Studijsko putovanje "Listopad 2014." - priopćenje

Makedonija 2014._26Uz ispriku zbog velikog kašnjenja (kasnila dostava prezentacija iz Makedonije) donosimo vam priopćenje sa studijskog putovanja „Listopad 2014“. Samo planiranje ovogodišnjeg studijskog putovanja Geodetskog društva Herceg-Bosne, „Listopad 2014“, bez naše Margarete predstavljalo je problem. Ipak smo se uspijeli organizirati i putovanje je započelo 22. listopada 2014. u večernjim satima po ne baš lijepom vremenu, a sudjelovalo je 50 članova Društva.

Odredište ovog Studijskog putovanja bila je radna posjeta Agenciji za katastar nekretnina, Republike Makedonije u Skopju (http://www.katastar.gov.mk) i Centar za katastar nekretnina u Skopju. Odabir Agencije za katastar nekretnina, Republike Makedonije uslijedio je zbog želje da se upoznamo sa samom Agencijom, odnosno sa stručnim poslovima i poslovima državne uprave koji se odnose na: državnu izmjeru, osnovne geodetske radove, uspostavu i upravljanje geodetsko-katastarskog informacijskog sustava, upis prava na nekretninama, izradom državnih topografskih karata, uspostavu, održavanje i javni pristup Nacionalne infrastrukturu prostornih podataka te nadzor nad radom ovlaštenih geodeta i trgovačkih društava za geodetske poslove, naravno sa naglaskom na uspostavu i održavanje katastra nekretnina. O našoj službenoj posjeti Makedoniji, naši domaćini su na Web stranicu Agencije za katastar nekretnina RM, postavili priopćenje koje možete pogledati na linku: (http://www.katastar.gov.mk/mk/News.aspx?Id=1421)

U Agenciji za katastar nekretnina vidjeli smo četiri lijepe prezentacije koje su nam prezentirali naši gostoljubivi domaćini:


1. Osnovni geodetski radovi, MAKPOS, prezentator Brankica Stojanovska
2. e-servisi, prezentator Goce Gruevski
3. Digitalizacija katastarskih planova, prezentator Vasil Miškovski
4. Katastar infrastrukturnih objekata u RM, prezentator Vasil Miškovski

Zaključak koji se može donijeti nakon saslušanih prezentacija bio bi ukratko: kvalitetna organizacija Agencije, visoki stupanj informatizacije, e-servisi i mnogo toga što bi voljeli da i mi imamo. Posjeta Centru katastra nekretnina u Skopju je uslijedila poslije Agencije. Zbog skučenosti prostrora mi smo se podjelili u četiri manje grupe kako bi napravili što bolji uvid u rad ureda. Poslije obilaska katastarskih ureda, domaćin je pripremio zakusku i počastio nas sa mezom, sendvićima i pićem. Stručni dio putovanja ispunio je u potpunosti naša očekivanja, a zahvaljujući dobroj organizaciji čitavo putovanje prošlo je bez ikakvih problema i može se uvrstiti, po svemu, u sam vrh dosadašnjih. Pripremne radnje, koje je potrebito obaviti kako bi sve prošlo dobro, iako su mnogobrojne, zahvaljujući iskustvu teku lakše i najveći problem nam predstavlja - vremenska prognoza. A i ona je ove godine izuzev u polasku, bila na našoj strani tako da smo zahvaljujući lijepom vremenu i dobrom vodiču uspjeli u stankama, na odlasku i povratku, vidjeti i nešto od znamenitosti Skopja, Ohrida i Tirane. Kao i obično, Društvo je i ovaj put, za sve svoje sudionike, snosilo troškove putnog/zdravstvenog osiguranja i pripremilo našim domaćinima u Skopju košaru sa poklonima karakterističnim za naše prostore.

 
Na kraju, ovom prilikom želimo se zahvaliti direktoru Agencije za katastar nekretnina RM, Slavčetu Trpeskom i njegovim suradnicima na lijepoj dobrodošlici, stručnim prezentacijama i novim informacijama iz oblasti struke.

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar