvo H-B
Stjepana Radića 3
88000 Mostar
tel./faks: (+387 36) 326 795
e-mail:
Web: http://www.gdhb.ba

Ovim Putem želim Vas zamoliti da u programima/ na stranicama vašeg medija na adekvatan način popratite održavanje I. Kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini.

P r e d s j e d n i k D r u š t v a

Stipica Oreč, dipl.ing geod.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar