PRIOPĆENJE ZA JAVNOST o održanoj Godišnjoj, izbornoj, skupštini, Geodetskog društva Herceg-Bosne

Međugorje 2010._25Po već uhodanoj, dugogodišnjoj, praksi Godišnja skupština ima svoj „radni“ i „edukativni“ dio, a kako je ovogodišnja Skupština ujedno i izborna, to je na početku zasjedanja izabran, g-din Vinko Ivanković, za novog predsjednika Skupštine. Uslijedilo je podnošenje, i usvajanje, godišnjih izvješća; o radu i financijskom poslovanju. Nakon toga su, imajući u vidu teritorijalnu zastupljenost, izabrani članovi za tijela Društva: Predsjednik Društva, Upravni i Nadzorni odbor, te Sud časti. Sukladno odredbama Statuta produžen je mandat, g-dinu Zdravku Prki, dosadašnjem predsjedniku Društva, za naredni period od dvije godine. Nakon usvajanja prijedloga Programa rada i Proračuna Društva, uslijedio je, po općoj ocjeni, vrlo važan korak u djelovanju Društva - usvajanje Odluke o osnivanju Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike, Statuta Fondacije i ostalih akata potrebitih za registriranje Fondacije.

U nastavku su gospoda: Adelko Krmek, kao glavni urednik i Petar Nikolić kao prezentator, predstavili novi broj glasila Društva "GODIŠNJAK 2009", koji će se moći uskoro vidjeti na novodizajniranoj web stranica Društva, prezentiranoj, također, na ovoj Skupštini.
U uvodnom, „edukativnom“, dijelu Skupštine uvodničar, g-din Zdravko Prka, sudionike je podsjetio na ključne probleme, onih koji donose zakone vezane za geodetsku djelatnost, odnosno zemljišnu administraciju, ali i nas geodeta: neinformiranost, needuciranost i nerazumijevanje stvarnih potreba za promjenama u oblasti evidencije nekretnina u zemlji, s nadom da će održano predavanje, koje se bavilo pregledom brojnih aktivnosti Federalne geodetske uprave, i okrugli stol na temu: Održavanje katastra u novom okruženju pridonijeti rješavanju spomenutih problema. Uvodničari, na okruglom stolu, bili su gospoda Ivan Lesko i Stipica Oreč.

  • Pregledi: 850
  • Pregledi: 829
  • Pregledi: 791
  • Pregledi: 792

Nakon izlaganja g-dina Željka Obradovića, direktora Federalne geodetske uprave, u kome je naglasak bio na neusvajanju novog zakona o izmjeri i katastru, predsjednik Upravnog odbora je predložio Skupštini, jednoglasno usvojen, slijedeći zaključak: „Skupština Geodetskog društva HB zadužuje Upravni odbor da, na svojoj prvoj sjednic, formira radnu grupu čija će zadaća biti nastavak razgovora i pregovora sa svim zainteresiranim čimbenicima na razini Federacije (Federalna geodetska uprava, Federalno ministarstvo pravde, ostale udruge geodeta, Savez općina i gradova F BiH), kako bi se pronašlo odgovarajuće i opće prihvatljivo zakonsko rješenje. Radna skupina će, paralelno, pripremiti tekst nacrta županijskih zakona o katastru i pripremiti ih za raspravu i usvajanje. Nadalje, Skupština geodetskog društva H-B u potpunosti podupire sadašnji prijedlog Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, čiji predlagatelj je Federalna geodetska uprava, i koji je usvojen od strane Vlade F BiH “.
Zatvarajući Skupštinu, g-din Ivanković, zahvalio se sudionicima, posebno dragim gostima iz Geodetske uprave R Hrvatske, Geodetskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog geodetskog društva, Federalne geodetske uprave, te srodnih udruga geodeta iz F BiH, pozivajući ih na naredno zasjedanje Skupštine i stalnu „borbu“ za boljitak geodetske struke.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar