Računalna obuka geodetskih djelatnika

Geodetsko društvo Herceg-Bosne, u suradnji sa Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K i Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove SBK, a temeljem realizacije Programa rada Društva – edukacija geodetskih djelatnika i iskazane potrebe, u prosincu 2009. godine uputilo je obavijest o organiziranju računalne obuke po niže navedenom programu:

 

I. SEMINAR


OSNOVNI RAD S WINDOVSOM

- Kreiranje mape, kopiranje, pohranjivanje, itd..

UVOD U AUTO- CAD

- Upoznavanje s izbornikom (glavni meni)

RAD U AUTO-CAD-u

- Izrada slojeva (leyeri sa svojim atributima)

- Alati za crtanje

- Alati za modificiranje

- Alati za kartiranje (dimenzioniranje)

- Ostali alati

II.SEMINAR

RAD S RASTERIMA

- učitavanje rastera (loko ili u koord.sustavu)

- skaliranje

- georeferenciranje,

- prozirnost

- vektorizacija,

- razmjena podataka (dxf format)

- unos datoteka i ostalih podataka

- učitavanje austrougarskih planova u mjerilu izrade

- preklapanje austrougarskih planova preko rastera

Putem priloženog obrasca na obuku se prijavio 106 sudionik iz 25 katastara. Tako veliki odaziv iziskivao je veoma ozbiljan i temeljit pristup i pripremu kako bi se obuka provela što kvalitetnije. Dodatne teškoće, osim međusobne udaljenosti katastara, predstavlja prostor i oprema/računari u istim kako bi svaki sudionik imao maksimalno dobre uvjete koji bi rezultirali uspješno provedenom obukom. Imajući sve gore spomenuto u vidu i trenutnu tešku materijalnu situaciju općina, ali i djelatnika, na sastanku radne skupine zadužene za organiziranje i provedbu obuke zaključeno je slijedeće:

- jedinstvena cijena obuke je 50 KM po sudioniku,
- obuka će se održati na 12 lokacija (10 katastara i 2 Uprave),
- za predavače su predviđeni: Damir Zovko, Tomislav Tomić i Darko Raspudić-iz Mostara, te Dinko Zelić-Voloder i Leon Ćosić- iz Bugojna,
- za koordinatore sa katastrima i predavačima predviđeni su:
- Margareta Dodik i Adelko Krmek za Jablanicu, Čapljinu, Čitluk, Neum, Stolac, Ravno, Odžak i Orašje,
- Antonela Slišković za: Grude, Široki Brijeg, Posušje i Ljubuški,
- Ruža Mrnjavac i Stipica Oreč za: Gornji Vakuf, D.Vakuf-Uskoplje, Dobretići, Vitez, Busovaču, Kiseljak, Kreševo, Fojnicu i Žepče, te
- Zdravko Prka za: Tomislavgrad, Kupres, Livno, Drvar, i Prozor-Ramu.
Slijedilo je slanje obavijesti i uputa prijavljenim sudionicima kako bi se što prije upoznali sa rasporedom obuke i načinom uplate. Po pristizanju prvih uplata, koje bi zaokružile predviđenu lokaciju, uslijedio je dogovor koordinatora sa sudionicima o terminima i drugim preduvjetima za održavanje obuke.
Prva obuka održana je u Mostaru, u Upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, 16. i 17. veljače 2010. godine, i po ocjeni sudionika ispunila je njihove potrebe i očekivanja. Dogovoreno je da se, u slučaju potrebe za dodatnom obukom ili obukom bilo koje vrste/programa mogu obratiti na istu adresu.

Slijedi, narednih dana, obuka u Livnu, Odžaku i Žepču, a dalji tijek će ovisiti o pristiglim uplatama i dogovoru koordinatora i sudionika o odgovarajućim terminima.

Na stranici Društva redovito ćemo vas izvještavati, slikom i riječju, o održanim obukama.

Svi oni koji su zakasnili sa prijavama ili su bili pomalo skeptični mogu se javiti na adresu Društva kako bi pokušali organizirati dodatne termine obuke.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar