POZIV na studijsko putovanje Listopad 2012.

Geodetsko društvo Herceg-Bosne, organizira Studijsko putovanje u cilju stručnog/radnog posjeta Uredu za geodeziju, kartografiju i katastar Slovačke republike (Úrad  geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - http://www.skgeodesy.sk/).

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar