STUDIJSKO PUTOVANJE LISTOPAD 2009

Prag 2009._101Geodetsko društvo Herceg Bosne, od svoga osnutka, nastoji da na polju edukacije članstva, ali i drugih geodetskih djelatnika, učini što je moguće više. O tome koliko je važno imati stručan i educiran kadar, koji je u tijeku sa najnovijim tehnologijama i opremom, mislim da je izlišno govoriti i ponavljati.

Ipak, moramo podsjetiti članstvo, ali i one koji nam mogu pomoći, da sa provedbom naših programa i stupnjem edukacije geodetskih djelatnika još uvijek nismo zadovoljni. Glavni razlog tomu je, prvenstveno, u nedostatku materijalnih sredstava, tako da se edukacija svela na sudjelovanje pojedinih članova Društva na kongresima i skupovima domaćih i inozemnih institucija, predavanja u sklopu Godišnje skupštine te studijska putovanja.

 

Odabir Praga, kao odredišta za naše ovogodišnje studijsko putovanja, slijed je nekoliko povezanih okolnosti. Naime, opće poznato je da sudjelovanje na nekom od stručnih kongresa i skupova geodeta, zbog visoke kotizacije i ostalih troškova, za većinu geodetskih djelatnika je nedostupno, pa nam studijska putovanja ostaju kao najbolji i najdostupniji vid edukacije. Međutim, moram spomenuti problem, a to znaju ponajbolje članovi Upravnog odbora, pronalaženja institucije koja je voljna organizirati radni posjet i pripremiti odgovarajuće prezentacije. Rješenje smo pronalazili koristeći osobne, prijateljske i poslovne, kontakte pojedinih članova Društva sa potencijalnim domaćinima.

Tako je bilo i ove godine kada je, zahvaljujući g-dinu Obradoviću, naša zamolba upućena na g-dina Karela Večeřu iz Uprave za premjer, kartografiju i katastar R Češke, u kojoj smo izrazili želju da se upoznamo sa ustrojem, nadležnostima, načinom rada, uslugama koje pružaju, softverima (programima) za obradu podataka i unošenje promjena, te posebno o aktivnostima na implementaciji nacionalne infrastrukture prostornih podataka, prihvaćena sa zadovoljstvom.

Vodeći se prošlogodišnjim pozitivnim iskustvom na put smo krenuli u noćno/jutarnjim satima i tako dobili dodatni dan za razgledavanje jednog od najljepših gradova Evrope.

Cjelodnevni radni posjet Upravi za premjer, kartografiju i katastar R Češke (Český úřad zeměměřický a katastrální) bio je veoma dobro organiziran sa pomno, i na visoko stručnom nivou, pripremljenim prezentacijama, a odvijao se po dole navedenom programu
§ 8:45

Sastanak na ulazu u zgradu,

§ 9:00

Uvod

§ 9:10

Uprava za geodeziju, kartografiju i katastar – kratki pregled

§ 9:35

Ured za izmjeru – osnovni zadaci i arhive

§ 10:15

Diskusija

§ 10:30

Stanka za kavu

§ 11:00

Uredi za katastar i njihove osnovne zadaće

§ 11:30

Ured za katastar grada Praga – kratki uvod

§ 12:00

Posjet katastru grada Praga, Zemljišnoj knjizi i prijemnoj kancelariji u 3 grupe

§ 13:30

Ručak u Upravi za geodeziju, kartografiju i katastar

  • Pregledi: 546
  • Pregledi: 640
  • Pregledi: 586
  • Pregledi: 560

Mada je program radnog posjeta imao precizno planiranu satnicu, koja je u prvom dijelu i poštivana, vrijeme predviđeno za diskusiju bilo je nedostatno za brojna pitanja koja su inicirale zanimljive prezentacije. Isto se ponovilo i prilikom obilaska prijemne sale, katastarskog ureda i gruntovnice. Sve ono što rade, a posebno kako rade u Češkoj bilo je jedno novo, a jednim djelom i zbunjujuće iskustvo, o zbog čega - pročitajte u novom broju Godišnjaka.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar