II. KONGRES O KATASTRU U BIH ILIDŽA 28.09. - 30.09.2011. - RADOVI I PREZENTACIJE

A) Uvodna predavanja - predstavljanje međunarodnih organizacija iz područja geodezije 
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Iain Greenway, potpredsjednik FIG-a  Uloga FIG-a    
 Dave Lovell, izvršni direktor Eurogeographisca  Potpora katastru, registraciji zemljišta i kartografiji u Europi    

 

B) Aktualnosti u zemljišnoj administraciji 
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Prof.dr.sc. Midrag Roić, Ivan Lesko dipl.ing.geod.  Treba li se katastrom provoditi zemljišna politika    
 Samira Leskovac dipl.ecc., Edib Mehmedović, dipl.ing.geod.  Projekt registracije zemljišta u FBiH  - Aktivnosti projekta u periodu 2007-2011 godina    
 Nenad Tesla dipl.ing.geod.Desanka Popović dipl.ing  Svojinska evidencija u Republici Srbiji    
 Prof.dr.sc. Tihomir Gligorić, Doc.dr.sc. Milan Blagojević  Osvrt na neka nerazumijevanja Zakona o katastru Republike Srpske    
 Ivan Lesko dipl.ing.geod, Goran Dujić dipl.iur.  Prijelazno rješenje za usklađivanje katastra zemljišta zasnovanog na novoj izmjeri i zemljišnih knjiga    

 

C) Nacionalna infrastruktura prostornih podataka - izazov za budućnost
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Željko Obradović dipl. ing. geod. Infrastruktura prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine
Mr. sc. Ljerka Rašić Nova uloga geodetskih uprava u regiji – koordinator uspostave   infrastrukture prostornih podataka

Doc. dr. sc. Vlado Cetl,
Prof. dr. sc. Siniša Mastelić Ivić,
Marina Zeljko mag. ing. geod. i geoinf.,

INSPIRE i katastarski podaci
Mr. sc. Slobodanka Ključanin, Kemal Osmanović dipl. ing. geod.,  Geoportal u fukciji servisiranja prostornih podataka  

Mr. sc. Dušan Jovanović,
Prof. dr. sc. Miro Govedarica,
Mr. sc. Vladimir Pajić
Ivan Alargić mag. ing.,

Model Administrativnih jedinica i Adresnog registra u skladu sa INSPIRE direktivom

 

D) Katastar kao osnova za prostorne informacijske sustave
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
 Prof.dr.sc. Miro Govedarica, Aleksandra Ristić mag.ing., Mr.sc. Dubravka Bošković, Đorđe Pržulj mag.ing.  LADM profil za Republiku Srpsku    
Branka Barišić dipl. ing. geod., 

Prof. dr. sc. Željko Bačić

 Primjena modernih tehnologija u uspostavi pomorskog dobra u Hrvatskoj    

Mr. sc. Stojanka Branković

Masovna procena vrednosti nepokretnosti  
Snežana Rakočević,  dipl. ing. el. Korišćenje podataka Uprave za nekretnine  

 

E) Održavanje i obnova katastra i zemljišnih knjiga
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Ferid Durmišević dipl. ing. geod Održavanje premjera i katastra zemljišta  - kritički osvrt na postojeću praksu

Tomislav Tomić dipl. ing. geod.,
Adelko Krmek dipl. ing. geod.,
Nikolina Vukanović dipl. ing. geod.

Otklanjanje grešaka u katastarskom operatu otkrivenih kroz izradu BPKN  

Ivica Mićanović dipl. ing. geod.

Ažuriranje baze podataka zemljišne knjige podacima usklađivanja katastra i zemljišne knjige i podacima o nekretninama u etažnom vlasništvu  

Vesna Latinović dipl. iur.,
Anđelka Bonić dipl. iur.

Zamjena zemljišne knjige - organizirani pristup

Mr. sc. Dragan Macanović

Katastar nepokretnosti u Republici Srpskoj

 

F) Reforme geodetsko katastarskog sustava i tehničko tehnološki preduvjeti
Autor Naslov rada Tekst Prezentacija
Darko Mišković dipl. ing. geod., Projekat “BiHPOS” – uspostava mreža permanentnih GNSS stanica za prostor BiH

Dr. sc. Marijan Marjanović,
Prof. dr. sc. Željko Bačić,
Prof. dr.sc. Tomislav Bašić,

CROPOS – on-line transformacijske usluge

 Dr. sc. Mirza Ponjavić, Obrad Dragičević dipl. ing. geod.,

 Razvoj tehničkih standarda za stvaranje podataka zemljišnog informacijskog sistema BiH    

Mr sc. Ivan Landek,
Igor Vilus dipl. ing. geod.,

Ažuriranje temeljne topografske baze (TTB) i izrada ažuriranih listova TK25

Prof. dr. sc. Željko Bačić,
Prof. dr.sc. Tomislav Bašić

 Modernizacija programa obrazovanja geodetskih stručnjaka u skladu s reformom geodetsko-katastarskog sustava u Hrvatskoj    

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar