PRIOPĆENJE ZA JAVNOST održanoj Godišnjoj, izbornoj, skupštini, Geodetskog društva Herceg-Bosne, Kupres, 15. - 17. lipnja 2012. godine

Geodetsko društvo Herceg-Bosne održalo je u hotelu „Adria-ski“ na Kupresu Godišnju, izbornu, skupštinu. Uz članove Društva u radu Skupštine sudjelovali su i cijenjeni gosti iz R Hrvatske te predstavnici udruga geodeta iz Federacije i R Srpske.

Skupština, sa pratećim aktivnostima, odvijala se po programu koji je započeo radnim dijelom u kome su podnesena, i usvojena, izvješća o radu u proteklom periodu i financijskom poslovanju Društva, usvojen Program i Proračun Društva za naredni period te Izvješće o radu Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike. U Izvješću o radu naglasak je bio na II. Kongresu o katastru u BiH, kao najzahtjevnijoj aktivnosti pored onih redovitih: sjednica Upravnog odbora na kojim se najčešće raspravljalo o aktualnim radnjama vezanim za zakonsku regulativu, na federalnoj i županijskim razinama, pripremama II. Kongresa, organiziranju studijskog putovanja, izradi Godišnjaka Društva, pripremi Godišnje skupštine i ostaloj problematici koja se pojavljivala u izvještajnom periodu. U zaključku Izvješća predsjednik Društva, g-din Prka, izrazio je nadu da, unatoč svemu oko nas, idemo naprijed u trasiranju i izgradnji boljeg, učinkovitijeg i pravednijeg sustava, ne samo na području geodezije, nego u društvu u cjelini. Mada ništa nije jednostavno i neće se riješiti samo po sebi, rekao je da moramo okrenuti novu stranicu tražeći iznova bolja rješenja u svakodnevnim zadaćama te izrazio želju da sve nas potakne i ohrabri da uložimo maksimalan napor i trud u promicanju znanja, struke i svih ljudskih i moralnih načela i vrednota, jer to je naša zadaća, a treba nam biti i cilj.

  • Pregledi: 1027
  • Pregledi: 965
  • Pregledi: 1001
  • Pregledi: 974

Izneseni podatak, u Izvješću o radu Fondacije za stipendiranje, da Fondacija u ak. 2011.2012. godini stipendira 8 studenata potakla je ravnatelja Državne geodetske uprave R Hrvatske, dr.sc. Danka Markovinovića da se obrati sudionicima i izrazi pohvalu i čestitke Društvu za ovaj hvale vrijedan i zahtjevan projekt, i nažalost tako rijedak u ovo vrijeme.
U nastavku je usvojen prijedlog Statuta u koji su dodani neki novi članci, vezani za etički kodeks, broj članova Upravnog odbora i trajanje mandata članova Društva, što je bio uvjet da se u nastavku zasjedanja Skupštine izaberu novi članovi tijela Društva. Imena novoizabranih članova biti će objavljena na stranici Društva nakon proširene, konstituirajuće, sjednice svih izabranih u tijela Društva.
Nakon što je iscrpljen dnevni red i Skupštini se obratili novoizabrani predsjednici: Društva, g-din Adelko Krmek i Skupštine, g-din Zdravko Prka, ista je zatvorena i uslijedilo je predstavljanje novog izdanja glasila Društva - „Godišnjak 2011“.
Godišnjak je, iscrpno, članak po članak, predstavio prof. dr. sc. Tomislav Bašić prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju na Geodetskom fakultetu u Zagrebu. Bilo je ugodno slušati, posebice članovima Uredništva, riječi pohvale za kvalitetu istog i usporedbu sa drugim sličnim listovima koji imaju daleko izdašniju potporu nego što je ima Godišnjak.
Nadamo se da će i naši čitatelji biti istog mišljenja i odazvati se na poziv iz Predgovora, što bi bila najbolja, i jedina, nagrada svima onima koji nisu žalili truda da imamo još jedan, jedanaesti po redu, Godišnjak.
Drugi dan je, kako je to već ustaljeno, započeo sa predavanjem g-dina Denisa Tabučića „PRAKTIČNA PRIMJENA BIHPOS-a“ GNSS mreže permanentnih stanica u Bosni i Hercegovini, projekt Federalne geodetske uprave i Geodetske uprave R Srpske, pušten u rad u rujnu 2011. Godine, i koji zasigurno spada u jedan od najznačajnijih događaja za geodetsku struku, u poslijeratnom periodu u našoj zemlji. To je pokazala i rasprava i brojna pitanja koja su uslijedila nakon predavanja na koja je prezentator strpljivo i iscrpno odgovarao.
Ništa manje zanimanja pobudila je i prezentacija g-dina Mirka Alilovića, koautora monografije „TOPOGRAFSKE KARTE NA PODRUČJU HRVATSKE“ koja nudi pregled izrade topografskih karata, od 1673. godine do danas, podijeljen u šest poglavlja koja pokrivaju četiri vremenska perioda.
Koliko nam je u ova stresna vremena potrebno opuštanje i bijeg iz zamorne svakidašnjce najbolje se vidjelo na sportskim natjecanjima u kojima su sudjelovali skoro svi sudionici, a poneki i u više sportskih disciplina. Počelo se pikadom, u kojem je pobjednik bila Ruža Mrnjavac, i stolnim tenisom gdje je svoju prošlogodišnju pobjedu potvrdio Nevenko Barbarić, a nastavljeno tenisom kojeg je pobjednik Marijo Šušnjara najavio da dolazi vrijeme „smjene“, odnosno mladih što je potvrdila i pobjeda ekipe bivših stipendista Društva u sastavu: Marija Kovačević, Ante Rezo i Branimir Marinčić. Da je spoj mladosti i iskustva dobra kombinacija vidjelo se nakon pobjede u malom nogometu „Šarenih“, kapitena Gojka Hercega.
Dobro druženje tijekom, produžene, svečane večere bilo je kao šlag na torti jedne od sveukupno najuspješnijih Skupština, u čemu smo svi bili jednoglasni, a oni koji nam se ovaj put nisu pridružili možda ih priložene fotografije, i vjere da to ne propuste iduće godine.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar