PRIOPĆENJE povodom prijema Društva u FIG – Međunarodnu Federaciju geodeta

Geodetsko društvo Herceg-Bosne je na 14. Kongresu FIG-a –Međunarodne federacije geodeta svečano primljeno u punopravno članstvo ove uvažene međunarodne organizacije. Certifikat o članstvu primio je gospodin Željko Obradović, član Upravnog odbora Društva od gospodina Stiga Enemarka predsjednika FIG-a.

Gospodin Stig Enemark i gospodin Željko Obradović po uručenju certifikata o članstvu

Međunarodna federacija geodeta osnovana 1878. godine u Parizu je nevladina organizacija čija je svrha podržati međunarodnu suradnju geodeta za napredak u svim područjima njihovog djelovanja. FIG je organizacija sastavljena od članica geodetskih udruga i drugih akademskih, korporacijskih i strukovnih subjekata kao i pojedinaca koja zastupa interese geodeta širom svijeta i pokriva cijeli opseg stručnih područja unutar geodezije kao profesije i znanosti. Federacija omogućuje raspravu na međunarodnom forumu u cilju promicanja profesionalne prakse i standarda. Organizacija je priznata od strane UN-a, i ima uspješnu suradnju s većinom tijela i organizacija koje djeluju pod okriljem UN-a. Članice FIG-a dolaze iz 120 zemalja širom svijeta. Zbog svega navedenog veliko nam je zadovoljstvo i čast što smo kao prva udruga geodeta iz BiH postali članovi ove značajne međunarodne organizacije.

Članstvo u FIG-u omogućit će članovima društva slobodan pristup informacijama i iskustvima koja su objedinjena u cijelom nizu publikacija, koje su nastale kroz rad 10 različitih povjerenstava koja unutar FIG-a pokrivaju različita područja djelovanja geodeta. Naravno da ćemo imati mogućnost razmjene informacija s cjelokupnom svjetskom geodetskom zajednicom okupljenom u FIG-u.

Članstvo u FIG-u, predstavlja vrhunac djelovanja Geodetskog društva Herceg Bosne i najbolju čestitku za naš 15 rođendan koji slavimo ove godine. Istovremeno to je i potvrda dosadašnjeg rada Društva jer je upravo dosadašnji rad bio naša glavna preporuka za članstvo u FIG-u. Taj rad odlikuje izdavanje publikacije Društva – Godišnjaka koji će ove godine biti izdat devetu godinu zaredom, organizacija studijskih putovanja u europske zemlje s ciljem upoznavanja geodetsko-katastarskih sustava tih zemalja i organizacija I. kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini 2007. godine, koji je sa svojih 400 sudionika najveći skup geodeta u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini.

Pored ovih aktivnosti Društvo daje zasluženu pozornost trajnom obrazovanju svojih članova i ostalih zainteresiranih kolega, kao i obrazovanju novih generacija geodetskih stručnjaka, za kojima se osjeća velika potreba. U tom pravcu utemeljili smo Zakladu za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, koja bi trebala početi s radom sredinom svibnja poslije registracije kod nadležnog državnog ministarstva.

Radom na utemeljenju zaklade i budućim radom same zaklade želimo opravdati povjerenje koje nam je FIG ukazala svojim prijemom u punopravno članstvo.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar