Održana konstitutivna sjednica novog Upravnog odbora

Prva konstitutivna sjednica Upravnog odbora Geodetskog društva Herceg-Bosne održana je dana 10. srpnja 2016., u uredu Županijske geodetske uprave HNŽ u Mostaru na kojoj su bili nazočni svi novoizabrani članovi. Po prethodno utvrđenom dnevnom redu od šest točaka, pristupilo se usvajanu prijedloga za izbor potpredsjednika i tajnika Društva. Za potpredsjednika jednoglasno je izabran Jakov Maganić, dok je za tajnicu jednoglasno izabrana Svijetlana Šego.
Članovima Upravnog odbora ukratko su predstavljene aktivnosti oko upisa statusnih promjena u Registar udruga i fondacija F BiH, a nakon kojih će se naknadno završiti i tehničke promjene u samome Društvu. 
Izborom novog UO odlučeno je da se uvedu novine u načinu komunikacije i razmjene dokumenata među članovima, te jednoglasno usvojen prijedlog za korištenje aplikacije Dropbox. Prijedlog je također usvojen jednoglasno na zadovoljstvo svih članova UO.
U cilju kvalitetnijeg rada i bolje organizacije predložena su zaduženja u UO i to za: zapisničara, organizaciju studijskih putovanja, organizaciju Skupštine, izradu glasila GDHB „Godišnjak“,  rad Fondacije, kao i za ostale aktivnosti kroz godinu.
Za zapisničarku predložena je Svijetlana Šego.
Za organizaciju Skupštine predloženi su Ivan Lesko i Svijetlana Šego uz dodatnu pomoć Ljerke Drmač i Adelka Krmek. Nadalje predloženim članovima povjerena je i briga oko tehničkih pitanja vezanih za rad Fondacije za stipendiranje studenata geodezije i geoinformatike.
Za organizaciju studijskih putovanja predloženi su Zdravko Prka i Mladen Mitrović.
Za izradu glasila GDHB „Godišnjak“ predložen je Jakov Maganić i od istog je zatraženo da dostavi prijedlog Uredništva glasila, djelatnosti vezano za glasilo kao i teme koje će biti objavljenje. Slijedeći broj glasila će sadržavati više materijala i tema jer se ipak radi o dvobroju.
Nakon kratke i konstruktivne rasprave, jednoglasno su usvojeni svi prijedlozi zaduženja članova UO te su se svi obvezali svoj dio zadatka obaviti što kvalitetnije.
Jednoglasno usvojena Odluka o dodjeli sredstava Fondacije za stipendiranje studenata iz sredstava Društva, kako bi se, isplatom stipendija za 2015/2016 akademsku godinu okončao prvi ciklus stipendiranja. 
Slijedećom točkom dnevnog reda članovi UO upoznati su sa studijskim putovanjem „Listopad 2016“. Jednoglasno je usvojen prijedlog stručne posjete kolegama u Bolzanu - Uprava Južnog Tirola. Nadalje dati su prijedlozi oko organizacije samog putovanja, terminima polaska i dolaska, kao i mnogi drugi prijedlozi koji će se upotpuniti na slijedećem sastanku UO. Razgovaralo se i o izboru turističkih agencija koje bi bile zadužene za realizaciju studijskog putovanja, uz pomoć i sudjelovanje članova UO. Pored toga dogovoreno je rješavanje svih administrativnih upita članstva, neophodne uplate članarina, te poslovi oko prijave članova za studijsko putovanje, a za koje su zaduženi članovi Zdravko Prka i Mladen Mitrović. 
Uvjet za  sudjelovanje na putovanju   je uplaćena članarina za posljednje 2 (dvije) godine kao i aktivnost članova GDHB. Nadalje, jednoglasno je odlučeno da se članarina Društva treba uplatiti  prije  prijave za putovanje. Detalje vezane za putovanje članstvo će dobiti putem maila i web stranice do početka kolovoza. 
Pod tekućim pitanjima predložene su aktivnosti vezano za objave u javnim glasilima, na društvenoj mreži Facebook kao i web stranici GDHB. Dat je prijedlog da Žana Hrkać uređuje i objavljuje fotografije, albume i prigodne tekstove uz iste, kako sa godišnjih studijskih putovanja tako i sa redovitih skupova Društva. Predloženo je da se usporedno vode i službena stranica GDHB i Facebook kako bi članstvo, a i šira javnost bili podrobnije upoznati sa aktivnostima Društva. Svi dati prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
Slijedeći sastanak Upravnog Odbora zakazan je za 01.09.2016.godine u Toplici - Lepenica.
 

Geodetsko društvo Herceg Bosne, Trg hrvatskih velikana b.b. (H.D. Herceg Stjepan Kosača), 88 000 Mostar