Priopćenje sa proširene sjednice Upravnog odbora

Upravni odbor Geodetskog društva Herceg-Bosne održao je svoju proširenu sjednicu, dana 03. rujna 2010. godine sa početkom u 10ºº sati, sala za sastanke općine Kiseljak.
Prvu sjednicu, nakon kratke ljetne stanke, po ustaljenoj praksi, Upravni odbor održao je u proširenom sazivu, zajedno sa predsjednikom Skupštine i članovima ostalih tijela Društva.

Zbog trenutno aktualnih projekata iz oblasti geodetske djelatnosti i upoznavanja sa osnivanjem Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike na sjednicu su, kao gosti, pozvani i Mladen Mišurić-Ramljak, načelnik općine Kiseljak, Božana Banduka, predsjednica Općinskog suda Kiseljak i Vesna Latinović, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Kiseljak.
Na sjednici se, po usvojenom dnevnom redu, raspravljalo o aktualnim radnjama na organizaciji tradicionalnog studijskog putovanja, „Listopad 2010“. Prisutni su, u kratkom izlaganju, upoznati da je nakon odaslanih ponuda, kao najprihvatljivija, izabrana ponuda agencije Goyatours, da su odaslane obavijesti o putovanju, i da prijave uvelike pristižu.
Provedena rasprava rezultirala je zaduženjima u okviru kojih bi se trebale odraditi radnje: precizirati detaljan plan radnog posjeta, uz osiguranje stručnog prevoditelja, napraviti, i dostaviti sudionicima, detaljan itinerer putovanja sa satnicom, te sve ostale neophodne radnje, a koje ne treba posebno spominjati iz razloga „uhodanosti“ radne skupine zadužene za organizaciju putovanja.
U nastavku sjednice prisutni su upoznati sa radnjama oko registracije Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike čime su okončane dugogodišnje aktivnosti oko pronalaženja rješenja za osiguranje nedostajućih visokoobrazovanih stručnjaka geodetske, a zbog u novije vrijeme izražene potrebe, i geoinformatičke struke u BiH. (više o Fondaciji u prezentaciji koja se priprema).
Rečeno je da je Fondacija registrirana, kod Ministarstva Pravde F BiH, te da su poduzete i ostale radnje koje su uvjet kako bi ista mogla djelovati sukladno zakonu, (pečat, račun, ID broj), a da će se u narednim danima pripremiti Pravilnik o dodjeli stipendija i pripremiti ostali dopisi koji bi trebali rezultirati, onim zbog čega je Fondacija i osnovana – dodjelom stipendija studentima geodezije i geoinformatike.
Vezano za aktivnosti radne skupine, zadužene da prati proces donošenja Zakona o izmjeri i katastru nekretnina na federalnoj razini, rečeno je da su iste trenutno usporene, osim dijela koji se odnosi na pripremu nacrta županijskog zakona o katastru.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar