Studijsko putovanje „Listopad 2012“ - priopćenje

Varaždin-Beč-Bratislava 2012._1Geodetsko društvo Herceg – Bosne organiziralo je od 16. listopada do 20. listopada 2012. tradicionalno studijsko putovanje na kome su sudjelovala 52 člana Društva.

Kako je ovogodišnje putovanje bilo i jubilarno, deseto, mislimo da osvrt na jubilej, odnosno dosadašnja putovanja zaslužuje poseban članak, nadam se u idućem Godišnjaku.

Ne želim spominjati važnost i ono što dobivamo od naših studijskih putovanja jer dovoljno govori sam interes članova za ista, a mislimo da nas je, ono što smo tijekom posjeta geodetskim institucijama u raznim državama vidjeli i što nam se činilo nedostižnim, potaklo da uložimo sve snage kako bi to primijenili i kod nas.

Ured za geodeziju, kartografiju i katastar Republike Slovačke (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) bilo je odredište studijskog putovanja „Listopad 2012“ gdje smo se, kroz četiri prezentacije, upoznali sa svime onim što spada pod geodetsku djelatnost u Slovačkoj.

Prva prezentacija, g-đe Katarine Leitmanove, imala je za temu upoznavanje sa osnovnim podatcima o Republici Slovačkoj, državnom ustroju te Uredu općenito u okviru čega smo saznali:

- da Republika Slovačka ima teritorij od 49 035 m² i 5,4 miliona stanovnika, prosječnu plaću 786,00 eura, u struci/branši 696,00 eura,

- da Vlada ima 13 ministarstava i 9 samostalnih ureda, između kojih je i Ured za geodeziju, kartografiju i katastar Republike Slovačke,

Predstavljani su nam zakonodavstvo, organizacijska struktura i glavne aktivnosti Ureda, koje se uglavnom odnose na tri glavna područja (referentni sustavi, katastar nekretnina i službenu kartografiju), kao i druge informacije vezane za rad Ureda (proračun s kojim raspolažu, podatci koje pružaju i planiraju pružati, tekući projekti koji se financiraju iz EU fondova, aktivnosti povezane s INSPIRE direktivom i EuroGeographics proizvodima, međunarodna suradnja i komora geodeta u Slovačkoj).

  • Pregledi: 1010
  • Pregledi: 1045
  • Pregledi: 992
  • Pregledi: 1020

Druga prezentacija, g-dina Branislava Droščaka, bavila se stanjem vezanim za referentni okvir (osnovne geodetske mreže). Kroz prezentaciju smo upoznati s geodetskim datumom koji se primjenjuje u Slovačkoj, mrežom permanentnih GPS stanica, nivelmanskom i gravimetrijskom mrežom, kao i poslovima vezanim za izmjeru i održavanje državne granice.

Treću prezentaciju imala je g-đa Martina Behuliakova koja nam je predstavila Katastar nekretnina u Slovačkoj, temu koja je za većinu sudionika putovanja i najzanimljivija kako zbog statusa u tijelima državne uprave, decentraliziranog sustava te stupnja informatizacije. Zanimljivo je reći da je Ured odgovoran za vođenje podataka o nekretninama (katastar) i za vođenje podataka o pravima (zemljišna knjiga). Detaljno smo upoznati sa onim što je predmet katastra, koje podatke imaju, što upisuju, što, kako i za koju naknadu izdaju, te tko su njihovi korisnici.

Četvrta prezentacija, g-dina Luboslava Michalika, predstavila nam je Topografsku bazu podataka i sve kartografske proizvode koji se iz nje kreiraju, kao i projekte koji su u tijeku i koji su predviđeni, korisnike podatka i međunarodnu suradnju.

Detaljno obrađene prezentacije moći ćete pročitati u novom broju Godišnjaka, a u izvornom obliku možete ih preuzeti ovdje. (link PDF: Prva prezentacija, g-đe Katarine Leitmanove , Druga prezentacija, g-dina Branislava Droščaka , Treća prezentacija g-đa Martina Behuliakova , Četvrta prezentacija, g-dina Luboslava Michalika )

Zaključak koji se može donijeti, nakon saslušanih prezentacija, bio bi ukratko: visok stupanj decentralizacije, visok stupanj informatizacije, odnosno, mnogo toga što bi voljeli da imamo i kod nas!

Stručni dio putovanja ispunio je u potpunosti naša očekivanja, a zahvaljujući dobroj organizaciji čitavo putovanje prošlo je bez ikakvih problema i može se uvrstiti, po svemu, u sam vrh dosadašnjih. Pripremne radnje, koje je potrebito obaviti kako bi sve prošlo dobro, iako su mnogobrojne, zahvaljujući iskustvu teku sve lakše i najveći problem nam predstavlja - vremenska prognoza. A i ona je ove godine bila na našoj strani tako da smo zahvaljujući lijepom vremenu i dobrim vodičima uspjeli u stankama, na odlasku i povratku, vidjeti i nešto od znamenitosti Beča i Varaždina, dvaju gradova koji zbog svoje ljepote zaslužuju povratak i više vremena za razgled.

I na kraju moramo spomenuti da je Društvo, za sve svoje sudionike, snosilo troškove putnog/zdravstvenog osiguranja i zajedničkog ručka, za sudionike iz Središnje Bosne i Hercegbosanske županije troškove prijevoza minibusom te pripremilo, našim domaćinima u Bratislavi, košare sa poklonima karakterističnim za ove prostore.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar